Ulus Devlet

Kısaca: Toprak sınırları fiilen ve hukuken belli bir bölgedeki idari ve siyasi aygıt. Demokratik politikanın zamanımızda sınırları içinde yürütüldüğü idari, siyasi birim. ...devamı ☟

Toprak sınırları fiilen ve hukuken belli bir bölgedeki idari ve siyasi aygıt. Demokratik politikanın zamanımızda sınırları içinde yürütüldüğü idari, siyasi birim.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Millet
3 yıl önce

Millet ya da ulus, çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, ülkü, duygu, gelenek ve görenek birliği olan insanların oluşturduğu...

Üniter Devlet
3 yıl önce

 Tuvalu  Ürdün  Yeni Zelanda Türkiye'de üniter devlet Ulus devlet ^ "Türk Anayasa Hukuku Sitesi, Üniter Devlet İlkesi". 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından...

Mikro Uluslar Listesi
3 yıl önce

Mikro uluslar, (bazen model ülke veya yeni ülke projesi diye söylenir) herhangi tanınmış egemen bir devlet tarafından ya da herhangi bir uluslararası kuruluş...

Devlet ve Meclis Hakkında Musahabeler
6 yıl önce

özellikle Türklerde ulus-devlet ve milletleşme olgusu, devlet mefhumu modernleşme süreçleriyle birlikte, Türk devriminin devlet ve millet teorilerinin...

Devlet ve Meclis Hakkında Musahabeler, ,
Ülkesel devlet
3 yıl önce

ülkesel (teritoryal) devlet denir. Fransız ihtilali ile milliyetçilik akımının Doğu Avrupa'ya yayılmasıyla "ülkesel ulus devlet" modeli ortaya çıkmıştır...

Ulus faciası
6 yıl önce

Ulus faciası ya da Middle East Airlines'in 265 sefer sayılı uçuşu, 1 Şubat 1963 tarihinde Lübnan Havayolu Şirketi Middle East Airlines-Air Liban'a ait...

En Çok Gözetilen Ulus Kaydı
6 yıl önce

ulus kaydı (eski adı: en ziyâde müsâadeye mazhar millet şartı, en ziyâde müsâadeye mazhar olan millet kaydı, en ziyâde mazhar-ı müsâade olmuş devlet,...

En çok gözetilen ulus kaydı, Devlet, Gümrük birliği
Mikro ulus
3 yıl önce

Mikro ulus, Mikronasyon, egemenlik iddiasında bulunan yüzölçümü çok küçük ve nüfusu çok az, ancak hiçbir devlet veya uluslararası kuruluş tarafından tanınmayan...