Telekinezi

Kısaca: Telekinezi (Yunanca: τῆλε + κίνησις, "uzaktan hareket") ya da kısaca TK, maddeler üzerinde düşünce gücüyle etki yapma olarak tanımlanır. ...devamı ☟

Telekinezi (Yunanca: τῆλε + κίνησις, "uzaktan hareket") ya da kısaca TK, maddeler üzerinde düşünce gücüyle etki yapma olarak tanımlanır.

Telekinezi terimi Yunanca "uzak" anlamındaki "tele" sözcüğü ile "hareket" anlamındaki "kinesis" sözcüklerinden türetilmiş olup, metapsişikçilerce "fiziksel medyumluk yeteneğine sahip bir insan tarafından eşyaların el veya bilinen diğer araçların yardımı olmaksızın uzaktan hareket ettirilebilmesi paranormal olayı"nı adlandırmak üzere kullanılmaktadır. Parapsikologlar bu olayı psikokinezi kapsamında ele alırlar.

Bu yetenek sayesinde cisimlerin hareket ettirilebildiği ya da cisimlere başka fiziksel etkilerde bulunulabildiği iddia edilmektedir. Telekinezinin varlığı bilimsel olarak kanıtlanmış değildir.

Telekinezi deneylerinde en başarılı sonuçların alındığı isimler Rus psişik Nina Kulagina ve İsrail'li psişik Uri Geller'dir. 1968'de Moskova'da yapılan Uluslararası Parapsikoloji Konferansı Dr. Leonid L. Vasiliev'in Kulagina ile yaptığı telekinezi deneylerinin bilim çevrelerinde duyulmasını sağlamıştır. Uri Geller ile yapılan telekinezi deneyleri ise, önce Cambridge Üniversitesi uzmanları ve Dr. Andrija Puharich tarafından, daha sonra Londra'daki Birbeck Koleji Fizik Bölümü'nde, Prof. John Hasted, Prof. David Bohm ve Prof. John Taylor tarafından gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca bakınıztelekinezi

Uza devim.

telekinezi

Türkçe telekinezi kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. telekinesis

telekinezi

( tele uzak, kinesis devim) uzadevim.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Telekinezi
3 yıl önce

telekinezinin gerçekliği konusunda bir yanılsama yaratmıştır, bu yanılsama deneyi yürütenlerin telekineziye duyduğu inançla orantılıdır. Telekineziyi...

Telekinezi, Metapsişik, Parapsikoloji, Spiritüalizm Portalı, Yunanca, Uri Geller, Düşünce
Kirpi Silver
3 yıl önce

ile afetleri geçmişte durdurmaktır. Silver, özel gücü olan telekinezi'yi kullanır. Telekinezi ona objeleri aklı yoluyla istediği gibi hareket ettirebilmesini...

Psişik
3 yıl önce

yeteneklerine sahip olduğu iddia edilen kimseleri, yani ESP (telepati vs.), telekinezi gibi paranormal yeteneklere sahip olduğu iddia edilen kimseleri belirtmek...

Doğaüstü
3 yıl önce

gözlemlenebilir evreni aşan varlık kategorileri dahildir. Aynı zamanda büyü, telekinezi, prekognisyon ve duyu dışı algılama gibi iddia edilen insan yeteneklerini...

Doğaüstü, Din, Hayali karakter, Olgu, Taslak
Psişik yetenek
3 yıl önce

başlıcaları Metapsişikteki adlarıyla şunlardır: Durugörü, duruişiti, telekinezi, psikometri, telepatlık, düşünce okuma, prekognisyon (prekognititif duyarlık)...

Psişik yetenek, Durugörü, Duruişiti, Duyarlığın dışarılaşması, Düşünce okuma, Medyum, Medyumluk, Metapsişik, Paranormal, Parapsikoloji, Postkognisyon
Parapsişik
3 yıl önce

oluşturulmuş terim, Fransız psikolog Emile Boirac tarafından, telepati,telekinezi vs. psişik yetenekleri ve paranormal fenomenleri ifade etmek üzere ortaya...

Pirokinezi
3 yıl önce

yaratma veya kontrol etme yeteneğini belirtmek için türetilmiştir. Kelime telekinezi ile paraleldir, yine de pirokinezi kelimesi türetilirken "-kinezi" yerine...

Pirokinezi, Ateş, Kaşık bükme, Mistisizm, Telekinezi, Yunanca, İngilizce
Jean Grey
3 yıl önce

X-Men ile ortaya çıkmıştır. O doğduğundan beri bir mutant özelliği olarak telekinezi ve telepati özelliğine sahiptir. Özelliğinin ilk olarak aktif olduğu zaman...

Jean Grey, 1963, Cyclops, Mutant, New York, Stan Lee, Telekinezi, Telepati, Wolverine, X-Men, Profesör X