Unvan

unvan

Türkçe unvan kelimesinin İngilizce karşılığı.
[ünvan] n. title, superscription, degree, denotation, appellation, style

unvan

bir kimsenin işi, mesleği ya da toplum içindeki durumu ile ilgili olarak kullanılan ad, san.
bir işyeri ya da aile için verilmiş ad.

unvan

Türkçe unvan kelimesinin Fransızca karşılığı.
titre [le], intitulé [le], qualité [la]

unvan

Türkçe unvan kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Titel

unvan

Bir kimsenin işi, mesleği veya toplum içindeki durumu ile ilgili olarak kullanılan ad, san:
"Deme bana Oğuz, Kayı, Osmanlı / Türk'üm, bu ad her unvandan üstündür."- Z. Gökalp.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Mevlânâ (unvan)
6 yıl önce

olarak görülen ya da İslâm ilimlerinde başarı kazanmış kişilere verilen bir unvan. Özellikle Hint Yarımadası'nda İslâm bilginleri ve din önderleri için sıklıkla...

Augustus (Unvan)
3 yıl önce

isimlerinin başına bunu bir unvan olarak eklediler. Tıpkı Jül Sezar'ın (Julius Caesar) isminin 2.000 yıl boyunca Kayzer unvanına esin kaynağı olması gibi...

Augustus (Unvan), Caesar Divi Filius Augustus, Latince
Sezar (unvan)
6 yıl önce

tanrılaştırmış ve cognomen'ini onursal bir unvan olarak kendi adına eklemiştir. Daha sonraki Roma imparatorları da bu unvanı benimsemiş ve sezar adı ilerleyen...

Akademik unvan
3 yıl önce

"Dr." doktora eğitimi bitirmiş, doktor unvanı sahibi olmuş kişilerin adının önüne koyulur. Bazen bir akademik unvan, ödevleri ve bütçesi olan bir akademik...

Lâkap ve Unvanların Kaldırılması Hakkındaki Kanun
3 yıl önce

denilir. Generallerin ve Amirallerin derecelerini gösteren unvanlarla deniz görevlileri unvanlarının ve diğer askeri rütbelerin karşılıkları Âlî Askerî Şûrası...

Lâkap ve Unvanların Kaldırılması Hakkındaki Kanun, Atatürk Devrimleri Açısından Türk Kadını, Atatürk Orman Çiftliği, Atatürk İnkılapları, Aşarın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, Harf Devrimi, I. ve II. Kalkınma Planları, Köy Enstitüleri, Lâkap ve Unvanların Kaldırılması
Dayı (unvan)
6 yıl önce

almaya başladılar. 18. yüzyılın başlangıcında İbrahim Bey dayı unvanını aldı; sonraları bu unvan 1705'te, Husayn bin Ali tarafından kaldırıldı. Dayılık, Cezayir'de...

Doktor (tıp)
3 yıl önce

doktor unvanını günümüzde de Ph.D. (kelimesi kelimesine: ancak okunuşu Doctor of Philosophy yani felsefe'nin doktoru) olarak kısaltılmaktadır ve bu unvan ilk...

Atabeg
3 yıl önce

yetiştiren memurlara verilen unvandır. Atabeg tarihte Güney Kafkasya'daki devletler tarafından da kullanılmış, bu unvan Gürcücede "atabagi" (ათაბაგი)...

Atabeg, Osmanlılar, Selçuklu Devleti, Tarih, Taslak