--}}

Dava

Dava Alm. Gerichtliche Klage (f), Prozess (m), Fr. Proces (m), demande (f), İng. Suit; claim. Bir hakkın, devlet kanalıyla devletin organları olan mahkemeler vasıtasıyla kullanılması. Dava; asli (başlıbaşına bir iddia olup, başka bir davayla ilgisi bulunmayan) ve fer’i (asıl davanın teferruatından olarak, diğer bir şey hakkında hüküm verilmesinin istenilmesi) olur. İhtilaflı ve ihtilafsız veya ceza davası, hukuk davası, idari dava, amme (kamu) davası, şa

Dava Alm. Gerichtliche Klage (f), Prozess (m), Fr. Proces (m), demande (f), İng. Suit; claim. Bir hakkın, devlet kanalıyla devletin organları olan mahkemeler vasıtasıyla kullanılması. Dava; asli (başlıbaşına bir iddia olup, başka bir davayla ilgisi bulunmayan) ve fer’i (asıl davanın teferruatından olarak, diğer bir şey hakkında hüküm verilmesinin istenilmesi) olur. İhtilaflı ve ihtilafsız veya ceza davası, hukuk davası, idari dava, amme (kamu) davası, şahsi dava olarak da tarif edilir.

Hukuk davaları: Edim davaları, tesbit davaları, yenilik doğuran olmak üzere üçe ayrılır: Hak sahibinin, bir şeyin yapılmasını veya yapılmamasını, yani bir ediminin yerine getirilmesini istediği davalara “edim” davaları denir.Mahkemelerdeki davaların çoğu bu çeşittir. Alacak davaları, tazminat davaları gibi. Bir hukuki bağın var olup olmadığının tesbit edildiği davalara “tesbit davaları” denir. Evlilik dışı çocukların neseplerinin tesbiti gibi.

Mahkeme gününe kadar var olmayan veyahut hakimin kararı olmadan var olmayacak olan hukuki sonuçları meydana getiren davalara “yenilik doğuran davalar” denir. Boşanma davaları gibi.

Dava edene davacı, dava edilene de davalı denir. Dava konusu olan hususa “dava olan şey” denir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Diğer anlamları

dava

İtalyanca dava kelimesinin İngilizce karşılığı.
[dare] v. give, hand, bestow, grant, hold forth, administer, allow, yield

dava

Portekizce dava kelimesinin İngilizce karşılığı.
[dar] v. give, hand, deal; yield, render, handsel; impart, accord, confer; afford, provide; administer; allow; inflict

dava

Türkçe dava kelimesinin İngilizce karşılığı.
[dare] v. give, hand, bestow, grant, hold forth, administer, allow, yield
v. give, hand, deal; yield, render, handsel; impart, accord, confer; afford, provide; administer; allow; inflict
n. lawsuit, suit, action, prosecution, claim, case; trial, process, cause, instance, law, litigation, plea, pleading

dava

hukuksal korunmanın bir hükümle sağlanması için yargı organlarına başvurma; sevgili.
sorun, problem; ileri sürülerek savunulan düşünce, çözümlenmesi gerekli olan konu, sav, iddia.
ülkü, ideal.

dava

İtalyanca dava kelimesinin Almanca karşılığı.
gab, er gab

dava

Türkçe dava kelimesinin Fransızca karşılığı.
procès [le], affaire [la], cause [la], litige [la], prétention [la], plainte [la]

dava

Türkçe dava kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Fall, Klage, Prozess, Rechtssache, Rechtsstreit, Rechtsverfahren, Sache, Satz

dava

1 . Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma.
2 . İleri sürülerek savunulan düşünce, çözümlenmesi gerekli olan konu, sav:
"Erkekler davalarını hanımlar kadar hararetle müdafaa edememişlerdir."- H. C. Yalçın.
3 . mecazSorun:
"O kırkyıllık davada beyhude akıntıya kürek çekmişiz."- Y. K. Beyatlı.
4 . mecazÜlkü:
"Ankara'nın bırakılışını Türkiye'nin ve davanın bırakılışı sayanlar vardı."- T. Buğra.
5 . argoSevgili.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
dava etmek (veya açmak) , dava görmek , (bir şeyin) davasını gütmek , davaya bakmak

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.