Termodinamik Denge

Kısaca: Termodinamik denge cisimler arası net ısı transferinin sıfır olması durumudur. Termodinamik dengede bulundukları ortak bir cisim bulunan iki cisim birbirleriyle de dengededir şeklinde genişletilip Termodinamiğin sıfırıncı yasası oluşturulmuştur. Homojen bir cisim tek başına söz konusu olduğunda cismin sıcaklık gradientinin her noktasında sıfır olması demektir ...devamı ☟

Termodinamik denge cisimler arası net ısı transferinin sıfır olması durumudur. Termodinamik dengede bulundukları ortak bir cisim bulunan iki cisim birbirleriyle de dengededir şeklinde genişletilip Termodinamiğin sıfırıncı yasası oluşturulmuştur. Homojen bir cisim tek başına söz konusu olduğunda cismin sıcaklık gradientinin her noktasında sıfır olması demektir

\ Q_=0


Eğer ısı transferi sadece iletim veya taşınım(konveksiyon) yolu ile yapılıyorsa Fourier yasasına göre cisimler arasındaki sıcaklık farkının sıfır olmadan termodinamik denge oluşmaz. Isı iletimi yayılım (radyasyon) yolu ile gerçekleşiyorsa ve cisimlerin emmisiviteleri aynı ise yine aynı denge durumu sıcaklıklarının aynı olmasına indirgenebilir. Ama farklı emmisiviteleri olan cisimlerin termodinamik denge durumunda cisimlerin sıcakları farklıdır.

termodinamik-taslak

İlgili konular

homojen termodinamik

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Termodinamik
2 yıl önce

yavaşlıkta" olaylardır. Zamana bağlı termodinamik olaylarla, denge halinde olmayan termodinamik ilgilenir. Termodinamik yasaları çok genel bir geçerliliğe...

Termodinamik, 1837, 1894, 1931, Devridaim makinası, Difüzyon, Enerji, Entalpi, Entropi, Homer Simpson, Isı
Kimyasal kararlılık
2 yıl önce

termodinamik kararlılığı anlamına gelir. Termodinamik kararlılık, bir sistem en düşük enerji seviyesinde olduğunda ya da çevresi ile kimyasal denge kurduğunda...

Termodinamik kanunları
2 yıl önce

sistemler, termodinamik dengededir. Sıfırıncı yasa şöyle der: Eğer A ve B sistemleri, termodinamik dengedeyse ve B ve C sistemleri de termodinamik denge içerisindeyse;...

Buhar basıncı
2 yıl önce

Buhar basıncı ya da buhar denge basıncı; kapalı bir sistemdeki katı ya da sıvı fazdaki maddelerin termodinamik denge durumundaki buharının, belirli bir...

Buhar basıncı, ,
Dengesizlik termodinamiği
6 yıl önce

Dengesizlik termodinamiği, termodinamik dengede olmayan termodinamik sistem ile ilgili termodinamiğin bir koludur. Doğadaki sistemlerin çoğu, termodinamik dengede...

Durum fonksiyonu
2 yıl önce

sistemin denge halini açıklar. Örneğin; iç enerji, entalpi, entropi hal değerleridir çünkü termodinamik sistemlerde değerlenebilir olarak bir denge açıklarlar...

Fermi seviyesi
2 yıl önce

enerji seviyesi olarak kabul edilerek düşünülebilmektedir. Mesela, termodinamik dengede, bu enerji düzeyinin belirtilen herhangi bir zaman aralığında %50...

Dengeli
2 yıl önce

durum Termodinamik denge - Cisimler arası net ısı transferinin sıfır olması durumu Suni denge - Mahir Çayan'ın ortaya attığı teori Mekanik denge - Bir...

Dengeli, Ardahan (il), DSA, Denge, Denge noktası, Dengeli, Göle, Dengeli Translokasyon, Dinamik denge sistemi, Eqilubrium Noktası, Göle, Ardahan, Hidrostatik denge