--}}

Telofaz

Telofaz, (genel kullanım ismi telefaz) yunanca'da "τελος" (son) ve "φασις" (bölüm) anlamına gelir. Ökaryotik hücrelerde, hem mitoz hem de mayoz'da görülen bir bölümdür.

" target="_blank"> tamamlar. Ok işaretiyle belirtilen sentrozom görünür durumdadır.] Telofaz, (genel kullanım ismi telefaz) yunanca`da "τελος" (son) ve "φασις" (bölüm) anlamına gelir. Ökaryotik hücrelerde, hem mitoz hem de mayoz`da görülen bir bölümdür. Anafaz`dan sonra görülür. İğ iplikleriyle hücrenin alt ve üst kutbuna taşınan kromatidler önce kromozomlara, sonra kromatin ipliklere dönüşürler. İğ iplikleri kaybolur. Sentrozom oluşur. Çekirdek zarları ve çekirdekçikler ortaya çıkar. Telofaz sonucunda bir çekirdekli diploit hücreden iki çekirdekli diploit hücre oluşur. Golgi aygıtı bu evrede ve sitokinez`de oldukça aktiftir.

Hücre bölünmesi

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

  • misafir Avatar
    misafir - 5 yıl önce
    TELOFAZ Telofaz, (genel kullanım ismi telefaz) yunanca'da "τελος" (son) ve "φασις" (bölüm) anlamına gelir. Ökaryotik hücrelerde, hem mitoz hem de mayoz'da görülen bir bölümdür. Anafaz'dan sonra görülür. İğ iplikleriyle hücrenin alt ve üst kutbuna taşınan kromatidler önce kromozomlara, sonra kromatin ipliklere dönüşürler. İğ iplikleri kaybolur. Sentrozom oluşur. Çekirdek zarları ve çekirdekçikler ortaya çıkar. Telofaz sonucunda bir çekirdekli diploit hücreden iki çekirdekli diploit hücre oluşur. Golgi aygıtı bu evrede ve sitokinez'de oldukça aktiftir. Telofaz: Mitoz bölünmenin dört evresinden sonuncusu; bu evrede iki yavru çekirdek belirir ve genellikle sitoplâzma bölünür. 2-Kutuplara toplanmış kromozomlar interfaz evresinde olduğu gibi kromatin ağı haline gelir. 3-Çekirdek zarı ve çekirdekçiğin tekrar meydana geldiği görülür. İğ iplikleri kaybolur. 4-Telofaz evresinin sonuna doğru hayvan hücresinde sitokinez (sitoplâzma bölünmesi) görülürken bitki hücresinde; telofaz evresinde ara lamel oluşarak hücre bölünmesi gerçekleşir. TELOFAZ: Bu dönemde kromozomların hüc¬re kutuplarına çekilmeleri tamamlanmıştır. Artık kromozomlar kendilerini oluşturan iplikçiklere doğru çözülmeye başlarken tümünü saracak bi¬çimde yeni çekirdek zarları oluşur. Çekirdekçik yeniden görülür duruma gelir. Sonuçta çekirdek içerik yönünden birbirine eşit iki parçaya bölünmüş olur. Bu olayı sitoplâzmanın ekvator bölgesinden büzülmeye başlaması iz¬ler. Büzülme giderek derinleşirve sonuçta hücre ortadan ikiye bölünür. Böylece bir ana hücreden iki yavru hücre oluşur. Bir insanı oluşturacak döllenmiş yumurta hücresi böylece peşpeşe mitoz bölünmeler geçirerek önce embriyoyu sonra fetusu, bebeği, çocuğu, genç in¬sanı ve sonuçta da erişkin bireyi oluşturur.

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Telofaz
Telofaz