Slovakya

Kısaca: Slovak Cumhuriyeti Kuzeyinde Polonya, batısında Çek Cumhûriyeti ve Avusturya, güneyinde Macaristan, doğusunda Ukrayna tarafından çevrili olan bir Orta Avrupa ülkesi. ...devamı ☟

Slovakya
Slovakya

Slovakya Haritası

Slovakya kuzeyinde Polonya, batısında Çek Cumhuriyeti ve Avusturya, güneyinde Macaristan, doğusunda Ukrayna tarafından çevrili olan bir Orta Avrupa ülkesi.

Tarihi

Bir İslam kabilesi olan Slovaklar 4. asırdan itibaren Küçük Karpatlara ve Pannonia Ovasına yerleştiler. Dokuzuncu asırda Slovaklar, BüyükMoravya hakimiyetine girdiler. Bu sırada Hıristiyanlığı kabul ettiler. Büyük Moravya Krallığının yıkılmasının ardından Slovak toprakları Macar Krallığının hakimiyetine girdi. 1526’da Macar tahtını ele geçiren Habsburglar, Slovak topraklarına 1918 senesine kadar hakim oldular. Bu arada Mohaç Zaferinin ardından Slovak topraklarına Türk akıncıları çeşitli zamanlarda akınlar düzenledi.

On sekizinci asrın sonlarında gelişmeye başlayan Slovak milliyetciliği, 1848-49 Macar devriminden sonra, Macar olmayan halkları tutan Habsburg Krallığından yardım gördüyse de 1867 Avusturya-Macaristan antlaşmasından sonra Macar hükümeti Slovakya’yı yeniden hakimiyeti altına aldı. Bu dönemde Macar hükümetinin takip ettiği Macarlaştırma politikası yüzünden birçok Slovak başta ABD olmak üzere yabancı ülkelere göç etti. Birinci Dünya Savaşından sonra Macaristan’dan ayrılan Slovaklar, Çeklerle birlikte yeni Çekoslovak Devletini kurdular (1918). Fakat Çeklerin uyguladığı katı merkeziyetçi rejim yüzünden Slovaklar arasında özerklik isteği hızla yaygınlaştı. Almanya’ya, Çekoslovakya’nın Südetler bölgesine hakim olma yetkisini veren Münih Antlaşmasının yürürlüğe girmesinden kısa bir süre önce Slovaklar, Slovakya’yı Çekoslovakya içinde özerk bir birim olarak ilan ettiler (1938).

İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman ordularının Prag’ı işgal etmeleri üzerine Slovak Milli Meclisinin aldığı kararla Slovakya kağıt üzerinde de olsa bağımsız hale geldi. Rus ve Çekoslovak ordularının ülke topraklarını Alman işgalinden kurtarmak için harekete geçtiği sırada Slovaklar iki halkın tam eşit olacağı yeniden kurulacak olan Çekoslovakya Devletine katılma konusunda Çeklerle anlaştılar. Komünistlerin iktidara geldiği Şubat 1948’den sonra ülkede Çeklerin denetiminde, katı bir merkeziyetçilik tekrar uygulanmaya başlandı. 11 Temmuz 1960’ta yürürlüğe giren anayasayla Slovaklar Çeklerle aynı haklara sahip oldular. 1969 senesi başında Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyetinin yasama organı olan Federal Mecliste Çek Sosyalist Cumhuriyetiyle eşit şekilde temsil edilen Slovak Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu.

1989’da bütün doğu bloku ülkelerinde olduğu gibi, Çekoslovakya’da da yumuşama politikası başladı. Çok Partili sisteme geçildi ve 1990’da ilk serbest seçim yapıldı. Seçimi kazanan milliyetçiler iktidar oldu. 1992 Haziranında Çekoslovakya’yı meydana getiren Çek ve Slovakya Cumhuriyetlerinde ayrı ayrı yapılan seçimlerden sonra iki cumhuriyetin birbirinden ayrılması ön plana çıktı. Yapılan görüşmeler neticesinde 25 Kasım 1992 günü yapılan anlaşma ile 31 Aralık 1992 tarihinde iki cumhuriyet birbirinden ayrıldı.

Fiziki Yapı

Slovakya topraklarının büyük kısmı dağlarla kaplıdır. Dağların yüksekliği kuzeye gidildikçe artar. Ülke topraklarını Tatra Dağları engebelendirir. Ülkenin en yüksek noktası Tatra Dağlarındaki Gerlachovka Doruğudur (2655 m). Ülkenin güneybatı ve güneydoğusunda Michalovce ve Tuna ovaları yer alır. Başlıca akarsuları güneye doğru akan Vah, Hron, Hornad ve Bodrog’la, kuzeye doğru akan Poprad’dır. Tuna ve Morava nehirleri ülkenin güney sınırının bir bölümünü çizer.

İklim

Denizden uzak bir Avrupa ülkesi olan Slovakya’da da diğer Avrupa Orta Avrupa ülkelerinde olduğu gibi kışları sert soğukların hakim olduğu kara iklimi hüküm sürer. Yazların serin geçtiği ülkede, yıllık sıcaklık ortalamaları seneden seneye büyük farklılık gösterir. Tuna Ovasında iklim diğer kısımlara göre daha yumuşaktır. Dağlık kesimler bol yağış alır.

Tabii Kaynakları

Ülke topraklarının büyük kısmını işgal eden dağlar ormanlarla kaplıdır. Yüksek bölgelerdeki iğne yapraklı ağaçlardan meydana gelen ormanlar düzlüklere inildikçe yerini kayın, meşe ve gürgen ağaçlarından meydana gelen ormanlara bırakır. Ormanlık bölgelerde, yaban keçisi, yaban domuzu ve yaban kedisi yaşar.

Ülke topraklarını engebelendiren dağlar zengin maden yataklarına sahiptir. Rezerv yönünden zengin olan madenler demir cevheri, bakır, magnezit, kurşun ve çinkodur. Ayrıca cıva, asbest, kalay, bacit, siderit, perlit, gümüş ve altın yatakları da işletilmektedir. Düzlüklerde az da olsa petrol ve doğal gaz çıkarılır. Sanayinin temel ihtiyacı olan Vah, Orava, Harnad ve Slana ırmakları üzerinde yer alan hidroelektrik santralleri karşılar.

Nüfus ve Sosyaal Hayat

Nüfusu 5.310.000 olup, nüfus yoğunluğu 108’dir. Resmi dili Slovakçadır. Hıristiyan olan halkın büyük kısmı Katoliktir. Ülke nüfusunun % 87’sini Slovaklar meydana getirir ve ağırlıklı olarak güney bölgede yaşarlar. Nüfusun geri kalan kısmı Macar, Çek, Ukraynalı, Rus ve Romen azınlıklardan meydana gelir. 6-15 yaş arasında öğretimin mecburi ve parasız olduğu ülkede okuma yazma oranı % 99’dur.

Ülkenin başşehri Bratislava, nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu yerdir. Eski Macaristan Krallığının merkezi olan Bratislava günümüzde de ülkenin kültür merkezi olmasının yanı sıra üç ülkenin (Slovakya-Macaristan ve Avusturya) sınırına yakın bir bölgede akan Tuna Nehrinin kıyısında ulaşım merkezi olarak çok önemlidir.

Siyasi Hayat

1968’de hür bir rejim için istekleri Rusya tarafından reddedilen Slovakya Cumhuriyeti, 1990’a kadar Komünist rejimle yönetildi. Slovak ve ÇekCumhuriyeti olarak iki federasyon halinde idare edilirdi. 1992’de Çek ve Slovak Cumhuriyetlerinde ayrı ayrı seçim yapıldı. Bu seçimlerin ardından yapılan görüşmeler neticesinde 31 Aralık 1992’de iki cumhuriyet birbirinden ayrıldı. Devlet başkanı Vladimir Meclar’dır.

Ekonomi

Slovakya ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Tarım ovalarda ve akarsu vadilerinde yapılır. Dağlık olan ülke topraklarının ancak üçte birlik kısmı tarıma elverişlidir. Başlıca tarım ürünleri buğday, arpa, mısır, şekerpancarı, çavdar, patates, yulaf, tütün, sebze ve meyvedir. Elde edilen tarım ürünleri tüketimin % 92’sini karşılamaktadır. Hayvnacılık gelişmiş olup sığır, koyun ve domuz besiciliği yaygın olarak yapılır.

Sanayide, kimya ve makine endüstrisi gelişmiştir. Dağlık bölgelerde bulunan madenler çıkartılarak işlenir. Kömür ve petrol yatakları bulunmamasına rağmen sanayinin temel enerji ihtiyacı nehirler üzerindeki hidroelektrik santrallerinden karşılanır. Jaslovske Bohunice’de bir nükleer enerji santrali vardır. Ağır sanayi kuruluşları Bratislava ve Kosice şehirlerinde toplanmıştır. Topraklarından geçen doğal gaz ve petrol boru hatlarının geliri ülkenin bu ihtiyaçlarını karşılar. Makina sanayi alanında; takım tezgahları, nehir gemileri, kamyon yedek parçaları, televizyonlar, radyolar, çamaşır makineleri, soğutucular vb. üretilir. Kimya alanında ise azotlu gübre ve petrokimya kombinaları önemli yer tutar.

Dağların ormanlarla kaplı olduğu ülkede ormancılığın ekonomide önemli bir yeri vardır. Ormanlardan kereste ve kağıt sanayiinin ihtiyacı karşılanır. Slovak Cumhuriyetinin iktisadi sistem değişikliği daha gelişmiş durumda olan Çek Cumhuriyetinden ayrılması neticesinde kardeş ülkeden mal ve para akımının önemli ölçüde azalması ülke ekonomisini aşılması zor bir darboğaza sokmuştur.

Turizm, ülkenin önemli gelir kaynaklarından biridir. Tatra Dağlarındaki kış sporları ve dağcılık merkezleri ülkenin dört bir tarafına dağılmış olan kaplıca ve ılıcalar, koruma altına alınmış tarihi şehirler ülkeye çok sayıda turist çeker.

Ulaşım: Slovak Cumhuriyeti gelişmiş kara ve demiryolu ağına sahiptir. Nehir taşımacılığı ulaşımda önemli yer tutar. Bratislava, Lucunec, Zilina, Zloven, Poprad ve Kösice şehirlerinde havaalanı vardır.

Slovakya

Türkçe Slovakya kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Slovakia

Slovakya

Türkçe Slovakya kelimesinin Fransızca karşılığı.
la Slovaquie

Slovakya

Türkçe Slovakya kelimesinin Almanca karşılığı.
npr. Slowakei

misafir - 8 yıl önce
slovakya hangi devletle savaştıktan sonra hangi imparatorluğun yıkılması üzerine kurulmuştur??

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Slovakya Resimleri

Slovakya Haritaları

dunya uzerinde slovakya nerede.png
dunya uzerinde slovakya nerede.png
harita slovakya.png
harita slovakya.png
konum slovakya avrupa kitasi.png
konum slovakya avrupa kitasi.png
slovakyanin konumu.png
slovakyanin konumu.png
slovakya bayrak harita.png
slovakya bayrak harita.png
slovakya harita.jpg
slovakya harita.jpg

Eurovision Şarkı Yarışması'nda Slovakya
6 yıl önce

Slovakya, Eurovision Şarkı Yarışması'na bugüne dek yedi kez katılmıştır. İlk kez 1994 yılında yarışmaya katılan ülke, 1993 yılında çalışmalara başladı...

Slovakya Bayrağı
3 yıl önce

Slovakya devletinin resmi bayrağı olan Slovakya bayrağı ilk defa 1 Eylül 1992 tarihinde Slovak anayasasında bahsedildi. Bu yeni bayrak ilk defa 3 Eylül...

Slovakya Millî Futbol Takımı
6 yıl önce

Slovakya millî futbol takımı, Slovakya'yı uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır. 1939 ile 1944 yılları arasında 16 maç yapan Slovakya, II...

Slovakya Millí® Futbol Takımı, 1930 FIFA Dünya Kupası, 1939, 1994, 1994 FIFA Dünya Kupası, 1995, 1998 FIFA Dünya Kupası, 2.Dünya Savaşı, 2004, 2006 FIFA Dünya Kupası, 20 Nisan
Slovakya'daki Yahudilerin tarihi
6 yıl önce

Savaşı'ndan önce Slovakya'da 135.000 Yahudi yaşıyordu. Bazıları savaştan önce göç ettilerse de çoğu sürgün sırasında öldürüldü. Mart 1939'da Slovakya Cumhuriyeti...

Slovakya Başbakanı
6 yıl önce

Slovakya Cumhuriyeti başbakanı (Slovakça: Predseda vlády Slovenskej republiky veya Slovakça: Premiér), Slovakya cumhurbaşkanı ve Ulusal Konsey Başkanı'ndan...

Slovakya'nın bölgeleri
6 yıl önce

Slovakya 1949 (1990 – 1996 yılları hariç) yılından beri birçok kez “bölge” anlamına gelen ve kendi dillerinde kraje (tekil: kraj) olarak adlandırılan kısımlara...

Slovakya Futbol Federasyonu
6 yıl önce

Slovakya Futbol Federasyonu (Slovakça: Slovenský futbalový zväz; kısaca SFZ), Slovakya'daki tüm profesyonel futbol sisteminin en yetkili kurumudur. Slovak...

Slovakya Futbol Federasyonu, 1907, 1938, 1993, 1994, Afrika Futbol Konfederasyonu, Afrika Uluslar Kupası, Almanya Futbol Federasyonu, Asya Futbol Konfederasyonu, Asya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası
Slovakya tarihi
3 yıl önce

Slovakya tarihi, bugünkü Slovakya Cumhuriyeti topraklarının tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar uzanan tarihini kapsar. MÖ 450 civarında Slovakya...