Teknokrasi

Kısaca: Özel işletmelerle Kamudaki, salt teknolojik üretkenlik ve verimliliği amaçlayan, bürokrasinin hakim olduğu; teknik uzmanlığa sahip seçkinlerin egemen yönetici güçler olarak ortaya çıktığı siyasi sistem. ...devamı ☟

Özel işletmelerle Kamudaki, salt teknolojik üretkenlik ve verimliliği amaçlayan, bürokrasinin hakim olduğu; teknik uzmanlığa sahip seçkinlerin egemen yönetici güçler olarak ortaya çıktığı siyasi sistem. ABD’de 1930’lu yıllarda ileri sürülen ve ekonominin yönetiminde bankaların, tacirlerin ve sanayicilerin başarısız olduklarını ileri süren görüş. Teknokratların görüşüne göre başlıca gayesi kar peşinde koşmak olan işadamları, sanayide kullanılan makina ve tesislerin teknik özelliklerini dikkate almadan daha fazla üretim için bunları zorlamakta, stokları arttırmakta, bundan da toplum zarara uğramaktadır. Teknokratların görüşüne göre, bu sebeple işletmelerin ve ekonominin yönetiminin, teknik bilgileri olan makina mühendislerine bırakılması gerekir.

İktisadi ve siyasi kararların alınmasında uzman, teknisyen ya da teknokratların, siyasetçilerin yerini aldıkları ekonomik ve politik sistemi tanımlayan teknokrasi terimi, modern toplumların bu tanıma giderek daha fazla uygun düşmeye başladıklarını, geleneksel politik yapı, kurum ve organların günümüz toplumunda anlam ve önemini yitirdiklerini savunan Kenneth Galbraith ve Daniel Bell gibi araştırmacı ve düşünürler tarafından geliştirilmiştir.

Bu bağlamda, teknokrasinin kaçınılmaz olduğu ya da endüstri ve toplumun yönetiminin, insan etkeni ve insani unsurlar pek dikkate alınmadan, bilimsel ilkelere veya mühendislik prensiplerine göre olması gerektiği inancına teknisizm adı verilmektedir.

Terim, ilk kez 1919 yılında William Smith adındaki bir Amerikalı tarafından Sosyal Organizasyon Teorisi ve Ulusal Endüstri Management Sistemi adı altında tarif edilmiş ve geliştirilmiştir. Daha çok Büyük Bunalım’ın egemen olduğu 1929 sonrasında zemin bulmuştur; günümüzde ise sadece ansiklopedik yaklaşımlarda ele alınmakla yetinilmektedir.

teknokrasi

Sanayi, ekonomi ve devlet yönetiminin politikacılar değil, uzmanlar, teknisyenler ve uygulayımcılar tarafından yönetilmesine dayanan sistem.

teknokrasi

Türkçe teknokrasi kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. technocracy

teknokrasi

devlet yönetiminde seçimle gelenlere karşın son sözün yönetim ve ekonomi uzmanlarına bırakılmasına dayanan siyasal yöntem.

teknokrasi

Türkçe teknokrasi kelimesinin Fransızca karşılığı.
tecnocratie [la]

teknokrasi

Türkçe teknokrasi kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Technokratie

İlgili konular

1912 rasyonalizm sibernetik

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Teknokrasi
3 yıl önce

Teknokrasi veya Uygulayımcıerki, bütün karar verme süreçlerinin teknik uzmanların ellerinde olduğu bir yönetim şeklidir. Yönetim kademelerinde sadece bilgi...

Teknokrasi, 1912, Rasyonalizm, Sibernetik
Oligarşi
3 yıl önce

partisidir." Oligarşik kolektivizm Meritokrasi Plütokrasi Aristokrasi Teknokrasi Jüristokrasi ^ "oligarchy." Online Etymology Dictionary. Erişim: 11 Ocak...

Oligarşi, Oligarşi
Yönetim biçimleri
3 yıl önce

Mutlakiyet Otonomi Oligarşik yönetimler Oligarşi Meritokrasi Plütokrasi Teknokrasi Teokrasi Jüristokrasi Stratokrasi Timokrasi Kritarşi Etnokrasi Federatif...

Cumhuriyet, Federasyon, Konfederasyon, Meşrutiyet, Monarşi, Oligarşi, Temsili Demokrasi, Teokrasi, Totalitarizm, Mutlakıyet, Despotluk
Thorstein Veblen
3 yıl önce

düşüncelerinin gelişmesini sağlayan kurumlar olan "Teknoloji İttifakı" ve "Teknokrasi Eylemi" adlı açılımlara katkılar yaptı. 1927'de Veblen, Palo Alto, Kaliforniya'daki...

Siyasi sistem
3 yıl önce

(Plutos: “Zengin, Zenginlik”) Zenginler sınıfının ülkeyi yönetmesidir. Teknokrasi: (Techno: “Teknik, Yöntem”) Bilginlerin, akademisyenlerin iktidarıdır...

Platon
3 yıl önce

olarak Platon'unki günümüzdeki anlamıyla daha çok meritokrasi, ya da teknokrasidir) diyen Platon bu toplum bozulduğunda yerini bilgelikle değil onur, erk...

Eflatun, Akademi, Alfred North Whitehead, Anaksagoras, Antik Yunanca, Aristoteles, Atina, Demokritos, Eflatun (anlam ayrım), Episteme, Felsefe Portalı
Cumhuriyet
3 yıl önce

Oligarşi Aristokrasi Meritokrasi Cunta Plütokrasi Stratokrasi Talassokrasi Teknokrasi Timokrasi Otoriteryanizm Otokrasi Despotizm Diktatörlük Totalitarizm Diğer...

Cumhuriyet nedir, Cumhuriyet (gazete), Cumhuriyet (kavram), Ziya Öztan, Cumhuriyet (film), Cumhuriyet, Genç Osmanlılar, Jean Bodin, Mithat Paşa, Oligarşi, Türkiye Cumhuriyeti, Meşrutiyet
Sosyalizm
3 yıl önce

sosyalist birikim  · Fırsat eşitliği  · Ekonomik demokrasi Adhokrasi · Teknokrasi Öz-yönetim · Doğrudan demokrasi Kamu mülkiyeti · Ortak mülkiyet Sosyal...

Sosyalizm, Anarko Sendikalizm, Anarşizm, Artı değer, Ayn Rand, Burjuvazi, Demokrasi, Demokratik sosyalizm, Diderot, Doğu Bloku, Ekim Devrimi