Silistre

Bulgaristan'in kuzeydoğusunda, Dobruca bölgesinde, Tuna kıyısında şehir. Bulgarcası ve Romencesi Silistra olup, Bulgaristan'da bir il (oblast) merkezidir. Bütün Güney Dobruca (Romencesi ''Kartelider'') gibi 1912-1940 yılları arasında Romen egemenliğinde kalmıştır.

Silistre

Bulgaristan'in kuzeydoğusunda, Dobruca bölgesinde, Tuna kıyısında şehir. Bulgarcası ve Romencesi Silistra olup, Bulgaristan'da bir il (oblast) merkezidir. Bütün Güney Dobruca (Romencesi Kartelider) gibi 1912-1940 yılları arasında Romen egemenliğinde kalmıştır. Bu şehirde önemli bir Türk azınlığı yaşamaktadır.

İlgili konuları ara

Yanıtlar