UNICEF

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF, dünyada çocuk haklarının başlıca savunucusudur. Hükümetlerle çalışarak kalıcı sonuçlar elde eden bir örgüttür. Bütün çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal bakımdan mümkün olan en üst seviyeye erişecek şekilde gelişebilmeleri için gereken haklarını belirleyen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, UNICEF'in çalışmalarının temelini oluşturur.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: çocuk hakları, bm, unesco, 2005, birleşmiş milletler, cedaw, deprem, savaş, türkiye, anne ölüm oranı, beş yaş altı ölüm oranı
UNICEF
UNICEF
Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF, dünyada çocuk haklarının başlıca savunucusudur. Hükümetlerle çalışarak kalıcı sonuçlar elde eden bir örgüttür. Bütün çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal bakımdan mümkün olan en üst seviyeye erişecek şekilde gelişebilmeleri için gereken haklarını belirleyen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, UNICEF'in çalışmalarının temelini oluşturur.

UNICEF bugün Türkiye dahil 158 ülke ve bölgede çocukların sağlık ve beslenme, eğitim, acil yardım, korunma, temiz su ve temiz ortamda yaşama haklarını sağlamak için çalışıyor. Ortaklarla çalışan UNICEF, bütün dünyada hükümetler ile öğretmenlerden gençlere ve annelere kadar çeşitli grupların çocuklara daha iyi bir gelecek vermek için yaptığı çalışmalarda teşvik edici rol oynuyor.

UNICEF'in misyonu 'Çocuklara Uygun Bir Dünya' yaratmaktır. Böyle bir dünya için geliştirilen projelerdeki vizyonu da UNICEF Genel Müdürü Carol Bellamy'nin Birleşmiş Milletler'in Çocuklar için Özel Oturumu'nda söylediği şu sözlerle özetlenebilir: 'Çocuklar sadece geleceğimiz değil, şimdiki zamanımızdır. Çocuklar için yapılan programlar harcama değil, yatırımdır.

UNICEF'in tarihçesi

1946 yılında kurulan UNICEF'in ilk adı Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu'ydu. İkinci Dünya Savaşı sonrası 13 Avrupa ülkesindeki çocuklara yardım etmek amacıyla, kısa bir süre için kurulmuştu. Başlangıçta BM'in tam teşekküllü bir kolu olması düşünülmemişti, bu yüzden de UNICEF'in tek geliri hükümetlerin bağışlarıydı.

1953'te UNICEF'in BM sistemi içinde kalıcı bir örgüt olmasına ve sadece acil yardım gerektiren durumlarla sınırlı kalmayıp uzun vadeli kalkınma çalışmalarına katkıda bulunmasına karar verildi. Ancak UNICEF'te artık bir gelir toplama düzeneği (tebrik kartı satışları ve bireylerle hükümetlerin yaptığı sürekli bağışlar) kurulmuş olduğu için bu yöntemle devam etmenin en iyi yol olacağı düşünüldü. Örgütün adından 'uluslararası' ve 'acil' kelimeleri atıldığı halde artık iyice tanınmış olan UNICEF kısaltması değiştirilmedi.

UNICEF'in çalışmaları

UNICEF'in ÇalışmalarıUNICEF Birleşmiş Milletler'in 2015 yılı için belirlediği Yüzyıl Kalkınma Hedefleri çerçevesinde, beş yıllık dönemler için öncelikli konular belirleyerek o konularda programlar hazırlar. UNICEF'in günümüzdeki çalışma programları aşağıdaki beş öncelikli konuyu kapsamaktadır:

 • Erken Çocukluk Gelişimi : Her çocuğun beslenme, temiz su, temiz çevre ve korunma ihtiyaçlarının karşılanması,
 • Kız Çocuklarının Eğitimi : Dünyadaki her çocuğun, özellikle de kız çocuklarının kaliteli bir ilkokul eğitimi alması,
 • Bağışıklama ve Daha Fazlası : Bütün çocukların önlenebilir ölüm ve sakatlıklardan korunması,
 • HIV/AIDS : HIV virüsü ile AIDS hastalığının yayılmasının önlenmesi ve hastalıktan etkilenmiş çocuklarla gençlerin gerekli bakımı görmelerinin sağlanması,
 • Çocukların Korunması : Çocukların şiddet, sömürü, taciz ve ayrımcılıktan uzak güvenli bir yaşam sürebilmeleri için her çocuğun korunmasının sağlanması.


 • Kurluş amacı

  UNICEF’in kuruluş amacı, II. Dünya Savaşı sonrası ortamda çocukların toparlanmalarına yardımcı olmaktı. Çocukların silahlı çatışma ve doğal felaket gibi durumlarda korunmaları bugün de UNICEF’in en temel görevleri arasında yer almaktadır. Ne var ki, 21. yüzyıl başlarının medya doygunluğu yaşayan dünyasında çocukların savaştan korunmaları görevi, artık onları salt fiziksel tehlikelerden uzak tutmakla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda çocukların genel olarak savaş ve şiddete ilişkin algılamalarının da yönlendirilmesini gerektiriyor.

  UNICEF nedir?

  Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ya da UNICEF (İngilizce United Nations Children’s Fund) 1954 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından çocuk haklarının korunması adına tanıtım ve savunu çalışmaları yapmak, çocukların temel gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olmak ve çocukların potansiyellerini eksiksiz biçimde gerçekleştirmek için fırsatlar yaratmak üzere görevlendirilmiş bir kuruluştur. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (ÇHS) doğrultusunda faaliyet gösteren UNICEF, çocuk haklarına kalıcı etik ilkeler olarak yerleşiklik kazandırmak, çocuklara yönelik davranışları uluslararası standartlara kavuşturmak için çaba göstermektedir. Çocukların yaşatılması, korunması ve gelişiminin, insanlığın ilerlemesinde içsel, kalkınma açısından

  Evrensel ölçekte geçerli zorunluluk olduğu konusunda ısrarlıdır. Siyasal kararlılığı ve maddi kaynakları harekete geçirerek, başta gelişmekte olanlar olmak üzere ülkelerin kapasitelerini geliştirmelerine, böylece çocuklara birinci önceliği tanıyıp gerek onlara gerekse ailelerine gerekli hizmetleri sağlayabilecek duruma gelmelerine yardımcı olmaktadır.

  En dezavantajlı konumda olan çocuklara, yani savaş kurbanlarına, aşırı yoksulluk içindekilere, doğal felaketlere uğrayanlara, şiddet ve sömürünün her biçiminden zarar görenlere ve engellilere özel koruma sağlanmasına büyük önem vermektedir. Olağandışı durumlarda çocukların haklarının korunması için harekete geçmektedir. Diğer Birleşmiş Milletler örgütleri ve insani yardım kuruluşları ile eşgüdüm içinde hareket eden UNICEF böyle durumlarda çocukların ve onlara bakanların durumlarını rahatlatmak için elindeki imkanları işbirliği yaptığı kuruluşların hizmetine sunmaktadır. Taraf tutan bir kuruluş değildir ve ayrımcılık gözetmeden her tür işbirliğine açıktır. En dezavantajlı konumdaki çocuklarla gereksinimleri en acil olan ülkeler UNICEF’in bütün çalışmalarında öncelik taşımaktadır.

  Ülke programları aracılığıyla kadınların ve kız çocukların eşit haklara kavuşması, topluluklarının siyasal, sosyal ve ekonomik kalkınmasına tam olarak katılabilmesi için çaba göstermektedir. İşbirliği yaptığı bütün kuruluşlarla birlikte dünya topluluğunun benimsediği sürdürülebilir insani kalkınma hedeflerine ulaşılması ve Birleşmiş Milletler kuruluş bildirgesinde yer alan barış ve sosyal ilerleme vizyonunun gerçekleşmesi için çalışmaktadır. UNICEF, çalışmalarını beşer yıllık program döngüleriyle yürütmektedir. Bugünkü program dönemi 2001 yılında başlamıştır ve 2005 yılına dek sürecektir.

  Bu program öncesinde UNICEF, Türkiye’deki çalışmalarını gözden geçirmiş, uygulanmakta olan programların, politikaların ve stratejilerin etkili oluşuna ilişkin bir değerlendirme yapmıştır. Bu değerlendirme, daha sonraki çalışmaların yönünün belirlenmesine yardımcı olmuştur.

  Ayrıca Türkiye’deki çocuklarla kadınların durumuna ilişkin değerlendirmeler de yapmıştır. Ülkede önemli ilerlemeler sağlanmış olsa bile bebek Ölüm Oranı (BÖO), Beş Yaş Altı Ölüm Oranı (5YAÖO) ve Anne Ölüm Oranı (AÖO), hastalıkların önlenmesi, erken dönem çocuk gelişimi, kız çocukların eğitimi ve kadınlar arası okur yazarlık gibi alanlarda bugünkü durum kabul edilebilir olmaktan çok uzaktır.

  Bu çalışmalarının yanısıra, olağandışı durumlarda da önemli roller üstlenmektedir. Türkiye nüfusunun neredeyse %70’i deprem riskli bölgelerde yaşamaktadır. 1999 yılında meydana gelen iki büyük depremde 16.000 kişi ölmüş, 20.000 kişi de ciddi biçimde yaralanmıştır. Onbinlerce insan bir anda evsiz ve işsiz kalmış, psikolojik açıdan yıkıma uğramış, yitirilen akrabalar ve dostların ardından acılara gömülmüştür. Yaklaşık 10.000 kilometre karelik bir alanda hizmetler önemli ölçüde aksamış, yerel ekonomi sarsılmıştır. Depremlerin önlenmesi kuşkusuz mümkün değildir. Ancak UNICEF hükümetle işbirliği halinde

  Yürüttüğü çalışmalarda, felaketlerin kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkilerini hafifletecek hazırlıklar yapmakta, etkili önlemler almaktadır. Türkiye, kadınlarla çocukların sorunlarını etkili biçimde ele alıp çözme açısından büyük kapasiteye sahip bir ülkedir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti halen kadınlara ve çocuklara yönelik olup UNICEF tarafından da benimsenen birçok politika uygulamaktadır. Bu çerçevede UNICEF ÇHS ile CEDAW Türkiye’deki yasa ve düzenlemelere içselleştirilmesi için tanıtım-savunu çalışmalarını sürdürecek ve politikaların çocuklara yönelik olumlu somut girişimlere dönüştürülmesinde Hükümete ve sivil topluma destek olmayı sürdürecektir

  Linkler

  http://www.unicef.org/turkey/

  İlgili konuları ara

  çocuk hakları bm unesco 2005 birleşmiş milletler cedaw deprem savaş türkiye anne ölüm oranı beş yaş altı ölüm oranı
  ...

  Okuma Önerileri

  HIV
  3 yıl önce

  HIV (İngilizce: Human Immunodeficiency Virus / İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü), AIDS'e yol açan virüs. HIV virüsü, bağışıklık sis

  HIV, 1959, 1961, 1966, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 1986, 1998
  UNICEF
  1 yıl önce

  Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF, dünyada çocuk haklarının başlıca savunucusudur. Hükümetlerle çalışarak kalıcı sonuçlar elde ed

  Çocuk hakları, BM, UNESCO, 2005, Birleşmiş Milletler, CEDAW, Deprem, Savaş, Türkiye, Anne Ölüm Oranı, Beş Yaş Altı Ölüm Oranı
  Kamboçya
  1 yıl önce

  Kamboçya, Güneydoğu Asya'da, Çin Hindi Yarımadasının güneybatı kısmında yer alan bir devlet. Güney kıyısında Siyam Körfezi, kuzeyinde

  Ülkeler, Pol Pot, Başkent, Demokrasi, Fransa, Khmer, Laos, Myanmar, Para birimi, Phnom Penh, Angkor Wat
  Mia Farrow
  3 yıl önce

  Mia Farrow, 9 Şubat 1945 doğumlu ve Altın küre ödüllü ABD'li sinema oyuncusu. Asıl adı Maria de Lourdes Villiers-Farrow olan oyuncu, Roman Po

  Claudia Schiffer
  3 yıl önce

  Claudia Schiffer (d. 25 Ağustos 1970, Rheinberg, Batı Almanya), Alman model ve aktris.

  Kabadayılık
  3 yıl önce

  Psikolojide ve hukukta kabadayılık (Alm, İng: bullying), daha üstün konumda ya da güçlü olanın karşısındakini -genellikle istediklerini ya

  Kabadayı, İstismar, 1976, 1993, 1994, 1997, 1998, 2000, 2001, 2003, 2006
  CEDAW
  2 yıl önce

  CEDAW, "Birleşmiş Milletler`in "Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi"nin (The Convention on the E

  CEDAW, 1979, 1985, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları
  Calixthe Beyala
  3 yıl önce

  Calixthe Beyala, çağdaş Fransız edebiyatı`nın önde gelen adlarından biri.

  Calixthe Beyala, 1961, 2005, 2006, Afrika, Aile, Evlilik, Fransa, Fransız edebiyatı, Kamerun, Kitap
  Craagle
  3 yıl önce

  Craagle, bir serial ve crack arama yazılımıdır. Hemen hemen bütün serial sitelerinde kolayca arama yapabilmektedir. Gelişmiş filtreleme özell

  Craagle, Crack, Serial, Virüs, Yazılım, Popup, Taslak madde
  Mehmet Pesen
  3 yıl önce

  Mehmet Pesen, ( d.1923, İstanbul - ö. 3 Ağustos 2012, İstanbul ) Türk ressam.

  Mehmet Pesen, 1923, 1948, 1986, 1987, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Ressam, Taslak, UNICEF, İstanbul, On`lar Grubu
  ...

  Görüşler

  misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  herkese tavsiye ederim bu siteyi eğer unicef hakında bılgı orenmek istiosanız burdan orenin tavsıye ederim

  misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  yani daha yeni yazacam bilgi hoşuma gitti:))

  misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  hoca sadece ınucefi arştırın demişti ne tarihçesini nede neler yaptıklarını yazın dememişti ama ben genede yazdım vede sözlümden en yüksek puanımı aldım belki bunlar sbs de çıkar diye hergün okuyup çalışıyorum bu siteyi hazırlayanlara ve bunu için çaba göstermiş kişilere çok tşk ediyorum

  POLAT Avatar
  POLAT - 2 yıl önce
  <t><p>mükemmel ama neden DR. Polat'ın yaptığı çalışmalara değinmedin??</p></t>

  POLAT Avatar
  POLAT - 2 yıl önce
  <t><p>mükemmel ama neden Polat'ın yaptığı çalışmalara değinmedin??</p></t>

  POLAT Avatar
  POLAT - 2 yıl önce
  <t><p>mükemmel ama neden Polat'ın yaptığı çalışmalara değinmedin??</p></t>

  hasan Avatar
  hasan - 2 yıl önce
  <t><p>mal polat sensin</p></t>

  Oya Nur Demir Avatar
  Oya Nur Demir - 3 ay önce
  Merhaba, bende Unicef e katılmak , sizlerle çalışmak istiyorum

  Görüş/mesaj gerekli.
  Markdown kullanılabilir.