Tenga, Orta Asya`da çeşitli dönemlerde genel para birimi olarak kullanılmış, Sultan Abdülaziz döneminde Kaşgar`da Sultan adına bastırılan gümüş paradır.

Tenga

Tenga, Orta Asya`da çeşitli dönemlerde genel para birimi olarak kullanılmış, Sultan Abdülaziz döneminde Kaşgar`da Sultan adına bastırılan gümüş paradır.

1874 - 1878 yılları arasında basılan paranın bir yüzünde “Abdülaziz Han Tarih”, diğer yüzünde ise "Duri be Latif Kaşgar Tarih" yazmaktadır.

Günümüzde Kazakistan`da para birimi olarak ise tenge kullanılmakrtadır.

tenga

İtalyanca tenga kelimesinin İngilizce karşılığı.
[tenere] v. hold, keep, take, take up; carry, deliver, retain; hold oneself, keep oneself

tenga

İspanyolca tenga kelimesinin İngilizce karşılığı.
[tener] v. have, possess; hold; bear; carry; wear; experience; practice; meet with; travel; show

İlgili konuları ara

Yanıtlar