== Akımlar ==*Klasikçi Tiyatro*Romantik(Coşumcu) Tiyatro*Doğalcı(Naturalist)Tiyatro*Simgeci Tiyatro*Dışavurumcu (expresyonist) TiyatroGerçekçi Tiyatro** Eleştirel Gerçekçi Tiyatro** Toplumcu Gerçekçi TiyatroEpik TiyatroUyumsuz TiyatroEzilenlerin Tiyatrosu== Tiyatro Tarihi ==Dünya Tiyatrosu Tarihi*Antik Yunan Tiyatrosu**Antik Yunan Tragedyası***Aiskhilos***Sofokles***Euripides**Antik Yunan Komedyası***Aristofanes*Roma Dönemi Tiyatrosu*Roma Dönemi`nde Anadolu Tiyatrosu*Ortaçağ Tiyatrosu*Rönesans T...

Tiyatro Tarihi hakkında bilgiler

}

Akımlar

  • Klasikçi Tiyatro
  • Romantik (Coşumcu) Tiyatro
  • Doğalcı (Naturalist)Tiyatro
  • Simgeci Tiyatro
  • Dışavurumcu (expresyonist) Tiyatro
Gerçekçi Tiyatro
    • Eleştirel Gerçekçi Tiyatro
    • Toplumcu Gerçekçi Tiyatro


Epik Tiyatro

Uyumsuz Tiyatro

Ezilenlerin Tiyatrosu

Tiyatro Tarihi

Dünya Tiyatrosu Tarihi Türkiye Tiyatrosu Tarihi

Dış bağlantılar

}Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Tiyatro tarihi maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Politik Tiyatro

Politik tiyatro, Alman yönetmen Erwin Piscator'un göstermeci nitelikteki kendi anlayışını içeren Epik Tiyatro'nun siyasallaşmış halidir.

DTCF Tiyatro Bölümü

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü

Tiyatro Ti

Tiyatro Ti, İstanbul'da yerleşik özel bir tiyatro topluluğudur.

Tiyatro Eğitimi

Konu genel tiyatro eğitimi ve Türkiye'de akademik tiyatro eğitimi olamak üzere 2 ana katagoride incelenebilinir.== Tiyatro eğitimi ==* Temel tiyatro tarihi bilgileri* Hızlı okuma tekniklere ve role adaptasyon teknikleri eğitimi* Sahne bölümleri ve sahne de duruş teknikleri * Diksiyon ; ...

Tiyatro

Tiyatro, çeşitli tiyatro gösterilerinin izleyici önünde oynandığı yere denir. Tiyatro sözcüğü Yunanca’da “seyirlik yeri” anlamına gelen teatron’dan türetilmiş, dilimize İtalyanca’daki teatro sözcüğünden geçmiştir. Tiyatro, hayatta gelip geçmiş veya olabilecek ya da ...

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi görsel sanatların tarihsel evrimini inceleyen bilim dalıdır. Resim, heykel, mimarlık, bezeme sanatları, özgün baskı, fotoğraf, iç mekan tasarım] ve daha başka alanlara ait sanat yapıtlarının ve bunların tarihsel gelişiminin saptanması, sınıflandırılması, ...

Çanakkale Tarihi Eserler Ve Turistik Bilgiler

Çanakkale tabiî güzelliklerle, târihî zenginliklerin kucaklaştığı bir ildir. Her köşesi târih doludur. Arkeolojik eserlerin yanında, yemyeşil tepeler, masmavi bir deniz ve tertemiz sahilleri ile turizme çok müsaittir.

Aydın Tarihi Ve Turistik Yerleri

Aydın, tarihi eserler ve turistik yerler bakımından zengindir. Türkiye'nin ve dünyanın ünlü sayfiye şehirlerinin arasında yer alır.Üveys Paşa Camii: Mısır Beylerbeyi Üveys Paşa tarafından 1568'de yaptırılmıştır.

Denizli Tarihi Ve Turistik Yerleri

Denizli târihî ve turistik yerler bakımından çok zengindir. Mesîre yerleri yanında sağlığa çok faydalı kaplıcaları ile turizm sektörü için çok müsâittir.Denizli Kalesi: Osmanlı devrinde artık önemi kalmadığı için ihmâl edilmiş ve yıkılmıştır.

Kütahya Tarihi Ve Turistik Yerleri

Kütahya tarihi eserleri ve tabiî güzellikleri, kaplıcaları bakımından zengindir. Selçuklular veOsmanlılar zamanında çok sayıda tarihi eserlerin bulunduğu Kütahya’da önemli sayıda cami, mescit, türbe, medrese ve çeşitli tarihi eserler günümüze kadar ...

Manisa Tarihi Eserler Ve Turistik Yerler

Manisa ili tabiî güzellikleri ve târihî eserleri çok olan bir ilimizdir. Eski devirlerle Selçuklu ve Osmanlı devirlerinden kalan pekçok eser vardır. İstanbul, Edirne ve Bursa’dan sonra Osmanlılar tarafından en çok îmâr edilen Manisa, Osmanlı mîmârîsinin en zengin ...