Ulusal Egemenlik ya da millî hâkimiyet, devletin gücü olan egemenliğin doğrudan doğruya ulusa ait olmasıdır. Millî egemenlik, ulus egemenliği ya da hâkimiyetimilliye olarak da adlandırılır.

Ulusal egemenlik

Ulusal Egemenlik, bir ülkedeki devletin gücü olan egemenliğin doğrudan doğruya ulusa ait olmasıdır

Ulusal egemenliğin var olduğu devletlerde, kurucu ve yönetici güç bazı kişilerde ya da belli gruplarda değil halktadır. Ulusal egemenliğin en önemli göstergelerinden biri meclis ve onu oluşturan demokratik seçimlerdir. Uluslar bu sayede kendi egemenliklerini oluşturabilirler.

Ulusal egemenlik kavramı, devlet ve egemenlik kavramları oluştuğundan beri pek çok siyaset bilimci ve filozof tarafından ele alınmıştır. Günümüz dünyasının pek çok devleti, ulusal egemenlik ilkesine dayalıdır.

ulusal egemenlik

milli hakimiyet, milli egemenlik, hâkimiyetimilliye olarakda bilinir. bir devlette gücün yada hakimiyetin sadece ve sadece millete ait olması.

ulusal egemenlik

Türkçe ulusal egemenlik kelimelerinin Fransızca karşılığı.
souveraineté nationale

ulusal egemenlik

Türkçe ulusal egemenlik kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Volkssouveränität

İlgili konuları ara

Yanıtlar