TEFERRUAT (türkçe) anlamı
Ayrıntılar:
Mustafa Kemal teferruat ile uğraşmayı sevmezdi.- F. R. Atay.
TEFERRUAT (türkçe) anlamı
1. ayrıntılar
TEFERRUAT (türkçe) ingilizcesi
1. n. details,
TEFERRUAT (türkçe) almancası
1. Einzelheiten
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Plan

Plan Bir düşünceyi, bir işi ve tasarıyı sonuçlandırmak için önceden belirtilen hususların çizgi, resim veya yazı ile gösterilmesi. Plan çok çeşitli anlamlarda kullanılan bir kelimedir. Plan genel anlamda yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır.

Televizyon

Görüntünün ve görüntüyle alakalı seslerin aynı anda elektromanyetik dalgalar halinde yayılması prensibine dayanan en mükemmel haberleşme sistemlerinden biri. Televizyonun temel prensibi ışık enerjisinin elektrik enerjisine çevrildikten sonra yayınlanması ve alınan ...