Homojen

Kısaca: Homojen tanımı, aynı veya birbirine yakın değerleri/nitelikleri içeren bir bütünlüğü tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu bütünlük (veya diğer bir deyişle "grup"), aynı/yakın değerlere sahip olup, çevresinden yoğunluk olarak farklılaşır ve bu sayede kolayca tanımlanabilmektedir. Grup, içinde yer alan nesne veya verilerin tamamının veya çoğunun benzer veya aynı olduğu durumlarda "homojen grup" olarak tanımlanır. ...devamı ☟

Homojen tanımı, aynı veya birbirine yakın değerleri/nitelikleri içeren bir bütünlüğü tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu bütünlük (veya diğer bir deyişle "grup"), aynı/yakın değerlere sahip olup, çevresinden yoğunluk olarak farklılaşır ve bu sayede kolayca tanımlanabilmektedir. Grup, içinde yer alan nesne veya verilerin tamamının veya çoğunun benzer veya aynı olduğu durumlarda "homojen grup" olarak tanımlanır.

Homojen terimi fen ve matematik bilimlerinde sıklıkla kullanılan bir terimdir ve heterojen teriminin zıt anlamlısıdır.

homojen

Türkçe homojen kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. homogeneous, indiscrete, intimate

homojen

her yeri aynı özelliği gösteren, bağdaşık, mütecanis.
bütün terimleri aynı derecede olan (çokterimli).

homojen

Türkçe homojen kelimesinin Fransızca karşılığı.
homogène

homojen

Türkçe homojen kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. homogen

homojen

1 . Bağdaşık.
2 . matematikBütün terimleri aynı derecede olan (çok terimli).

İlgili konular

bilim fen heterojen matematik

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Karışım
3 yıl önce

madde olmayan karışımlardır. Karışımlar homojen, kolloit ve heterojen olmak üzere üçe ayrılır. Karışımlar, homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır...

Kataliz
3 yıl önce

kataliz denir. Kataliz olayı, katalizör ve reaktantlar aynı fazda ise homojen kataliz (ör: gaz-gaz, sıvı-sıvı, katı-katı), katalizör ve reaktantlar farklı...

Sarıgazi, Geyve
6 yıl önce

mahalledir. Sakarya il merkezine 37 km, Geyve ilçesine 2 km uzaklıktadır. Nüfus homojen yapıdadır. manavlar çoğunlukta olup, dışarıdan göç edenlerin çoğu Trabzonludur...

Sarıgazi, Geyve, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Adapazarı, Ahibaba, Geyve
çözelti
3 yıl önce

oluşturdukları homojen karışımdır. Çözelti: Bir maddenin başka bir madde içinde gözle görülemeyecek kadar küçük tanecikler halinde dağılacak, homojen karışım...

Çözelti, Homojen, Kimya, Madde, Taslak
Tek Meclislilik
3 yıl önce

parlamento'nun bulunduğu yönetim şeklidir. Tek meclisli ülkelerin çoğu küçük ve homojen üniter devletlerdir. Türkiye de tek meclisli ülkelere örnektir. Tek meclisli...

Kimyasal madde
3 yıl önce

maddedirler. Homojendirler. Üç sınıfta incelenirler: metaller, ametaller ve soygazlar. Örnekler: Sodyum (Na), Oksijen (O2), Helyum (He) vb. Homojen yapıda saf...

Galaksi kümesi
6 yıl önce

kütleçekimsel etkisinden kaçamazlar. Gök ada kümelerinin Evren'deki dağılımı homojen değildir; kimi bölgelerde sıklık gösterirlerken kimi bölgelerde seyrektirler...

Termodinamik denge
3 yıl önce

şeklinde genişletilip termodinamiğin sıfırıncı kanunu oluşturulmuştur. Homojen bir cisim tek başına söz konusu olduğunda cismin sıcaklık gradyanın her...

Termodinamik denge, Homojen, Taslak, Termodinamik