Vatan Yahut Silistre

Düzenle|Mayıs 2007 Vatan Yahut Silistre

Silistre kalesi, bizzat Rus Orduları Başkomutanı`nın yönettiği seksen bin kişilik bir ordu tarafından 15 Mayıs 1854`te kuşatılır. Kale, Arnavutluk`tan Irak`a kadar İmparatorluk`un hemen her yerinden gelen gönüllülerin de içinde olduğu toplam on bin kişilik bir güçle savunulmaktadır. Kırk üç gün süren yoğun saldırıları başarıyla püskürten Müslüman savaşçılar, yiyecek ve cephaneleri tükendiği için, tek kurtuluş yolu olarak görülen bir yarma hareketiyle koca orduyu bozguna uğratırlar. Son derece yalın bir olay üzerine kurulan Vatan yahut Silistre, tüm teknik kusurlarına karşın, Osmanlı toplumuyla tiyatronun buluşmasını sağlamış ve yazarının hiç ummadığı ölçüde etkili olmuştur. Yazarı izleyerek söylersek, Vatan yahut Silistre, Türk tiyatrosunu bulunduğu noktadan ilerilere taşımış, gelişimi açısından da tam bir dönüm noktası oluşturmuştur.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Silistre Kuşatması
3 yıl önce

marşlar (Dikran Çuhacıyan Efendi) ve bir de önemli tiyatro eseri (Vatan, Yahut Silistre) yazıldı. Çarpışma diplomatik ve askeri sonuçlar da doğurdu. Avusturya...

Silistre Kuşatması, Dikran Çuhacıyan Efendi, Kırım Savaşı, Namık Kemal, Silistre, Vatan, Yahut Silistre, Şumnu
Silistre
3 yıl önce

savaşları sırasında yıkılmıştır. Silistre Kuşatması Silistre Sancağı Vatan Yahut Silistre Wikimedia Commons'ta Silistre ile ilgili çoklu ortam kategorisi...

Silistre, 1912, 1940, Asenovgrad, Aytos, Belediye Başkanı, Bulgarca, Bulgaristan, Bulgaristan'daki şehirler, Bulgaristan'ın illeri, Burgaz
1873
3 yıl önce

1873 ekonomik krizi 1 Nisan - Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre adlı tiyatro oyununun ilk temsili Gedikpaşa Tiyatrosu'nda yapıldı. San Francisco’da kablo...

1873, 14 Aralık, 18. yüzyıl, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1874, 1875, 1876
Namık kemal
3 yıl önce

batılı anlamda Türk edebiyatının sahnelenen ilk tiyatro eseri olan Vatan yahut Silistre eserleriyle ünlüdür. Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü...

Namık Kemal, Namık Kemal
Raşit Rıza Samako
6 yıl önce

öğrenimi gördüğü sırada Ahmet Fehim Efendi Tiyatrosunda sergilenen Vatan Yahut Silistre oyununda (1908) ilk kez sahneye çıktı. Bu toplulukla turnelere de...

Güllü Agop
3 yıl önce

Hamza (1871), Vatan yahut Silistre (1873), Pinti Hamid (1873), Baba Himmet (1874), Direktörün Hali (1875). Bunlardan Vatan yahut Silistre adlı oyunun oynanması...

Güllü Agop, 1840, 1902, AKP, Agop Vartovyan, Ahmed Vefik Paşa, Aksaray, Beyoğlu, Beşiktaş, Cumhuriyet, Darülbedayi
Millî Osmanlı Tiyatrosu
6 yıl önce

isimler de olmuştur. Topluluğun ilk oyunu Namık Kemal'in ünlü yapıtı Vatan Yahut Silistre'ydi. Oyunun başrolünü Raşit Rıza, Zekiye rolünü Kınar Hanım, öbür rolleri...

Yeranuhi Karakaşyan
6 yıl önce

1873’teOsmanlı Devleti’nde politik bir olay haline gelen Namık Kemal’in Vatan Yahut Silistre oyununda Zekiye rolünü onun canlandırdığı düşünülür. 1881'de Mınakyan'ın...