Tiyatro Tarihi

Kısaca: == Akımlar ==*Klasikçi Tiyatro*Romantik(Coşumcu) Tiyatro*Doğalcı(Naturalist)Tiyatro*Simgeci Tiyatro*Dışavurumcu (expresyonist) TiyatroGerçekçi Tiyatro** Eleştirel Gerçekçi Tiyatro** Toplumcu Gerçekçi TiyatroEpik TiyatroUyumsuz TiyatroEzilenlerin Tiyatrosu== Tiyatro Tarihi ==Dünya Tiyatrosu Tarihi*Antik Yunan Tiyatrosu**Antik Yunan Tragedyası***Aiskhilos***Sofokles***Euripides**Antik Yunan Komedyası***Aristofanes*Roma Dönemi Tiyatrosu*Roma Dönemi`nde Anadolu Tiyatrosu*Ortaçağ Tiyatrosu*Rönesans T ...devamı ☟

}

Akımlar

  • Klasikçi Tiyatro
  • Romantik(Coşumcu) Tiyatro
  • Doğalcı(Naturalist)Tiyatro
  • Simgeci Tiyatro
  • Dışavurumcu (expresyonist) Tiyatro
Gerçekçi Tiyatro
    • Eleştirel Gerçekçi Tiyatro
    • Toplumcu Gerçekçi Tiyatro


Epik Tiyatro

Uyumsuz Tiyatro

Ezilenlerin Tiyatrosu

Tiyatro Tarihi

Dünya Tiyatrosu Tarihi Türkiye Tiyatrosu Tarihi

Dış bağlantılar

}

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Tiyatro
2 yıl önce

elemanlar da vardır. Tiyatro, Yunanca theatron yani "görme yeri" sözcüğünden gelmektedir. Çünkü günümüzdeki anlamıyla çağdaş tiyatronun tarihi, bağ bozumu tanrısı...

Tiyatro, Komedi, Opera, Operet, Revü, Trajedi, Kostüm, Dekor, Müzik, Dans
Tiyatro eğitimi
2 yıl önce

Konu genel tiyatro eğitimi ve Türkiye'de akademik tiyatro eğitimi olmak üzere iki ana kategoride incelenebilinir. Temel tiyatro tarihi bilgileri Hızlı...

Dram (Tiyatro)
2 yıl önce

tiyatro eseri. Dramatik, epik ve liriğin yanı sıra üçüncü esaslı edebi türdür. Tiyatro eserini, opera metnini, bale senaryosunu, radyo tiyatrosunun el...

Dram (tiyatro), Dram, Kategori, Oyun, Sahne, Yazar, Payda
Politik tiyatro
2 yıl önce

Politik tiyatro, Alman yönetmen Erwin Piscator'un göstermeci nitelikteki kendi anlayışını içeren Epik Tiyatro'nun siyasallaşmış hâlidir. Gösteri ve oyunlar...

Ege Üniversitesi Tiyatro Topluluğu
2 yıl önce

Ege Üniversitesi Tiyatro Topluluğu, Ege Üniversitesi'nin rektörlük destekli tiyatro topluluğudur. “Ege Üniversitesi Sanat Tiyatrosu” adıyla 1965 yılında...

Duru Tiyatro
6 yıl önce

Kınay'ın Duru adındaki kızından alan ve 2005 yılının Mart ayında kurulan tiyatro topluluğu, bir repertuvar tiyatrosu olarak kurulmuştur. 2005/2006 sezonunu...

Duru Tiyatro, Arif Akkaya, Ayça Bingöl, Bana Bir Picasso Gerek, Emre Kınay, Kadıköy Anadolu Lisesi, Kara Sohbet, Kaset, Mart, Oyuncu, Sait Genay
Altıdan Sonra Tiyatro
6 yıl önce

Altıdan Sonra Tiyatro, 1999 yılında İstanbul'da kurulmuş özel tiyatro topluluğu. Türkiye'de alternatif tiyatronun öncü topluluklarından birisidir. İstanbul...

Altıdan Sonra Tiyatro, 1999, Arthur Miller, Edmond Rostand, Taslak, Tiyatro, Wolfgang Borchert, İstanbul, Yiğit Sertdemir, Brian Friel
Dünya Tiyatro Günü
6 yıl önce

Dünya Tiyatro Günü 1961'de Uluslararası Tiyatrolar Birliği (International Theatre Institute) tarafından kuruldu. Her yıl 27 Mart günü ITI merkezleri ve...

Dünya Tiyatro Günü, 1961, 1962, 27 Mart, Belirli gün ve haftalar, Evrensel, Fransa, Helsinki, International Theatre Institute, Jean Cocteau, Paris