Topal Osman

Kısaca: 1883-1923 yılları arası yaşamış asker. Osman Ağa olarak da bilinen Topal Osman 1883’de Giresun’da doğar. Bir kabadayı olan Topal Osman, Teşkilat-ı Mahsusa’nın bir adamı olarak Balkan Savaşlarına katılır. Ermenilerin sürgününde büyük rol oynayan Teşkilat-ı Mahsusa’nın önemli kadrolarından olan Topal Osman, bu sürgün sırasında bazı uygulamalardan dolayı aranan bir kanun kaçağıdır.1917 yılında, yani henüz bir kaçak iken, yüklü bir sermayeye sahip olduğu söylenir. ...devamı ☟

Topal Osman
Topal Osman

Topal Osman, 1883-1923 yılları arası yaşamış asker. Topal Osman 1883 yılında Giresunda doğdu. Gönüllü olarak Balkan savaşına katıldı. Bu savaşta yaralandı ve bacağı sakat kaldı. I. Dünya Savaşında gönüllülerden oluşan bir birliğin başında Kafkas Cephesindeki çarpışmalara katıldı.

İzmirin 15 Mayıs 1919da Yunanlılarca işgal edilmesinin hemen ardından gönüllü birliklerle Karadeniz bölgesindeki Rum çetelerine karşı mücadele etti. Giresun Belediye Başkanlığı ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin Giresun Şubesi Başkanlığını yaptı. Daha sonra Mustafa Kemal tarafından Kasım 1920de Muhafız Kıtası komutanlığına getirildi. Koçgiri ayaklanmasının bastırılmasında önemli rol oynadı.

Osman Ağa olarak da bilinen Topal Osman 1883’de Giresun’da doğar. Bir kabadayı olan Topal Osman, Teşkilat-ı Mahsusa’nın bir adamı olarak Balkan Savaşlarına katılır. Ermenilerin sürgününde büyük rol oynayan Teşkilat-ı Mahsusa’nın önemli kadrolarından olan Topal Osman, bu sürgün sırasında bazı uygulamalardan dolayı aranan bir kanun kaçağıdır.1917 yılında, yani henüz bir kaçak iken, yüklü bir sermayeye sahip olduğu söylenir. Sadece Ermeni tehcirinde değil, Koçgiri Ayaklanması’nın bastırılmasında da büyük rol oynamıştır. Türklere de korku ve dehşet salan Topal Osman’a Kemalist hareket ihtiyaç duyar, dağdan indirip resmi görevler verir. Böylece Topal Osman, yarbay rütbesiyle Giresun’dan Samsun’a kadar olan bölgenin mutlak hakimi haline gelir. Rumlar çete hareketi başlatınca, Topal Osman’ın yeri daha da sağlamlaşır. Rumlara karşı büyük bir mücadele verir.

Topal Osman bir derebeyi gibi yönettiği bölgesinde seçimleri kimin kazanacağına karar veren, istemediği milletvekilini istifaya zorlayan, olmazsa ortadan kaldıran ve hiç kimsenin hesap soramadığı biri olur Topal Osman. Hatta öyle ki, hareketin başında bulunan Mustafa Kemal’in bile ondan çekindiği söylenir. Mustafa Kemal’in daveti üzerine Türkiye’ye gelmek için yola çıkan TKP’li Mustafa Suphi ve arkadaşlarını, yine Ankara’nın ölüm emriyle Karadeniz’de katleden Topal Osman ve adamlarıdır.

47. Alay komutanı olarak katıldığı Sakarya Savaşında yararlılık gösterdi. TBMMde II. Grup olarak bilinen muhalefet grubunun önderlerinden Trabzon milletvekili Ali Şükrü Beyi, Mustafa Kemale karşı sert muhalefet izlediği gerekçesiyle 27 Mart 1923de öldürdü. Güvenlik kuvvetlerine teslim olmayan Topal Osman, Ankara Ayrancı bağlarındaki evinde girdiği çatışmada yaralı olarak ele geçirildi. Kısa süre sonra 4 Nisan 1923 öldü. Topal Osman 1923 yılında öldürülür.Topal Osman’ın ölümünün Mustafa Kemal’in emriyle gerçekleştirildiği iddia edilir.Cesedinin bulunduğu yerden çıkarılarak ibret için Meclis kapısı önünde asılması oya sunulur. Teklif oybirliğiyle kabul edilir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Topal Osman Resimleri

Topal Osman Paşa
3 yıl önce

Topal Osman Paşa (d. 1663? Mora - ö. 1733, Kerkük), I. Mahmud saltanatında 21 Eylül 1731 - 12 Mart 1732 tarihleri arasında altı ay iki gün sadrazamlık...

Topal Osman Paşa, 12 Mart, 1731, 1732, 21 Eylül, Arnavutluk, Avusturya, Ayaşlı Nişancı İsmail Paşa, Bahadırzade Arabacı Ali Paşa, Bayburtlu Kara İbrahim Paşa, Beylerbeyi
Lakap
3 yıl önce

kimsenin fiziksel bir özelliğine atfen verilmiş olabileceği (Uzun Hasan, Topal Osman) gibi yaptıkları işlere atfen de verilmiş olabilir (Büyük İskender, Fatih...

Rumuz, Güzin Abla, Haydar Dümen, Sanal, İngilizce, İnternet
Ali Şükrü
6 yıl önce

failinin Gazi Milis Yarbay Topal Osman Ağa olduğuna hükmetmiş ve Ağa'yı tutuklamak üzere hareket geçmiştir. Nihayetinde Osman Ağa, yaralı bir şekilde tevkif...

Yalıköy, Tirebolu
6 yıl önce

Karaburun’da toplanarak kurşuna dizilir.) Halkın imdadına Topal Osman Ağa ve Çetesi yetişir. Topal Osman Ağa Harşit Çayı üzerinde düşmanı bozguna uğratır. Ermeniler...

Yalıköy, Tirebolu, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akıncılar, Tirebolu, Alucra, Giresun
Şıhlı, Ladik
3 yıl önce

Papazlar, Çolaksavarlar, Terzili, Ambar gerişi vb.) olduğu, bunların Topal Osman çetesi ile kaldırıldıkları tarihi kayıtlarda mevcuttur. Bir zamanlar...

Şıhlı, Ladik, 1985, 1997, 2000, 2007, Ahmetsaray, Ladik, Aktaş, Ladik, Akyar, Ladik, Alayurt, Ladik, Alaçam, Samsun, Alıçlı, Ladik
Özdemiroğlu Osman Paşa
3 yıl önce

ikiye bölündü. Sana Beylerbeyliği'ne Özdemiroğlu Osman Paşa atandı. Bu sırada Yemen'de Zeydi "İmam Topal Mütahhar" isyanı çıktı, ve bu isyanı bastırmak...

Özdemiroğlu Osman Paşa, Özdemiroğlu Osman Paşa
Pontus Ayaklanması
3 yıl önce

gönüllülerin de katılımıyla Pontus Çetecilerinin sayısı 25.000'i buldu. Topal Osman ve silah arkadaşlarının asilerle yaptıkları çarpışmalarda 2.500 tüfek...

Pontus Ayaklanması, 1920, Anzavur Ayaklanması, Demirci Mehmet Efe Ayaklanması, Konya Ayaklanması, Kuva-i İnzibatiye, Milli Aşiret Ayaklanması, Pontus, Tarih, Taslak, Türk Kurtuluş Savaşı