Telofaz

Telofaz, (genel kullanım ismi telefaz) yunanca'da "τελος" (son) ve "φασις" (bölüm) anlamına gelir. Ökaryotik hücrelerde, hem mitoz hem de mayoz'da görülen bir bölümdür.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: telofaz, diploit, golgi aygıtı, hücre, hücre bölünmesi, kromozom, mayoz, mitoz, profaz, sentrozom, sitokinez
Telofaz
Telofaz
" target="_blank"> tamamlar. Ok işaretiyle belirtilen sentrozom görünür durumdadır.] Telofaz, (genel kullanım ismi telefaz) yunanca`da "τελος" (son) ve "φασις" (bölüm) anlamına gelir. Ökaryotik hücrelerde, hem mitoz hem de mayoz`da görülen bir bölümdür. Anafaz`dan sonra görülür. İğ iplikleriyle hücrenin alt ve üst kutbuna taşınan kromatidler önce kromozomlara, sonra kromatin ipliklere dönüşürler. İğ iplikleri kaybolur. Sentrozom oluşur. Çekirdek zarları ve çekirdekçikler ortaya çıkar. Telofaz sonucunda bir çekirdekli diploit hücreden iki çekirdekli diploit hücre oluşur. Golgi aygıtı bu evrede ve sitokinez`de oldukça aktiftir.

Hücre bölünmesi

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

diploit golgi aygıtı hücre hücre bölünmesi kromozom mayoz mitoz profaz sentrozom sitokinez
...

Okuma Önerileri

Mitoz
1 yıl önce

Hücre, canlının canlılık özelliklerini taşıyan, yapı ve görev bakımından en küçük parçasıdır. Hücreye göze de denilebilir. Atomlar

Hücre bölünmesi, Prokaryot, Ökaryot, DNA, Diploid, Genom, Hücre, Hücre zarı, Kemik iliği, Kromozom, Mayoz, Organel
Karyokinez
1 yıl önce

Çekirdek bölünmesi (''Karyokinez'') profaz, metafaz, anafaz ve telofaz olmak üzere dört ayrı evrede incelenir.

Hücre bölünmesi
1 yıl önce

Hücre bölünmesi, tek hücreli canlıların çoğalması, çok hücreli canlıların büyümesi, erkek ve dişi eşey hücrelerinin meydana gelmesi

Hücre, Mayoz, Zigot, Diploid, Haploid, Amitoz, Biyoloji, Embriyo, Mayoz hücre bölünmesi, Kemik iliği, hücrenin işlevleri, hücre bölünmesi nedir, hücre bölünmesi, mitoz, eşeysiz üreme, kalıtım, mayoz bölünme, Hücre bölünmesi, tek hücreli, çok hücreli, insan, hayvan, bitki, profaz, telofaz, anafaz, bölünme çeşitleri, erkek, dişi, soru, cevap, eşeysiz üreme, kromozom
Hücre bölünmeleri
3 yıl önce

Hücreler ya canlıların büyüyüp gelişmesi, rejenerasyonu ve dokularının yenilenmesi ya da üreme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyl

Hücre, Mayoz, Zigot, Diploid, Haploid, Amitoz, Biyoloji, Embriyo, Mayoz hücre bölünmesi, Kemik iliği, hücrenin işlevleri, hücre bölünmesi nedir, hücre bölünmesi, mitoz, eşeysiz üreme, kalıtım, mayoz bölünme, Hücre bölünmesi, tek hücreli, çok hücreli, insan, hayvan, bitki, profaz, telofaz, anafaz, bölünme çeşitleri, erkek, dişi, soru, cevap, eşeysiz üreme, kromozom
Mayoz Bölünme
1 yıl önce

Mayoz Bölünme bir diploit ökaryotik hücrenin bölünerek genelde gamet olarak adlandırılan haploit hücrelere bölündüğü hücresel bir süre

Mayoz, Arkea, Biyokimya, DNA, Diploit, Döllenme, Eşey, Eşeyli üreme, Genetik, Genom, Hacim
Mitoz bölünme
3 yıl önce

Mitoz bölünmenin başlangıcını saptamak olanaksızdır. Fakat hücrede bazı değişiklikler olur; hücre içeriği jel haline geçer, metabolizm

Mitoz, Birhücrelilerde üreme, DNA, Diploid, Genom, Hücre, Hücre zarı, Kemik iliği, Kromozom, Mayoz, Organel
Telofaz
3 yıl önce

Telofaz, (genel kullanım ismi telefaz) yunanca'da "τελος" (son) ve "φασις" (bölüm) anlamına gelir. Ökaryotik hücrelerde, hem mitoz hem

Telofaz, Diploit, Golgi aygıtı, Hücre, Hücre bölünmesi, Kromozom, Mayoz, Mitoz, Profaz, Sentrozom, Sitokinez
Sitokinez
3 yıl önce

Telefaz evresinin oluşumu sürerken bir yandan da sitoplazma boğum yapmaya başlar. İğ ipliklerine dik olarak boğumlanan sitoplazmanın o bölged

Sitokinez, Genetik
Ara lamel
1 yıl önce

Ara lamel, (orta lamel) bitki hücrelerinde mitoz ve mayoz bölünmede, Telofaz evresi görüldükten sonra Sitokinez (Sitoplazma bölünmesi) sıras

Ara lamel, Kromozom, Mayoz bölünme, Mitoz bölünme, Boğumlanma
...

Görüşler

misafir Avatar
misafir - 5 yıl önce
TELOFAZ Telofaz, (genel kullanım ismi telefaz) yunanca'da "τελος" (son) ve "φασις" (bölüm) anlamına gelir. Ökaryotik hücrelerde, hem mitoz hem de mayoz'da görülen bir bölümdür. Anafaz'dan sonra görülür. İğ iplikleriyle hücrenin alt ve üst kutbuna taşınan kromatidler önce kromozomlara, sonra kromatin ipliklere dönüşürler. İğ iplikleri kaybolur. Sentrozom oluşur. Çekirdek zarları ve çekirdekçikler ortaya çıkar. Telofaz sonucunda bir çekirdekli diploit hücreden iki çekirdekli diploit hücre oluşur. Golgi aygıtı bu evrede ve sitokinez'de oldukça aktiftir. Telofaz: Mitoz bölünmenin dört evresinden sonuncusu; bu evrede iki yavru çekirdek belirir ve genellikle sitoplâzma bölünür. 2-Kutuplara toplanmış kromozomlar interfaz evresinde olduğu gibi kromatin ağı haline gelir. 3-Çekirdek zarı ve çekirdekçiğin tekrar meydana geldiği görülür. İğ iplikleri kaybolur. 4-Telofaz evresinin sonuna doğru hayvan hücresinde sitokinez (sitoplâzma bölünmesi) görülürken bitki hücresinde; telofaz evresinde ara lamel oluşarak hücre bölünmesi gerçekleşir. TELOFAZ: Bu dönemde kromozomların hüc¬re kutuplarına çekilmeleri tamamlanmıştır. Artık kromozomlar kendilerini oluşturan iplikçiklere doğru çözülmeye başlarken tümünü saracak bi¬çimde yeni çekirdek zarları oluşur. Çekirdekçik yeniden görülür duruma gelir. Sonuçta çekirdek içerik yönünden birbirine eşit iki parçaya bölünmüş olur. Bu olayı sitoplâzmanın ekvator bölgesinden büzülmeye başlaması iz¬ler. Büzülme giderek derinleşirve sonuçta hücre ortadan ikiye bölünür. Böylece bir ana hücreden iki yavru hücre oluşur. Bir insanı oluşturacak döllenmiş yumurta hücresi böylece peşpeşe mitoz bölünmeler geçirerek önce embriyoyu sonra fetusu, bebeği, çocuğu, genç in¬sanı ve sonuçta da erişkin bireyi oluşturur.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.