Proton

Atomların çekirdeğini meydana getiren iki temel tânecikten biri. Çekirdeği meydana getiren diğer tânecik nötron olup, elektrik yükü yoktur. Fakat proton artı (+) yüklü tâneciktir.

Atomların çekirdeğini meydana getiren iki temel tanecikten biri. Çekirdeği meydana getiren diğer tanecik nötron olup, elektrik yükü yoktur. Fakat proton artı (+) yüklü taneciktir.

Bugün kabul edilen teo­riye göre proton, bütün atom çekirdekle­rinin iki bileşeninden biridir; öbür bileşen ise nötron’dur. Kütlesi, elektron kütlesinin 1 837 katıdır. Hidrojenin iyonlaştırılmasıyle veya nükleer tepkimelerle, hızlandırılmış serbest protonlar elde edilir. Bu protonlar da, çarpma sonucu atom çekirdeklerinin parçalanmasına ve elementlerinin başkalaş­masına yol açar.

Yunancada “ilk” anlamına gelen proton, 1886 yılında E. Goldstein tarafından kanal ışınlarında keşfedildi. 1911 yılında Ernest Rutherford, atomun ağırlığının bir yerde mevzilendiğini söyledi ve bu yere çekirdek, dedi. 1920 yılında hidrojen çekirdeğinde yalnız bir tane taneciğin olduğunu belirterek buna proton ismini verdi.

Özellikleri: Elektrik yükü elektronun yüküne eşit fakat ters işaretlidir ki, bu yük 4,80298x10-10 e.s.y.b. veya 1,602x10-19 coulomb’dur. Protonun kütlesi 1,6725x10-24 g olup, elektronun kütlesinin 1836,15 katıdır. Protonun yarıçapı yaklaşık 1,37x10-13 cm’dir. Atom çekirdeğindeki proton sayısı atom numarasına eşittir. Nötral atomda proton sayısı kadar elektron bulunur. Proton, “p” veya H+ şeklinde gösterilir. Hidrojenin çekirdeğinde nötron yoktur. Yani yalnız bir tane proton vardır. Bundan dolayı iyonlaştırılmış bir hidrojen (H+) proton demektir ve proton bu şekilde elde edilir.

Hızlandırılmış protonlardan nükleer reaksiyonlarda faydalanılır. Güneş ve yıldızlarda proton-proton reaksiyonları sonucu He meydana gelirken 26,7 MeV enerji açığa çıkar. Hızlandırılmış protonlar tıp, ziraat, fizik ve kimya alanlarında kullanılır. Kanserli hücrelerin tedavisinde X ışınlarından daha iyidir. İnsan vücudundan geçen protonlar, vücut yoğunluğuna duyarlı olduğundan kanserli bölgenin teşhisinde kullanılır.

Diğer anlamları

Proton

Önelcik

Proton

İngilizce Proton kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. protón

Proton

İngilizce Proton kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. proton, l'un des composants du noyau de l'atome, particule élémentaire positive; noyau d'hydrogène

Proton

İngilizce Proton kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Proton (Teil des Atoms, positives Element)

Proton

İngilizce Proton kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. (Fis) protone

Proton

İngilizce Proton kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. próton (um dos componentes do núcleo do átomo, molécula elementar positiva, núcleo do hidrogênio)

Proton

i. proton

Proton

Fransızca Proton kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. proton, elementary particle in the nucleus of all atoms, elementary particle with a positive electrical charge

Proton

Almanca Proton kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. elementary particle in the nucleus of all atoms, elementary particle with a positive electrical charge

Proton

Türkçe Proton kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. elementary particle in the nucleus of all atoms, elementary particle with a positive electrical charge n. proton, elementary particle in the nucleus of all atoms, elementary particle with a positive electrical charge n. proton, elementary particle in the nucleus of all atoms, elementary particle with a positive electrical charge

Proton

Flemenkçe Proton kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. proton

Proton

İngilizce Proton kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. proton

Proton

n. elementary particle in the nucleus of all atoms, elementary particle with a positive electrical charge n. proton, elementary particle in the nucleus of all atoms, elementary particle with a positive electrical charge n. proton, elementary particle in the nucleus of all atoms, elementary particle with a positive electrical charge

Proton

Flemenkçe Proton kelimesinin Fransızca karşılığı.
(fysica) proton (m)

Proton

Fransızca Proton kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
(physique) proton (n)

Proton

atom çekirdeğinde her biri (+1) pozitif elektrik yükü taşıyan tanecik. hidrojen atomunun çekirdeği.

Proton

Fransızca Proton kelimesinin Almanca karşılığı.
n. proton

Proton

Fransızca Proton kelimesinin İtalyanca karşılığı.
(physique) protone (m)

Proton

Fransızca Proton kelimesinin Portekizce karşılığı.
(physique) próton (m)

Proton

Fransızca Proton kelimesinin İspanyolca karşılığı.
(physique) protón (m)

Proton

Fransızca Proton kelimesinin Türkçe karşılığı.
[le] proton

Proton

Almanca Proton kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. proton (m)

Proton

Almanca Proton kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. protone (m)

Proton

Almanca Proton kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. protón (m)

Proton

Almanca Proton kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. proton (n)

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Proton ilgili konular

 • Proton

  Atomların çekirdeğini meydana getiren iki temel tânecikten biri. Çekirdeği meydana getiren diğer tânecik nötron olup, elektrik yükü yoktur.
 • Elektron

  Elektron, en küçük eksi elektrik yüküne sahip temel parçacık. Elektron kelimesi amberin Yunancadaki ismidir. Eski Yunanda, amberi ovuşturun
 • Baryon

  Parçacık fiziğinde baryonlar üç kuarktan oluşan atomaltı parçacıkların oluşturduğu ailedir. Atom çekirdeğini oluşturan proton ve nötro
 • Hadron

  Parçacık fiziğinde çekirdek kuvvetinden etkilenen atomaltı parçacıklara hadron adı verilir. Hadronlar temel parçacıklar olmayıp kuark ve ka
 • Lepton

  Fizikte, spin`i 1/2 olan (fermiyon) ve güçlü etkileşime girmeyen parçacıklar lepton olarak adlandırılır.
 • Hadronlar

  Kuarklar üçlüler halinde bir araya gelerek, daha pek çok diğer parçacık oluşturuyor. Baryonlar ailesinin bilinen, yaklaşık 120 çeşit üyes
 • James Chadwick

  Atomun parçalarından nötronu bulmasıyla tanınır. İyi bir ilk ve orta eğitimden sonra Manchester üniversitesi fizik bölümünden 20 yaşında
 • Elektrik yükü

  Elektrik yükü atom altı parçacıkların sahip olduğu ve onun elektromanyetik ile olan etkileşimini tayin eden temel bir özelliktir. Elektrik y
 • Yüklü parçacıklar

  Pozitif ve negatif elektrik yük miktarının dengede olmadığı parçacıklara denir. Eğer pozitif yükler daha fazlaysa parçacık artı yüklü,
 • Parçacık listesi

  Parçacık fiziğinde şu anda bilinen ve kuramsal olan temel parçacıkları ve bu parçacıklarla oluşturulabilen bileşik parçacıkları içeren