TEFERRUAT (türkçe) anlamı
Ayrıntılar:
Mustafa Kemal teferruat ile uğraşmayı sevmezdi.- F. R. Atay.
TEFERRUAT (türkçe) anlamı
1. ayrıntılar
TEFERRUAT (türkçe) ingilizcesi
1. n. details,
TEFERRUAT (türkçe) almancası
1. Einzelheiten
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Plan

Plan Bir düşünceyi, bir işi ve tasarıyı sonuçlandırmak için önceden belirtilen hususların çizgi, resim veya yazı ile gösterilmesi. Plan çok çeşitli anlamlarda kullanılan bir kelimedir. Plan genel anlamda yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır.

Televizyon

Görüntünün ve görüntüyle alakalı seslerin aynı anda elektromanyetik dalgalar halinde yayılması prensibine dayanan en mükemmel haberleşme sistemlerinden biri. Televizyonun temel prensibi ışık enerjisinin elektrik enerjisine çevrildikten sonra yayınlanması ve alınan ...

Damıtma

Alm. Destilleren (n), Destillation (f), Fr. Distillation (f), İng. Distillation. Bir likit (sıvı) çözeltiden, ısıtma ile buhar meydana getirme ve bunu tâkiben buharı soğutup likitleştirme (kondense etme) işlemi. İşlem, kolay kaynayanı zor kaynayanlardan ayırmak için kullanılır. ...

Epik şiir

Destansı özellikler gösteren şiirlerdir. Kahramanlık, savaş, yiğitlik konuları işlenir. Okuyanda coşku, yiğitlik duygusu, savaşma arzusu uyandırır. Daha çok, uzun olarak söylenir. Divan edebiyatında kasideler, Halk edebiyatında koçaklama, destan, varsağı türleri de epik ...

Multipleks Aleti

Multipleks aleti, havadan seri halinde çekilmiş fotoğrafları bir projeksiyon sathına veya projeksiyon masasına aksettirecek şekilde ayrı ayrı projektörlerden yapılmış olan cihaz.

Türkçe'deki Yabancı Kökenli Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları

Başka dilden geçen sözcüklerin yenisiyle değiştirilme dizelgeleri