Trabzon Tarihi Eserler ve Turistik Yerler

Kısaca: Karadeniz’in sembolü kabul edilen, ikinci İstanbul olarak vasıflandırılan Trabzon; târihî eserleri, tabiî güzellikleri, zengin folkloru ve elverişli iklimiyle şirin bir ilimizdir. Fâtih’in yıktığı üç imparatorluktan birine başşehirlik yapan il, târihî eserler yönünden oldukça zengindir. 1830 yangını sırasında eski eserlerin çoğu imhâ olmuştur. ...devamı ☟

Karadeniz’in sembolü kabul edilen, ikinci İstanbul olarak vasıflandırılan Trabzon; tarihi eserleri, tabii güzellikleri, zengin folkloru ve elverişli iklimiyle şirin bir ilimizdir. Fatih’in yıktığı üç imparatorluktan birine başşehirlik yapan il, tarihi eserler yönünden oldukça zengindir. 1830 yangını sırasında eski eserlerin çoğu imha olmuştur. Başlıca tarihi eserleri şunlardır:

Gülbahar Hatun Külliyesi: Gülbahar Hatun Mahallesinde Yavuz Sultan Selim Hanın annesi Gülbahar Hatun tarafından 1514’te yaptırılmıştır. Külliye, cami medrese, aşhane, imaret, türbe ve hamamdan meydana gelmişse de günümüze sadece cami ve türbe ulaşabilmiştir. Türbe; caminin doğusunda yer alır. Sekizgen planlı ve kubbeli olan türbenin içi ayet ve surelerle süslenmiştir.

İskenderpaşa Camii: Vali İskender Paşa tarafından 1529’da yaptırılmıştır. Kaynaklarda yanında bir medrese olduğu bildirilmekteyse de, günümüze kalıntıları dahi ulaşamamıştır. Kare planlı, kubbeli ana mekanın duvarları Türk motifleriyle süslenmiştir. Cami, 1882 ve 1973’te gördüğü tamirler yüzünden ilk orijinalliğini kaybetmiştir. Minaresi tek şerefelidir.

Semerciler Camii: Semerciler Mahallesindedir. Yapım tarihi kesin belli değildir. 1820’de tamir sırasında kubbesi düz çatıyla örülmüştür. Tavan ve minberi ahşap oymacılığın ilginç örneklerindendir. Minaresi tek şerefelidir.

Çarşı Camii: Çarşı Mahallesinde Trabzon Valisi Hazinedarzade Osman Paşa tarafından 1839’da yaptırılmıştır. 1964’te yapılan tamir sırasında kubbesi kurşunla kaplanmıştır. Mihrap ve minber mermer olup, çok güzel işlemelidir.

Fatih Camii: Ortahisar Mahallesinde olup, Ortahisar Camii diye de bilinir. Kiliseden Camiye çevrilmiştir. Mihrap ve minberdeki işlemeleri çok güzeldir. Çeşitli zamanlarda tamir görmüştür.

Yeni Cuma Camii: Yeni Cuma Mahallesindedir. On dördüncü asırda kilise olarak yapılan eser. Osmanlılar tarafından Trabzon fethedilince camiye çevrilmiş ve yanına bir minare ilave edilmiştir.

Kudreddin Camii: Kommenler İmparatoru Üçüncü Alexios’un kızı Anna tarafından 1342’de kilise olarak yaptırılmıştır. 1665’te camiye çevrilen eserin yanına tek şerefeli bir minare ilave edilmiştir.

Emir Mehmed Türbesi: Kitabesinden anlaşıldığına göre, 1523’te Emir Mehmed adına yaptırılmıştır. Türbede Emir Mehmed ve Trabzon şeyhlerinden Osman Baba gömülüdür.

Bedesten: Yapım tarihi belli olmayan eserin on ikinci asırda yapıldığı tahmin edilmektedir. Günümüzde ahşap kat bölmeleri yıkılmış, sadece alt kattaki dükkanlar vardır.

Vakıf Han: Çarşı Camiinin arkasında olup, Taşhan adıyla da bilinir. 1531’de Trabzon Valisi İskender Paşa tarafından yaptırılmıştır. Dükkanlar geniş bir avlu etrafında sıralanmış olup, tonoz örtülüdür.

Alaca Han: Bakırcılariçi semtinde, olup kitabesi yoktur. On sekizinci asırda yapıldığı tahmin edilmektedir. Gördüğü tamirler yüzünden orijinalliğini kaybetmiştir. Birinci katta 11, ikinci katta 16 dükkan vardır. Günümüzde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Paşa Hamamı: Çarşı Mahallesinde, Trabzon Valisi İskender Paşa tarafından 1531’de yaptırılmıştır. Çifte hamam planındadır.

Hacı Ârif Hamamı: Pazarkapı Camiinin arkasındadır. Yapısından 18. asırda yapıldığı tahmin edilmektedir. Oldukça yıkık vaziyettedir.

İmaret Deresi Su Kemeri: Trabzon Kalesinin batı yamacındaki İmaret Deresi üzerindedir. On altıncı asırda Justinianus tarafından yaptırılmıştır. Günümüzdeki su kemeri 13. asırdan kalmıştır. Kesme taştan 30 m uzunluğunda, 7 m yüksekliğinde, beş gözlüdür.

Kuzgundere Su Kemeri: Kalenin doğusunda Kuzgundere üzerinde kurulmuştur. On üçüncü asırda yapılmıştır. Kesme ve moloz taştan yapılmış 8 m uzunlukta, 6 m yüksekliğinde olup, İnceköprü adıyla bilinir. Bugün üstüne ek yapılarak genişletilip yol olarak kullanılmaktadır.

Kavaklı Su kemeri: Yeni Cuma Mahallesindedir. Kesme ve moloz taştan yapılmış olup, 20 m uzunluğunda 7 m yüksekliğindedir.

Abdullah Paşa Çeşmesi: Gülbahar Hatun Mahallesindedir. Hazinedarzade Abdullah Paşa tarafından 1849’da yaptırılmıştır. Dikdörtgen ampir biçimde yapılmış bir yapıdır.

Abdülhamid Çeşmesi: İskender Paşa Mahallesinde 1891’de yaptırılmıştır. Üç musluklu ve her musluk ayrı yalaklıdır. Saçağın üstünde Abdülhamid Hanın tuğrası vardır.

Zağanos Köprüsü: Ortahisar ile Gülbahar Hatun semti arasındadır. Önceleri günümüzdeki köprünün yerinde, Zağanos Paşa tarafından 1467’de yaptırdığı, inip kalkabilen küçük bir köprü olduğu bilinmektedir. Şimdiki köprü kesme taştan 60 m uzunluğunda olup, tek gözlüdür.

İrene Kulesi: Yeni CumaMahallesinde, Boztepe eteklerindedir. Yapım tarihi kesin olarak belli değildir. Kesme taştan içiçe geçmiş iki kuleden meydana gelmiştir. 1916-1918 Rus işgalinde cephanelik olarak kullanılmıştır. Bir patlama yüzünden çatısı havaya uçmuştur.

Ayasofya Müzesi:İl merkezinin 3 km batısında yer alır. 1263’te Bizans İmparatoru VIII. Palaiogologos tarafından kilise olarak yaptırılmıştır. Trabzon Osmanlılar tarafından fethedilince camiye çevrildi. 1864’te tamir edilen cami 1957’de müze haline getirildi.

Trabzon Kalesi: Eski bir kaledir. Yukarı, Orta ve Aşağı Hisar olarak üç kısma ayrılır. Vazelon Manastırı: Maçka’ya iki saat mesafede Hamurya Köyü yakınındadır. M.S. 317’de yapılmış ve 565’te Justinianus tamir ettirmiştir. Bugün yıkıntı halindedir. Manzarası çok güzeldir. Sümela (Meryem Ana) Manastırı: Maçka’ya 18 km mesafede orman içinde 220 m yükseklikte kayalara oyularak yapılmış bir manastırdır. M.S. 474’te yapılmış olup, 72 odalı, 4 katlı, binlerce el yazma kitabı bulunan kütüphanesi, altın ve gümüş mahfazalar içinde saklanan, imparator ve Osmanlı sultanlarının berat ve fermanları bulunan müzesi, eski çağın ressamlarından Luka tarafından yapılan Meryem Ana tasviri, yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. 1924’te bir yangınla tahrip olmuştur. Yabancı turistlerse duvardaki freskleri çıkarıp yurt dışına kaçırmışlardır. Odalar resimlerle süslüdür. Altındere Vadisindedir. Kuştul (Hızır-İlyas) Kızlar Manastırı: Maçka’nın 30 km doğusunda Şimşirlik Köyü yakınında bir kaya üzerindedir. Binaya 93 merdivenle çıkılır. Manzarası güzeldir.

Mesire Yerleri: Trabzon, tabii güzellikler yönünden zengin bir ilimizdir. Kıyıları, ormanları ve her mevsim zümrüt gibi yemyeşil örtüsüyle yurdumuzun en güzel köşelerinden biridir. Başlıca mesire yerleri şunlardır:

Çamburnu: Trabzon-Rize devlet karayolu üzerinde Sürmene’ye 7 km mesafede tabii bir mesiredir. Çakırgöl: Çakırgöl Dağının kuzey yamacında yer alan göl kıyısı güzel bir mesiredir. Alabalık boldur. Bulak Köyü: İl merkezine 11 km mesafede temiz havası ve kaynak suları ile meşhur bir mesiredir. Bölgede kır kahveleri vardır. Zigana Geçidi: Değirmensuyu civarında 2510 m yükseklikte, etrafı çam ormanlarıyla kaplı yaz ve kış manzarasına doyum olmayan bir yerdir.

Kaplıca ve İçmeler: Trabzon, şifalı su kaynakları bakımından çok zengindir. Birçok maden suyu kaynağı vardır.

Kisarna ve Yomra İçmesi: Trabzon’a 7 km mesafede Bengisu köyündedir. Mide, karaciğer, böbrek, barsak ve safra yolları hastalıklarına tavsiye edilir. Yakınında şişeleme tesisleri vardır. Gazino ve çay bahçeleriyle aynı zamanda bir mesire yeridir.

Ziyaret Suyu (Araklı ilçesi), Hadi Madensuyu (Çaykara ilçesi), Ziyaret Gölü Suyu (Maçka ilçesi), Sürmene Madensuyu, TonyaMadensuyu, Uçarsu Madensuyu (Akçaabat ilçesi), Karadağ Madensuyu (Vakfıkebir ilçesi) Simenler Madensuyu (Vakfıkebir ilçesi), Sarayla Madensuyu (Yomra ilçesi), Ayazma Madensuyu (Yomra ilçesi), Acısu (Şalpazarı) diğer şifalı sular olup, çoğunda tesisler yetersizdir.

misafir - 8 yıl önce
TRABZONUN HERYERI TARIHDIR MADURUN TEPESINE CIKMAK HERKESE NASIP OLMAZ KUKUDALI HAKKI

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Trabzon
3 yıl önce

olmuş ve merkez ilçe kaldırılarak Ortahisar ilçesi kurulmuştur. Trabzon iki il ile birlikte de "şehzadeler şehri" olarak anılır. Evliya Çelebi Trabzon için...

Trabzon (il), Xenophon, Yunanca, Anabasis, Yunanistan, Arkadia, Adana (il), Adıyaman (il), Afganistan, Afyonkarahisar (il), Akkoyunlu
Maçka
3 yıl önce

Maçka (Rumca: Matsuka, Lazca: Maçxa), Trabzon iline bağlı bir ilçedir. Gümüşhane karayolu üzerinde ve Trabzon'a 29 km uzaklıktadır. Denizden yüksekliği...

Maçka, Maçka, Trabzon, Maçka, İstanbul, Trabzon, İstanbul, Anlam ayrım
Sürmene
3 yıl önce

Trabzon bölgesi kesin olarak Roma idaresine girmiş oldu. Tarih boyunca Sürmene adı, birbirine yakın birkaç yerleşim yeri için kullanılmıştır. Roma ve...

Sürmene, Trabzon, Akçaabat, Trabzon, Araklı, Trabzon, Arsin, Trabzon, Beşikdüzü, Trabzon, Coğrafi koordinat sistemi, Dernekpazarı, Trabzon, Düzköy, Trabzon, Hayrat, Trabzon, Köprübaşı, Trabzon, Maçka, Trabzon
Çamlıyurt, Yomra
6 yıl önce

Çamlıyurt, Trabzon ilinin Yomra ilçesine bağlı bir mahalledür. Trabzon İli Yomra İlçesine bağlı şirin bir köy olan Çamlıyurt mahallesinin tarihi 1600’lü...

Çamlıyurt, Yomra, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akçaabat, Trabzon, Araklı, Trabzon
Tirebolu
3 yıl önce

Komnenos'un 1204 yılında Trabzon İmparatorluğu'nu kurmasından sonra, Tirebolu da bu devletin sınırları içinde kalmıştır. Trabzon İmparatorluğu devrinde...

Tirebolu, Giresun, Alucra, Giresun, Bulancak, Giresun, Dereli, Giresun, Doğankent, Giresun, Espiye, Giresun, Eynesil, Giresun, Giresun, Giresun (il), Görele, Giresun, Güce, Giresun
Gümüşhane (il)
3 yıl önce

Gümüşhane, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan, Türkiye'nin bir ilidir. Doğuda Bayburt, batıda Giresun, kuzeyde Trabzon ve güneyde Erzincan ile komşudur. Gümüşhane...

Gümüşhane (il), Adana (il), Adıyaman (il), Afyonkarahisar (il), Aksaray (il), Amasya (il), Ankara (il), Antalya (il), Ardahan (il), Artvin (il), Aydın (il)
Sokullu Mehmet Paşa Camii (Büyükçekmece)
3 yıl önce

Çeşmesi yer alır. Her üçü de Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nün başındaki turistik alanda bulunur. "Sokollu Mescidi" olarak da bilinir. ^ a b "Sokullu Mehmet...

Sokullu Mehmet Paşa Camii (Büyükçekmece), 1567, Ahşap, Büyükçekmece, İstanbul, Cami, Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü, Kanuni Sultan Süleyman Çeşmesi, Kurşunlu Han, Kültür, Mescid, Mimar Sinan
Fatsa
3 yıl önce

pirinç üretimi de yaygındır. 1901 tarihli Trabzon Vilayet Salnamesine göre pirincin en fazla yetiştiği yerler Terme ve Fatsa'dır. 1878'de, kazanın pirinç üretimi...

Fatsa, Ordu, Sahil, Balıkçılar, Sahil yolu, Bolaman sonrası, Akkuş, Ordu, Aybastı, Ordu, Balıkçılık, Evliya Çelebi, Fındık, Gölköy, Ordu