Venedikliler

Kısaca: Venedikliler  Ortaçağın en Ünlü kolonicisi ve korsanları olup, Haçlılarla birlikte İslam devletleri, Türkler ve Osmanlıları tarih boyunca çok meşgul etmişlerdir. Venedikliler, Roma İmparatorluğu zamanında şehre geldiler. Avrupa Hunlarının Roma İmparatorluğunu tazyik etmesiyle, asıl yurtları olan Adriyatik kıyılarından Venedik'e sığındılar.  ...devamı ☟

Venedikliler
Venedikliler

Venedikliler. İtalya'nın Venedik şehrinde bulunan, daha çok gemicilikle meşgul olurlardı. Ortaçağın en Ünlü kolonicisi ve korsanları olup, Haçlılarla birlikte İslam devletleri, Türkler ve Osmanlıları tarih boyunca çok meşgul etmişlerdir.

Venedikliler, Roma İmparatorluğu zamanında şehre geldiler. Avrupa Hunlarının Roma İmparatorluğunu tazyik etmesiyle, asıl yurtları olan Adriyatik kıyılarından Venedik'e sığındılar. Pia ve Adiye nehirlerinin ağızlarında bulunan bu adacıkları, 170 kanal ve 400 kadar köprüyle birleştirdiler. Bulundukları mevki itibarıyla gemicilik ve ticaretle uğraştılar. Korsanlıkta Ünlü olup, Akdeniz, Adriyatik, Ege ve Karadeniz sahillerine koloniler kurarak ticaret yaptılar. Çok zenginleşip, siyasi hadiselerde de faal rol oynadılar. Roma İmparatorluğundan sonra Bizans İmparatorluğuna bağlandılar. Venediklilerin Bizans'a bağlılığı görünüşteydi. Doj adı verilen Düklerinin başkanlığında federal bir cumhuriyet idaresine sahiptiler. Venedikliler Hıristiyan olup, Katolik mezhebine mensuptular. Hıristiyanların İslam ülkeleri ve Türkler üzerine başlattıkları Haçlı Seferlerine katıldılar. Dördüncü Haçlı Seferinde Doj Dondolu, Kudüs'e gitmeyip, Bizans İmparatorluğunun merkezi olan İstanbul'da kaldı. İstanbul'a hakim olup, Latin İmparatorluğunu kurdu. İstanbul'un zenginliğini yağma ettiler. Ege Denizindeki ada ve bölgenin şehirlerine hakim oldular. Ticari menfaatlar sebebiyle Cenovalılarla mücadele ettiler. Cenovalıları yendiler. Osmanlıların Anadolu'ya hakim olup, Balkanlarda fetihlerde bulunmasıyla Osmanlı-Venedik münasebetleri başladı. Osmanlıların Fetret Devrinde Ege sahilleri ve Marmara çevresinde korsanlık yaptılar. Sultan İkinci Murad Han (1421-1451) Venediklilerle mücadele etti. Osmanlılar Venediklilerin elindeki Mora, Adriyatik, Makedonya veEge kıyılarındaki şehirleri aldı. Venedikliler, Osmanlılara karşı Akkoyunlularla ittifak kurdular. Fatih (1451-1481) ve oğlu Sultan İkinci Bayezid Han (1481-1512) zamanlarında Venediklilerle mücadele edildi. Cem Sultan hadisesine karıştılar. Osmanlılar, Venediklilerin elindeki İnebahtı, Modon, Koron ve Adriyatik kıyılarındaki Orag'ı fethettiler.Sultan Süleyman Han (1520-1566) zamanındaki Avrupa ve Doğu seferlerinde iki yüzlü siyaset takip ettiklerinden cezalandırıldılar. Ünlü denizci Kaptan-ı derya Barbaros Hayreddin Paşa, Venediklilerle harp etti. Venedikliler, 1571'de İnebahtı'da Osmanlı Donanmasını yaktılarsa da, 1572'de cezalandırıldılar. Kıbrıs Adası, Venediklilerden alındı. Girid Adası için mücadele edilip, 1669'da ada fethedildi. Venedikliler, İkinci Viyana felaketinden sonra Osmanlılara karşı yapılan ittifaka katıldılar. Avusturya ve Rusya ile Osmanlılara karşı savaştılar. 1699 Karlofça Antlaşmasıyla Mora ve Dalmaçya sahillerini aldılar. Buraları, 1715'te Osmanlılara tekrar verdiler. 1716'dan sonra Osmanlı-Venedik münasebetleri dolaylı olarak Avusturya ile devam etti. On sekizinci yüzyılın sonunda, Napolyon, Venedik'i alınca şehir Fransa'ya geçti. Fakat, 1797 Campoformio Antlaşmasıyla Venedik Avusturya'ya verildi. Napolyon, Venedik'i tekrar almışsa da, 1815'te Venedik yine Avusturya'ya verildi. 1848'de İtalya'nın Piyemonto Hükümeti Venediklileri Avusturya'ya karşı kışkırttılar. Avusturyalılar isyanı bastırıp, Venediklileri ağır şekilde cezalandırdılar. Avusturya, Prusyalılara 1866'da yenilince Venedik ve Venedikliler, İtalya'ya verildi. Venedikliler, hala İtalya'nın hakimiyetindedir. (Bkz. İtalya)

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Venedik Cumhuriyeti
3 yıl önce

sonunda Venedik Osmanlı Devleti'yle barış anlaşması yapmaya razı oldu. Venedikliler Arnavutluk'ta İşkodra ve Akçahisarı, Ege'de Limni ve Eğriboz adalarını...

Venedik Cumhuriyeti, 1204, 1271, 1295, 1348, 1463, 1478, 1489, 15. yüzyıl, 1570, 16. yüzyıl
Osmanlı-Venedik Antlaşması (1479)
3 yıl önce

Savaşın sonunda Osmanlılarla Venedikliler arasında barış yapıldı. Bu antlaşmanın bazı şartları şunlardır: Venedikliler, Osmanlı sularında ticaret yapma...

Osmanlı-Venedik Antlaşması (1479), Osmanlı-Venedik Antlaşması (1479)
Osmanlı-Venedik Antlaşması (1416)
3 yıl önce

Osmanlı-Venedik Savaşı sona erecek. Venedikliler, Osmanlı topraklarında diğer milletlerden daha fazla ticaret yapacaklar. Venedikliler buna karşılık Osmanlı gemilerine...

Osmanlı-Venedik Antlaşması (1416), 1416, Ahmet Paşa Antlaşması, Amasya Antlaşması, Atina Antlaşması (1913), Ayastefanos Antlaşması, Aynalıkavak Antlaşması, Baltalimanı Antlaşması, Belgrad Antlaşması (1739), Berlin Antlaşması, Bucaş Antlaşması
1463-1479 Osmanlı-Venedik Savaşı
3 yıl önce

Savaşın sonunda Osmanlılarla Venedikliler arasında barış yapıldı. Bu antlaşmanın bazı şartları şunlardır: Venedikliler Osmanlı sularında ticaret yapma...

Dördüncü Haçlı Seferi
3 yıl önce

yanaşmalarına engel oldu. O akşam Haçlılar ve Venedikliler geri çekilmek zorunda kaldılar. Venedikliler ve Haçlılar, iki günlük yeni bir hazırlıktan sonra...

Girit Eyaleti
6 yıl önce

Kandiye ele geçirilememiştir. Venedikliler buna karşılık olarak Yunanistan kıyılarına saldırıda bulunmuşlardır. Venedikliler Bozcaada ve Limni adalarını...

Mezamorta Hüseyin Paşa
6 yıl önce

güçlerinin hem karadan ve hem de denizden desteğiyle kale Venediklilere karşı koydu. Venedikliler veba salgını dolayısıyla da büyük zayiat verdiler. Vebadan...

Mora Savaşı
3 yıl önce

başarısızlıkla sonuçlanmasıyla Venedikliler, eski kuvvetinde olmayan Osmanlı'ya savaş açmıştır. Temmuz 1684 tarihinde Venedikliler harekata başladı. ilk hedefleri...