Dava Alm. Gerichtliche Klage (f), Prozess (m), Fr. Proces (m), demande (f), İng. Suit; claim. Bir hakkın, devlet kanalıyla devletin organları olan mahkemeler vasıtasıyla kullanılması. Dava; asli (başlıbaşına bir iddia olup, başka bir davayla ilgisi bulunmayan) ve fer’i (asıl davanın teferruatından olarak, diğer bir şey hakkında hüküm verilmesinin istenilmesi) olur. İhtilaflı ve ihtilafsız veya ceza davası, hukuk davası, idari dava, amme (kamu) davası, şa...

DAVA (türkçe) anlamı
1. hukuksal korunmanın bir hükümle sağlanması için yargı organlarına başvurma
2. sevgili
3. sorun
4. problem
5. ileri sürülerek savunulan düşünce
6. çözümlenmesi gerekli olan konu
7. sav
8. iddia
9. ülkü
ideal.
DAVA (türkçe) anlamı
10. 1 . Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma.
11. 2 . İleri sürülerek savunulan düşünce
12. çözümlenmesi gerekli olan konu
13. sav
14. Erkekler davalarını hanımlar kadar hararetle müdafaa edememişlerdir.- H. C. Yalçın.
15. 3 . mecazSorun:
16. O kırkyıllık davada beyhude akıntıya kürek çekmişiz.- Y. K. Beyatlı.
17. 4 . mecazÜlkü:
18. Ankara'nın bırakılışını Türkiye'nin ve davanın bırakılışı sayanlar vardı.- T. Buğra.
19. 5 . argoSevgili.
20. Atasözü
21. deyim ve birleşik fiiller
22. dava etmek (veya açmak)
23. dava görmek
24. (bir şeyin) davasını gütmek
25. davaya bakmak
DAVA (türkçe) ingilizcesi
1. [dare] v. give
2. hand
3. bestow
4. grant
5. hold forth
6. administer
7. allow
8. yield
9. v. give
10. hand
11. deal
12. yield
13. render
14. handsel
15. impart
16. accord
17. confer
18. afford
19. provide
20. administer
21. allow
22. inflict
23. n. lawsuit
24. suit
25. action
26. prosecution
27. claim
28. case
29. trial
30. process
31. cause
32. instance
33. law
34. litigation
35. plea
36. pleading
DAVA (türkçe) fransızcası
1. procès [le]
2. affaire [la]
3. cause [la]
4. litige [la]
5. prétention [la]
6. plainte [la]
DAVA (türkçe) almancası
1. n. Fall
2. Klage
3. Prozess
4. Rechtssache
5. Rechtsstreit
6. Rechtsverfahren
7. Sache
8. Satz

Dava hakkında detaylı bilgi

Dava Alm. Gerichtliche Klage (f), Prozess (m), Fr. Proces (m), demande (f), İng. Suit; claim. Bir hakkın, devlet kanalıyla devletin organları olan mahkemeler vasıtasıyla kullanılması. Dava; asli (başlıbaşına bir iddia olup, başka bir davayla ilgisi bulunmayan) ve fer’i (asıl davanın teferruatından olarak, diğer bir şey hakkında hüküm verilmesinin istenilmesi) olur. İhtilaflı ve ihtilafsız veya ceza davası, hukuk davası, idari dava, amme (kamu) davası, şahsi dava olarak da tarif edilir.

Hukuk davaları: Edim davaları, tesbit davaları, yenilik doğuran olmak üzere üçe ayrılır: Hak sahibinin, bir şeyin yapılmasını veya yapılmamasını, yani bir ediminin yerine getirilmesini istediği davalara “edim” davaları denir.Mahkemelerdeki davaların çoğu bu çeşittir. Alacak davaları, tazminat davaları gibi. Bir hukuki bağın var olup olmadığının tesbit edildiği davalara “tesbit davaları” denir. Evlilik dışı çocukların neseplerinin tesbiti gibi.

Mahkeme gününe kadar var olmayan veyahut hakimin kararı olmadan var olmayacak olan hukuki sonuçları meydana getiren davalara “yenilik doğuran davalar” denir. Boşanma davaları gibi.

Dava edene davacı, dava edilene de davalı denir. Dava konusu olan hususa “dava olan şey” denir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Şarkı Sözleri

Selen Servi tarafından söylenen dava adlı şarkının sözleri.

yıllar geçer izin kalır
biter roman bir çırpıda ağır, ağır
son sayfada birkaç satır
benim gibi bir kalemde yalnız kalır
düşmüyor davası bu sevdamızın
tek bir celsede başlattığın ayrılığın
dinmiyor yağmurlar hiç durmaksızın
sen ıslanmamış olamazsın
her ne varsa senden kalan
götür şimdi bir seferde aldırmadan
bırak bana bir tebessüm
öyle kalsın hep aklımda gülen yüzün
düşmüyor davası bu sevdamızın
tek bir celsede başlattığın ayrılığın
dinmiyor yağmurlar hiç durmaksızın
sen ıslanmamış olamazsın
düşmüyor davası bu sevdamızın
tek bir celsede başlattığın ayrılığın
dinmiyor yağmurlar hiç durmaksızın
sen, sen ıslanmamış olamazsın
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Dava Partisi

Saddam Hüseyin döneminde Dava Partisi (Hizb el-Dawa el-İslamiyye) rejimin en tehlikeli muhalifiydi. Örgütün gizli, hücre-temelli yapısı ve katı disiplini, yüzlerce üyesinin ve binlerce potansiyel taraftarının tutuklanması ve öldürülmesine rağmen, örgütü karşı koyulması zor ...

Dava Konusu Olmuş Recep Tayyip Erdoğan Karikatürleri

Dava konusu olmuş Recep Tayyip Erdoğan karikatürleri, Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel tazminat davası açmış olduğu karikatürlerdir.

Dava (anlam Ayrım)

Dava hukuk terimi. Dava, Franz Kafka'nın 1925 tarihli romanı.

Dava (anlam Ayrımı)

* Dava hukuk terimi.* ''Dava'', Franz Kafka'nın 1925 tarihli romanı.* ''Dava'', Nikolay Vasilyeviç Gogol'ün romanı* ''Le Procès / Dava'', Orson Welles'in Kafka romanından uyarladığı 1962 tarihli filmi.

Dava (film)

Dava 1962 Fransa, İtalya, Almanya ortak yapımı psikolojik dramatik filmdir. Özgün adı Le Procès dir.

Hür Dava Partisi

Hür Dava Partisi, kısa adıyla Hüda Par olan,2013 yılında resmileşen siyasi partidir.Partinin, çoğunlukla Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde tabanı mevcuttur. Batı illerinde de teşkilatlanma çalışmaları hızla sürmekte ve 2014 yılında yapılacak yerel seçimlere katılım ...

Dava (roman, Kafka)

Dava, (''Der Prozeß''), bir sabah uyandığında kendisini sebebini anlamadığı bir suç nedeniyle dava edilmiş bulan Josef K. adlı kahramanın absürd durumunun anlatıldığı bir Franz Kafka romanıdır.

Chicane

Nicholas Bracegirdle yani Chicane Britanyalı elektronik dans müziği yapımcısı, derleyici, şarkı yazarı ve müzik yapımcısıdır.

Cognizance

1. dikkat. 2. kavrama. idrak. 3. idrak. kavrama. farkına varma. bilgi. mahkemenin davayı dinlemesi. ikrar. tanıma. rüyet. kaza yetkisi. muhakeme. bir istirdat davasında davalının dava konusunu aldığını ve kendisine ait olmadığını veya haklı zilyedinden aldığını bildiren cevap ...