Tatarca

Kısaca: Tatarca veya Kazan Tatarcası (Tatarca: Tatar tele veya Tatarça), Türk dillerinin Kıpçak Grubuna bağlı bir dildir. Aynı aileden bir lehçe olan Kırım Tatarcası'dan ayırmak için “Kazan Tatarcası” olarak da adlandırılır. ...devamı ☟

Tatarca Şahıs Zamirleri:
ZamirOlumlu
bgcolor=#F0F0F0>Olumsuz
minuquçımınuquçı idemuquçı tügelmenuquçı tügel idem
benöğrenciyimöğrenciydimöğrenci değilimöğrenci değildim
sinuquçısıí±uquçı ideí±uquçı tügelseí±uquçı tügel ideí±
senöğrencisinöğrenciydinöğrenci değilsinöğrenci değildin
uluquçıuquçı ideuquçı tügeluquçı tügel ide
oöğrenci(dir)öğrenciydiöğrenci değil(dir)öğrenci değildi
bezuquçıbızuquçı idekuquçı tügelbizuquçı tügel idik
bizöğrenciyizöğrenciydiköğrenci değilizöğrenci değildik
sezuquçısızuquçı idegezuquçı tügelsizuquçı tügel idegez
sizöğrencisinizöğrenciydinizöğrenci değilsinizöğrenci

değildiniz
alaruquçılaruquçı idelí¤ruquçı tügellí¤ruquçı tügel idelí¤r
onlaröğrenci(dirler)öğrenciydi(ler)öğrenci değil(dirler)öğrenci değildi(ler)


Sayılar / İsí¤p

Kaç? / Niçí¤, küpme?

|bir ||ber
|iki ||ike
|üç ||öç
|dört ||dürt
|beş ||biş
|altı ||altı
|yedi ||cide
|sekiz ||sigez
|dokuz ||tuğız
|on ||un
|onbir ||unber
|oniki ||unike
|onüç ||unöç
|ondört ||undürt
|onbeş ||unbiş
|onaltı ||unaltı
|onyedi ||uncide
|onsekiz ||unsigez
|ondokuz ||untuğız
|yirmi ||yegerme
|yirmibir ||yegerme ber
|otuz ||utız
|kırk ||qırıq
|elli ||ille
|altmış ||altmış
|yetmiş ||citmeş
|seksen ||siksí¤n
|doksan ||tuqsan
|yüz ||yöz
|ikiyüz ||ike yöz
|bin ||meí±
|onbin ||un meí±
|million ||million
|otuzyedi ||utız cide
|yüzyirmibeş ||yöz yegerme biş
|birbuçuk ||ber yarım
|üçte iki ||öçtí¤n ike
|yarım ||yartı, yarım
|yüzde bir ||ber prosınt, yözdí¤ ber
|bir çift ||ber par
|iki çift ||ike par


Kaçıncı? (Hangisi?) / Niçí¤nçe? (Qaysı?)

|birinci ||berençe
|ikinci ||ikençe
|üçüncü ||öçençe
|dördüncü ||dürtençe
|beşinci ||bişençe
|altıncı ||altınçı
|yedinci ||cidençe
|sekizinci ||sigezençe
|dokuzuncu ||tuğızınçı
|onuncu ||unınçı
|onbirinci ||unberençe
|yirminci ||yegermençe
|otuzbirinci ||utız berençe


Renkler / Töslí¤r

|aq
|zí¤í±gí¤r
|kük
|yí¤şel
|sarı
|qızıl
|körí¤n
|qızğılt-sarı
|çuar
|al, alsu
|kömeş
|sorı
|milí¤wşí¤
|aqsıl
|qaraí±ğı
|yap-yaqtı, açıq
|aqsıl-zí¤í±gí¤r
|cete qızıl
|bik sarı
|qara
|milí¤wşí¤, şí¤mí¤xí¤


Sıfatlar / Sí­fatlar

|olı, zur
|böyek
|biek, yuğarı
|esse, qaynar
|pıçraq, şaqşı
|quyı
|arzan
|qatı
|canlı, tere
|sıyıq (çay öçen)
|simez, maylı
|í¤çe
|qısqa
|matur, çibí¤r, güzí¤l
|tügí¤rí¤k
|cií±el
|keçkení¤, bí¤lí¤kí¤y
|yí¤ş
|yüeş, sulı
|qaraí±ğı, yamansu
|yomşaq
|tübí¤n, tebenek
|yaí±a
|ütken
|naçar
|tulı
|buş
|saf, yaí±a
|zí¤ğif, köçsez
|tatlı, ballı
|qart, olı
|iske
|qorı, susız
|tozlı
|kölkele, qızıq, komik
|yüeş, dımlı, peşmí¤gí¤n
|qí­u, batır
|qaraí±ğı
|cılı
|awır
|yaxşı, í¤ybí¤t
|suıq, salqın
|çista, pí¤q
|saf
|kií±
|yaqtı, açıq


Zamirler / Almaşlıqlar

|Min
|Sin
|Ul
|Bez
|Sez
|Alar
|Minem, mineke
|Sineí±, sineke
|Anıí±, anıqı
|Bezneí±, bezneke
|Sezneí±, sezneke
|Alarnıí±, alarnıqı
|Üzemne
|Üzeí±ne
|Üzen
|Üzebezne
|Üzegezne
|Üzlí¤ren
|ií±
|böten, barlıq, barça
|hí¤r, törle
|Törle keşelí¤r bar
|tege
|bu tügel
|berkem dí¤, hiçkem
|monda berkem dí¤ yuq
|hiçní¤rsí¤, hiçberní¤rsí¤
|Berkemgí¤ dí¤ í¤ytmí¤ (söylí¤mí¤)
|ul berní¤rsí¤ dí¤ belmi
|anıí± berní¤rsí¤se dí¤ yuq
|Ul bügen buş
|Min berní¤rsí¤gí¤ dí¤ ğí¤cí¤plí¤nmim
|berkemneke dí¤
|soraşırğa berkem dí¤ yuq
|bu turıda uylap torası da yuq
|aqlanası yuq
|kemder
|kem dí¤ bulsa
|berí¤r kem
|ní¤rsí¤ dí¤ bulsa
|berniçí¤
|niçí¤? ni qí¤dí¤r? niçí¤w?


Dil / Tel

|söylí¤ş
|Qızğanıç, min Tatarça belmim (söylí¤şmim)
|Min Tatarça söylí¤şergí¤ öyrí¤nergí¤ telim
|Aqrınraq söylí¤şegezçe, zí­nhar
|Ul ni söylí¤de? (Ul ní¤rsí¤ í¤ytte?)
|aí±la
|Sez mine aí±lí­sızmı?
|Min sezne aí±ladım (aí±lamadım)
|Min sez í¤ytkí¤nní¤rneí± hí¤resen (barısın) da aí±ladım.
|Zí­nhar, qabat í¤ytep itegez.
|í¤yteleş
|Mií±a Tatarça í¤yteleş qí­ın kilí¤ (birelí¤).
|süz
|Bu süzneí± Tatarçası niçek?
|Sez Başqortça belí¤sezme?


Selamlaşmí¤ / Sí¤lamlí¤şü

|Sí¤lam!
|İsí¤nme(sez)!
|Xí¤yerle könlí¤r (irtí¤, kiç)!
|Rí¤xim itegez (Xuş kildegez), qí¤derle duslar (arqadaşlar)!
|Sezne kürüemí¤ şatmın.
|Xaqığız (Sezneí± turında) bik küp işettem.
|Xí¤llí¤r(egez) niçek?
|í„ybí¤t.
|Tuğannarığız niçek yí¤şi?
|Hí¤rese (barısı) isí¤n-saw.


Tanışmak / Tanışu

|Sezneí± belí¤n tanışırğa röxsí¤t itegez.
|Sezneí± belí¤n tanışuğa bik şatmın
|Min sezne qaydadır kürgí¤n kebek.
|isem, at
|ní¤sel (iseme), famili
|İsemegez niçek?
|İsemem...
|Sez qayda yí¤şisez?
|Min Qazan şí¤hí¤rendí¤ yí¤şim.
|Sez qaydan kildegez?
|ístanbuldan kildem.


Teşekkür / Rí¤xmí¤t

|Şöker
|Rí¤xmí¤t!
|İğtibarığız öçen rí¤xmí¤t!
|Bik zur rí¤xmí¤t!
|Min sezgí¤ bik burıçlımın.
|Rí¤xmí¤t í¤ytmí¤sí¤gez dí¤ bula.
|Bik qí¤ní¤ğí¤tmen.


Vedalaşma, dilek bildirme / Xuşlaşu, telí¤k belderü

|Xuş, saw bul(ığız)! İsí¤n-saw qalığız!
|Yaí±a oçraşularğa qí¤dí¤r!
|Tınıç yoqı!
|Xí¤yerle yul!
|Sí¤lí¤m í¤yt(egez), tapşır(ığız)!
|Kureşerbez!
|İrtí¤gí¤gí¤ qí¤dí¤r!


Vücut organları / Tí¤n öleşlí¤re (organnarı)

|çí¤ç
|çí¤çne tara
|küz
|qara küzlí¤r
|teş
|teşlí¤rne tazartu
|ayaq
|ayaqqa ki
|baş
|başım awırta
|borın
|awız
|barmak
|qul
|qullarnı qısí­q
|qolaq
|mí­ıq
|mí­ıqnı qır
|tel


İç organlar / Eç orğannar

|bawır
|böyer
|eçí¤klí¤r
|yörí¤k
|aşqazan


Özür dilemek / Ğafu ütenü

|Zí­nhar öçen ğafu itegez
|Soí±ğa qalğanım öçen ğafu itegez
|Bik qızğaniç
|Ğafu itegez. min ikençe törle uylí­m
|Ğafu itegez, min sezgí¤ qomaçawlí­mmı?
Kaynaklar

Vikipedi

Tatarca

tatar dili.

Tatarca

Türkçe Tatarca kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Tatarisch

Tatarca

1 . Tatar Türkçesi.
2 . sıfatBu Türkçeyle yazılmış olan.

jJQaBOcg - 4 ay önce
20

jJQaBOcg - 4 ay önce
20

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Tatarlar
3 yıl önce

Tatarlar (Tatarca: татарлар, tatarlar, تاتارلار; Kırım Tatarcası: tatarlar; Eski Türkçe: ???, romanize: Tatar) veya Tatar Türkleri, "Tatar" ismini...

Tatarca Vikipedi
6 yıl önce

Tatarca Vikipedi (Tatarca: Татар Википедиясе), Vikipedi'nin Tatarca sürümüdür. 15 Eylül 2003'te oluşturuldu. 8 Temmuz 2011'den itibaren, Tatarca Vikipedi...

Kırım Tatarları
3 yıl önce

Kırım Tatarları ya da Kırımlılar (Kırım Tatarcası: qırımtatarlar, qırımlar), anayurtları Karadeniz'in kuzeyindeki Kırım yarımadası olan Türk halkıdır...

Kırım Tatarları, Kırım Tatarları
Lipka Tatarları
3 yıl önce

Lipka Tatarları (Litvanya Tatarları, Lehistanlı Tatarlar, Lipkowie, Lipcani veya Muślimi olarak da bilinir) Polonya Tatarları, 6 asırlık bir zaman diliminde...

Kırım Tatar Millî Meclisi
6 yıl önce

Kırım Tatar Millî Meclisi (Kırım Tatarca: Qırımtatar Milliy Meclisi), anayurtları Kırım'da yaşayan Kırım Tatarları'nın en yüksek temsil ve yürütme organıdır...

Kırım Tatar Millí® Meclisi, 1992, Kuruluş, Kurum, Kırım Tatarları, Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Refat Çubarov, Taslak, Zevcet Kurtumerov, Dilaver Mambetov, Bekir Mamutov
Kırım Tatarcası
6 yıl önce

dil olarak düşünülür. 2013 itibarıyla Kırım Tatar çocuklarının sadece yüzde 16'sının Kırım Tatarcasında verilen anadil eğitimine erişime sahip olduğu...

Kırım Tatar Türkçesi, Kırım Tatarcası, Almanya, Altay Dil Ailesi, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycanca, Bulgaristan, Dil, Dil aileleri, Gagavuzca, Hakasça
Çulım Tatarları
6 yıl önce

Çulım Tatarları (Tatarca: Чулым татарлары - Çulım tatarları) Rusya'nın Tomsk Oblastı'nda, Ob nehri ile Çulım nehirlerinin birleştiği yerin güneyinde,...

Çulım Tatarları, Etnik grup, Rusya, Taslak, Tatarlar, Tomsk, Türk, Türk dilleri, Türk halkları, Krasnoyarsk
Ersin Tatar
6 yıl önce

Ersin Tatar (d. 7 Eylül 1960; Lefkoşa), Kıbrıslı Türk iktisatçı, siyasetçi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. 2018-2020 yılları arasında...