Uyvar Eyaleti

Kısaca: Uyvar Eyaleti veya Uyvar Beylerbeyliği, 1663 yılında IV. Mehmed zamanında kurulan Osmanlı Devleti eyaleti. ...devamı ☟

Uyvar Eyaleti veya Uyvar Beylerbeyliği, 1663 yılında IV. Mehmed zamanında kurulan Osmanlı Devleti eyaleti. 1663'te Köprülü Fazıl Ahmed Paşa komutasındaki Türk ordusunun Uyvar Seferi'nde Avusturya garnizonunu yenilgiye uğratmasıyla Avusturya'ya bağlı güney Slovakya toprakları Osmanlı Devleti'ne katılmıştı. 1663'te kurulan eyalet Macaristan'ın kuzeyindeki küçük bir bölgeyi de kapsıyordu. 22 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu' nun serhad eyaleti oldu. II. Viyana Kuşatması'nı takip eden savaşlar sırasında eyaletin merkezi Uyvar'ın Lorraine Dükü V. Charles komutasındaki müttefik kuvvetlerce 1685 yılında zaptedilmesiyle eyalet de Avusturya'nın eline geçerek tarihe karıştı. 1699 yılında imzalanan Karlofça Antlaşması ile fiili durum hukuken de kesinleşti. Sancakları #Uyvar Sancağı #Boyak Sancağı #Holok Sancağı #Leve Sancağı #Litra Sancağı #Novigrad Sancağı

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.