Uranyum-238, ``(kim. simge <sup>238</sup>U veya U-238)``, 92 proton ve 142 nötronu ile doğada en sık rastlanan ``(tümü içindeki oranı %99.284)`` Uranyum izotopudur. <sup>238</sup>U`in yarılanma zamanı (yarı ömrü) 4.46 í— 10<sup>9</sup> ``(4.46 milyar)`` yıldır ve radyoaktif ışıma yaparak ``(doğal ışıma enerjisi 4.267 MeV)`` sırasıyla bir başka uranyum izotopu olan <sup>239</sup>U, Neptünyum <sup>239</sup>Np ve

Uranyum-238

Uranyum-238, ``(kim. simge <sup>238</sup>U veya U-238)``, 92 proton ve 142 nötronu ile doğada en sık rastlanan ``(tümü içindeki oranı %99.284)`` Uranyum izotopudur. <sup>238</sup>U`in yarılanma zamanı (yarı ömrü) 4.46 í— 10<sup>9</sup> ``(4.46 milyar)`` yıldır ve radyoaktif ışıma yaparak ``(doğal ışıma enerjisi 4.267 MeV)`` sırasıyla bir başka uranyum izotopu olan <sup>239</sup>U, Neptünyum <sup>239</sup>Np ve Plütonyum <sup>239</sup>Pu`a indirgenir. Silah sanayiinde zırh ve zırh delici mermilerde sıklıkla kullanılan ``Zayıflatılmış Uranyum`` içerisinde bol miktarda <sup>238</sup>U izotopu bulunurken, nükleer silah yapımında kullanılan ``Zenginleştirilmiş Uranyum`` ise yüksek oranda <sup>235</sup>U izotopundan oluşur. <sup>238</sup>U direkt nükleer yakıt olarak kullanıma uygun değildir, ancak reaktör ortamında fisyon özelliği bulunan plütonyum elementinin üretiminde kullanılabilir.

atom taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar