Thebai, Yunanistan

Kısaca: Thebai Antik Yunanistan'da kurulan bir şehir devletidir. Atina'nın kuzeybatısındaki Boeotia bölgesinde bulunmaktaydı. Thebai, Doğu Yunanistanda, Boeotia'nın ortasında verimli bir yerde kurulmuştur. Thebai'nin ilk zamanlarına ait bilgiler efsanelere dayanır. Şehrin kuvvetli surlarla çevrili oluşu, buranın Boeotia'nın merkezi olmasını sağladı. ...devamı ☟

Thebai Antik Yunanistan'da kurulan bir şehir devletidir. Atina'nın kuzeybatısındaki Boeotia bölgesinde bulunmaktaydı. Thebai, Doğu Yunanistanda, Boeotia'nın ortasında verimli bir yerde kurulmuştur. Thebai'nin ilk zamanlarına ait bilgiler efsanelere dayanır. Şehrin kuvvetli surlarla çevrili oluşu, buranın Boeotia'nın merkezi olmasını sağladı. Tarihi Thebai zamanla ekonomik ve askeri açıdan güçlendi. Bu gelişim sonucunda komşusu Atina ile Thebai ilişkileri bozuldu. Bu sebepten dolayı Thebaililer, Eski Yunanistan tarihinin en önemli savaşlarından olan Peloponnes Savaşlarında Atinalıların düşmanı olan Spartalılar'ın tarafını tuttular. Atina'nın mağlup olmasıyla Yunanistan, Sparta'nın yönetimi altına girdi. Bir süre sonra Thebaililer Spartalılarla üstünlük mücadelesine girdiler. Bu mücadelenin sonucunda Levktra Savaşı (M.Ö. 371) patlak verdi. Bu savaş Levktra ovasında yapıldığı için bu ismi almıştır. Thebai kuvvetleri generalleri Epaminondos'un müthiş taktiği ile Antik Dünyanın en savaşçı milleti olan Spartalıların ordusunu, yarısından fazlasını kılıçtan geçirmek suretiyle yendi. Böylelikle Yunanistan'daki bütün güç dengeleri altüst oldu. Kudret Thebai'nin eline geçti. Bütün site devletleri Thebai üstünlüğünü kabul etti. Ancak Thebaililerin kuvveti General Epaminondos'un taktiksel zekasından kaynaklanıyordu. Epaminondos'un Spartayla yapılan bir savaşta ölmesiyle birlikte Thebai zayıflamaya başladı, artık Yunan siteleri tek bayrak altında toplanmayı reddediyordu. Makedonya kralı II. Filip M.Ö. 338 yılından itibaren Yunan sitelerini zaptetmeye başladı. Thebaililer Filip'e karşı koyabilmek için Atina lılarla birleşti ancak Makedonyalılar Shekrona Savaşında (M.Ö. 338) onları mağlup etti ve bütün Yunanistan Makedon egemenliğine girdi. Büyük İskender in Makedon tahtına geçmesiyle birlikte Thebaililer bağımsızlıkları için ayaklandılar. Fakat İskender'e yenildiler. İskender Thebailileri cezalandırmak için şehri yerle bir etti. Şehir bir daha toparlanamadı (M.Ö. 336)... Mitoloji'deki yeri Eski Yunan efsanelerine göre Thebai kentinin kurucusu Fenikeli Kadmos'tur. Tanrıların kralı Zeus boğa kılığına girerek Kadmos'un kız kardeşi Europa'yı kaçırır. Kız kardeşini aramak için yollara düşen Kadmos, Delfi kahinleri'ne akıl danışır. Kahinler ona yolda karşısına çıkacak olan bir ineğin peşine takılmasını, inek nereye çökerse orada bir kent kurmasını söyler. Onların sözüne uyan Kadmos sonunda Boeotia'ya varır ve orada Thebai Kalesi Kadmeia'yı kurar.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Makedonya (antik krallık)
3 yıl önce

oluşturduğu federasyonun lideriydi ve Thebai (Yunanistan) şehrinin isyan etmesiyle babasının da asıl amacı olan Yunanistan’ın tamamını yönetme arzusuna kavuştu...

Pindaros
3 yıl önce

Pindaros (Grekçe: Πίνδαρος), Antik Yunanistan'da yaşamış bir şair. (MÖ 4. yüzyıl) Antik Thebai'de küçük bir köyde doğmuş ve yazdığı şiirleri devrin önemli...

Epaminondos
3 yıl önce

yapılan bir savaşta hayatını kaybetti. Thebai daha sonra onun dönemindeki başarıları tekrar yakalayamadı. Antik Yunanistan devrinde savaşlar iki ordunun tek...

Epaminondos, Antik Yunanistan, Büyük İskender, Mustafa Kemal, Tebai, Pelenopes, ,
Tebai (Kilikya)
6 yıl önce

"Tebai/Thebai" ya da "Theb/Thebe",Havran sınırları içinde yer alan antik kent. Antik kent bu ilçeye bağlı Tepeoba köyü yakınlarındadır, dönem olarak Anadoluda...

Kadmos
6 yıl önce

Kadmos, Yunan mitolojisi'nde Thebai kentinin kurucusu ve Zeus'un sevgililerinden olan Semele'nin babası, Europa'nın ise kardeşidir. Sur kralı Agenor ve...

Delfi kâhinleri
6 yıl önce

yalnızca gelecek habercileri değil, aynı zamanda eskiçağda devletlerin en önemli danışmanıydı. Diğer bir adları ise Apollon'un Sözcüleri idi. Kadmos Thebai...

Antik Yunanistan
3 yıl önce

Antik Yunanistan, bugünkü Yunanistan toprakları ile Küçük Asya'da (Anadolu) yaşayan toplumların kurduğu devlet ve uygarlıkların, MÖ 756 (Arkaik dönem)...

Antik Yunanistan, 3. yüzyıl, Achaea, Achaia, Adaçayı, Aeschylus, Afganistan, Afrodit, Agora, Aiskhylos, Akhilleus
Cassander
3 yıl önce

etmiş ve krallığı zenginleştirmiştir. Bu sırada Selanik, Kassandriya ve Thebai dahil birçok şehri yeniden inşa ettirmiştir. Buna rağmen, siyasi rakiplerine...