Uryanizade Ahmed Esad Efendi

Kısaca: Uryanizade Ahmed Esad Efendi (1813-1889) Osmanlı padişahı II. Abdülhamit döneminde 1878-1889 yılları arasında 11 yıllık bir süreyle Osmanlı Devleti'nin şeyhülislamlığı görevini yapmış bir din ve devlet adamıdır. ...devamı ☟

Uryanizade Ahmed Esad Efendi (1813-1889) Osmanlı padişahı II. Abdülhamit döneminde 1878-1889 yılları arasında 11 yıllık bir süreyle Osmanlı Devleti'nin şeyhülislamlığı görevini yapmış bir din ve devlet adamıdır. Uryanizade Ahmed Esad Efendi 1813 yılında İstanbul'un Eyüp semtinde kendi adıyla anılan Uryanizade Ahmed Esad Efendi Yalısı'nda dünyaya geldi. Babası II. Mahmut döneminde kadılık yapmış olan Mehmed Said Efendi'ydi. Ahmed Esad Efendi Hoca Abdullah Efendi ve Ahıskalı Hoca İsmail Efendiden ders aldı. Fetvahanede yazıcı oldu. Eyüp, Üsküdar, Edirne ve Medine kadılığı görevlerini yaptı. 1866-1867 yılları arasında İstanbul Kadısı, 1870-1871 yılları arasında Anadolu Kazaskeri oldu. Daha sonra Rumeli Kazaskerliği görevine atanan Ahmed Esad Efendi I. Meşrutiyet'in ilanı üzerine Ayan Meclisi üyesi oldu. Daha sonra 1878 yılında II. Abdülhamit tarafından şeyhülislamlığa getirildi. Şeyhülislamlığı sırasında padişah otoritesinin mutlakiyetine ve padişahın din işlerine karışmamasına dayalı bir siyaset gütmüştür. 1860 yılında İstanbul'un Kuzguncuk semtinde kendi adıyla anılan ahşap bir camii yaptırmıştır. Ahmed Esad Efendi 11 yıl şeyhülislamlık görevinde kaldıktan sonra 1889 yılında görev başında vefat etti. Eyüp Camii'nin güneyinde Camii Kebir Caddesinde bulunan türbesine defnedildi.

Kaynaklar

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.