Vakum

Vakum Hiçbir madde bulunmayan boşluk. Pratikte böyle bir boşluk elde etmek mümkün değildir. Bu sebeple çok düşük yoğunlukta madde bulunan boşluklar da vakum veya kısmi vakum olarak kabul edilir. Kısmi vakumda kalan çok az miktardaki gazların basıncı vakum miktarını belirtir. Bu basınç daima atmosfer basıncından küçüktür. Laboratuvarlarda elde edilen en düşük vakum 10-15 atmosferdir. Bu derece bir vakumda bir metreküp hacme 30 milyar atom düşer. İdeale yakın en iyi vakum uzay boşluğunda ol

Vakum Hiçbir madde bulunmayan boşluk. Pratikte böyle bir boşluk elde etmek mümkün değildir. Bu sebeple çok düşük yoğunlukta madde bulunan boşluklar da vakum veya kısmi vakum olarak kabul edilir. Kısmi vakumda kalan çok az miktardaki gazların basıncı vakum miktarını belirtir. Bu basınç daima atmosfer basıncından küçüktür. Laboratuvarlarda elde edilen en düşük vakum 10-15 atmosferdir. Bu derece bir vakumda bir metreküp hacme 30 milyar atom düşer. İdeale yakın en iyi vakum uzay boşluğunda olup, metreküpe bir atom düşer (yaklaşık 3.10-25 atmosferlik basınç). Bir atmosfer 760 mm yükseklikteki cıva sütununun basıncına eşittir. 1 mm cıva sütunu basıncına denk olan 1 Torr'dan büyük basınçları ölçmek için sıvı kolonlu barometreler ve diyaframlı basınç saatleri kullanılır. Daha küçük değerdeki basınçlar ise dolaylı yollarla ölçülür. Bunun için belirli bir yoğunluktaki gazın ısı iletkenliği gibi çeşitli özelliklerinin değişiminden faydalanılır.

Vakumun pekçok kullanma sahası vardır. Flouresant lambalarda ısı yoluyla enerji kaybını azaltmada vakumdan faydalanılır. Saf maddelerin çok ince tabakalar halinde imal edilmesi yine vakumla mümkündür. İnce cam lenslerin imali bunlardan biridir. Çimento, kağıt, tütün, tekstil, şeker, kimyevi ve tıbbi ürünler gibi endüstrilerde vakumlu kurutma yapılır. Böyle sahalarda ısıl işlemle kurutma hasar verme tehlikesinden dolayı mümkün değildir. Vakumun teknolojideki diğer kullanım sahalarından olan dökümcülük, yüksek gerilim kabloları gibi uygulamalar yanında vakum metalurjisi denen mühendislik dalında vakum vazgeçilmez bir unsurdur. Pekçok metalin ısıl işlemi, eritilmesi, işlenmesi, alaşımlandırılması, saflaştırılması ancak vakumda mümkündür.

X ışını tüpleri ve elektron tüpleri yanında biyoloji ve tıp sahasında da daha çok vakumla çalışan sistemler mevcuttur. Dokuların, kan plazmasının ve plastik cerrahideki deri tabakalarının kurutulması bunlardan bazılarıdır.

Vakum şişesi, vakumlu fren, vakumlu temizleyici, vakum pompası, vakumdan faydalanılarak yapılmış başlı başına ayrı birer sistemdir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Diğer anlamları

vakum

Türkçe vakum kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. suction, vacuum

vakum

normal atmosfer basıncının altındaki basınçlarda gerçekletirilen işlemler ve fiziksel ölçümler için kullanılan terim.
içinde madde bulunmayan boş ortam, boşluk.

vakum

Türkçe vakum kelimesinin Fransızca karşılığı.
vacuum [le]

vakum

Türkçe vakum kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Vakuum

vakum

Havası alınmış boşluk.


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Vakum ilgili konular

 • Ram

  Bilgisayarda rastgele erişimli hafıza (random access memory) nin kısaltması.
 • Dead space

  PC: 20 Ekim 2008 PlayStation 3:13 Ekim 2008 Xbox 360:13 Ekim 2008
 • Emdirme

  Emdirme yöntemine göre aplikasyonda, tekstil ürünü, kimyasal maddeleri içeren bir çözelti (flotte) ile emdirilir. Emdirilen kumaştaki flotten
 • Ölçüm

  Ölçüm, bir uzunluğun, bir alanın, bir kapasitenin veya herhangi bir olgunun belirli bir birim cinsinden hesaplanmasıdır. Bunun için standart
 • Kalıp

  Kalıp Bir cismi imal edebilmek için kullanılan iki veya daha fazla ayrı parçadan müteşekkil, içi cismin şekline tam olarak uygun metal blokla
 • Baryum

  Baryum Alm. Barium, Fr. Barium, İng. Barium. Toprak alkali metaller sınıfından bir element. Periyodik sistemin 2A grubunda yer alır. Kimyasal sem
 • Katran

  Katran Ağaç, kömür ve petrol gibi organik maddelerin kapalı bir kapta havasız olarak imbiklenmesi ile meydana gelen ürün. Siyaha yakın koyu k
 • Uht

  UHT. Fransızca, “Ultra-Haute Température” ve İngilizce “Ultra-High Temperature” sözcüklerinin kısaltması. Genellikle uzun ömürlü sü
 • Laboratuvar

  Laboratuvar Çeşitli maddeler, alet, cihaz ve tertibatlar kullanılarak deney, araştırma ve incelemelerin yapıldığı yer. Modern teknolojinin ic
 • Fizik

  Fizik, gözlenebilir evrenin temel bileşenleri arasındaki etkileşmelere ve maddenin yapısına ilişkin temel sorunlarla ilgilenen bilim. Fizik sö
Vakum
vakum