Tellal Satılacak malı ve bir haberi halka bağırarak duyuran kişi. Taraflardan hiçbirinin temsilcisi, vekili, memuru veya acentesi gibi sıfatlarla devamlı şekilde bağlı olmadan ücret karşılığında, sözleşmelerin yapılması için taraflar arasında aracılık yapmayı meslek edinen kişidir. Ticari işlerdeki tellala ticaret tellalı denir. Ticaret tellalı, Ticaret Kanununa tabidir. Ticari işler tellalının sadece ticari işlerde aracılık yapması gerekir. Esnaflar arasındaki aracı olan tellal, ticari t...

TELLAL (türkçe) anlamı
1. Herhangi bir şeyi
2. olayı veya bir şeyin satılacağını halka duyurmak için çarşıda
3. pazarda yüksek sesle bağıran kimse
4. çağırtmaç:
Annemin çeyizlik eşyasını hamallarla tellallar çarşısına gönderdi.- Y. K. Beyatlı.
2. anlamı Satışlarda aracılık eden kimse.
TELLAL (türkçe) anlamı
5. eskiden bir duyuruyu
6. bir haberi ya da satılacak bir malı vb.yi halka duyurmak için yüksek sesle bağırarak dolaşan kimse.kimi satışlarda aracılık eden kimse
7. çağırtmaç.satışlarda aracılık eden kimse.
TELLAL (türkçe) ingilizcesi
1. n. town crier
2. crier
3. bellman
4. broker
5. trumpeter
TELLAL (türkçe) fransızcası
1. crieur public

Tellal hakkında bilgiler

Tellal Satılacak malı ve bir haberi halka bağırarak duyuran kişi. Taraflardan hiçbirinin temsilcisi, vekili, memuru veya acentesi gibi sıfatlarla devamlı şekilde bağlı olmadan ücret karşılığında, sözleşmelerin yapılması için taraflar arasında aracılık yapmayı meslek edinen kişidir. Ticari işlerdeki tellala ticaret tellalı denir. Ticaret tellalı, Ticaret Kanununa tabidir. Ticari işler tellalının sadece ticari işlerde aracılık yapması gerekir. Esnaflar arasındaki aracı olan tellal, ticari tellal sayılmaz. Geçici olarak aracılık yapan kimse de tellal değildir. Tellalın yaptığı iş için ücret alması esastır. Tellalın ücret alabilmesi için, sözleşmeyle tellalın faaliyeti arasında bir illiyet bağı olmalıdır. Sözleşme tellalın gayretiyle kurulmalıdır. Ücreti taraflar tespit eder. Bir hüküm yoksa, ücret, ticari teamüle göre ödenir.

Genelde yaptığı masraflar, tellalın kendine aittir. Ancak sözleşmede bir hüküm varsa masrafları da taraflardan isteyebilir. Tellalın, aracılık etme, nümune saklama, bordra tanzimi ve yevmiye defteri tutma gibi görevleri vardır.

Tellallık sözleşmesi şu altı durumda son bulur:

1) Müvekkilin verdiği işin sona ermesi, 2) Müvekkil veya tellalın ölümü, 3) Verilen sürenin bitmesi, 4) Azil veya istifa, 5) Müvekkil veya tellalın ilgası, 6) Müvekkil veya tellalın fiili ehliyetini kaybetmesi.

Tellalin aldığı ücrete tellaliye adı verilir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Broker

Alım ve satım işlemlerine belli bir komisyon karşılığı aracılık eden, işlemleri kendi adına ancak taraf olduğu kişi veya kurumlar hesabına yapan işlemcilere verilen isimdir.

Acente

Alm. Agent (m); Agentur (f), Fr. Agence (f), İng.