Terkib-i Bent, farklı uyaklara sahip birkaç bentten meydana gelen ve bentlerinin sonunda, uyakları aynı birer beyte sahip olan Divan edebiyatı şiir biçimidir. Yaşamdan, talihten şikâyet; felsefi düşünceler, dinî, tasavvufi konular ve toplumsal yergilerin işlendiği şiirlerdir.

TERKIBIBENT (türkçe) anlamı
Divan edebiyatında uyakları başka başka olan birkaç bentten oluşan ve her bendin sonunda kafiyeleri aynı birer beyti bulunan manzume biçimi.
TERKIBIBENT (türkçe) anlamı
1. divan edebiyatında uyakları başka başka olan birkaç bentten oluşan ve her bendin sonunda uyakları aynı birer beyti bulunan bir koşuk biçimi.
TERKIBIBENT (türkçe) ingilizcesi
1. long poem each stanza of which is followed by a couplet.,

Terkibibent hakkında bilgiler

Düzenle|Nisan 2007

Terkibibent, divan edebiyatında kullanılan bir şiir biçimi. her biri 5-10 arası beyitten oluşan, 5-12 bentin biraraya gelmesiyle kurulur. bentleri birbirine bağlayan beyite vasıta denir. vasıta beyiti her bentte farklıdır. vasıta beyitinin aynen yinelenmesi durumunda ise terci-i bent oluşur. terkibibentle, genelde din ve felsefe konularında mersiyeler yazılmıştır. en ünlü terkibentler; baki`nin kanuni mersiyesi ile bağdatlı ruhi ve ziya paşa`nın terkibibent`leridir.

Terkibibent özellikleri
1-bentlerle kurulan bir nazım şeklidir
2-en az 5 en fazla 20bentten oluşur
3-aa/xa/xa/xa/bb şeklinde yazılır
4-son beytine vasıta beyiti denir
5-daha cok 17yyda bağdatlı ruhi tanzimat döneminde ziyapaşa tarafından yazılmışlardır


İlgili Konu Başlıkları Tümü

Bent (anlam Ayrımı)

Bent, Farsça kökenli Türkçe sözcük. Bağ, su seti, şiirdeki dörtlükler, kanun maddesi vb gibi anlamlara gelir. (TDK Sözlüğü)