Venetiler

Kısaca: Venetiler, Romalılar döneminde Aremorica olarak bilinen, günümüz Fransasının Brittany yarımadasında yaşamış olan Kelt kökenli, denizci kabile. Modern Vannes şehri ismini bu kabileden alır. ...devamı ☟

Venetiler
Venetiler

Venetiler, Romalılar döneminde Aremorica olarak bilinen, günümüz Fransasının Brittany yarımadasında yaşamış olan Kelt kökenli, denizci kabile. Modern Vannes şehri ismini bu kabileden alır.

Karakteristiği

Tarihi olarak Armorica yarımadasında yerleşik olduğu düşünülen Kelt kökenli antik kabileler arasında Redoneler, Curiosolitaeler, Osismiler, Esubiler ve Namneteler de vardır. Venetiler, Armorica yarımadasının güneyinde Morbihan körfezi boyunca yerleşiktiler. Kalelerini genellikle gel-git sırasında ada, gel-git ardıdan yarımada olan yüksek yerlerde kurmuşlardır. En dikkat çekici ve belki de başkentleri olan yerleşim yeri Ptolemy'nin Coğrafya adlı eserinde bahsedilen Darioritum (modern Vannes) kentidir. Denizci bir halk olan Venetiler, parmak kalınlığından demir çivilerle desteklenmiş çapraz kirişli, meşeden gemiler yapmışlar ve deriden yelkenlerle denizlere açılmışlardır. Bu onların gemilerinin yapısal açıdan güçlü ve atlantik rüzgar ve dalgalarına karşı sağlam olmasını sağlamıştır.

Sezar'ın gelişi

M.Ö. 57 yılında Atlantik kıyılarında yaşayan ve aralarında Venetilerin de bulunduğu Galyalı kabileler, Vali Sezar'a teslim olmaya zorlandılar. Barış anlaşmaları imzalamak zorunda kalan kabileler iyi niyet göstergesi olarak Sezar'a tutsaklar gönderdiler. Ancak M.Ö. 56 yılında Sezar'ın bu bölgede dolaşan subayları, kabilelerin göndermek zorunda oldukları tutsaklar karşılığında pazarlık yapabilmek amacıyla Venetiler tarafından tutuklanarak hapse atıldılar. Anlaşmanın ihlal edildiğine hükmeden Sezar savaş hazırlıklarına başladı. Karadan yapılacak saldırıların gel-git nedeniyle sonuçsuz kalması, denizden yapılan saldırıların ise yine gel-git sonucu gemilerin oldukları yere saplanıp kalmaları sonucu başarısız olmaları nedeniyle Veneti kaleleri oldukça güçlü bir savunmaya sahipti. Tüm bunlara rağmen Sezar kaleleri kuşattı. Bir keresinden Venetiler bir kalede sıkıştırılmış ancak onlar donanmalarını kullanarak başka bir kaleye kaçmışlar ve Romalıları tüm kuşatma hazırlıklarını yeniden yapmak zorunda bırakmışlardı. Bu sorunu ortandan kaldırmanın tek yolunun düşman donanmasının ortadan kaldırılması olduğunu gören Sezar, adamlarına gemiler inşaa etmeleri emrini verdi. Ancak Roma gemileri oldukça büyük olan Veneti gemileriyle karşılaştırıldığında bazı dezavantajlara sahipti. Veneti gemileri bindirmeye karşı koyabiliyor ve daha yüksek yapıları sayesinde kavrama ve rampalama avantajı sağlıyordu.Ancak yine de bu zorlukların üstesinden gelmek, Romalıların sahip oldukları sebat ve yaratıcılık sayesinde imkansız değildi. Sezar'ın legatesi Decimus Junius Brutus Albinus'a donanmanın komutası verildi ve nihai bir deniz savaşının ardından Veneti donaması yok edildi. Donanmaları olmaksızın Venetilerin yenilmesi artık sadece zaman meselesiydi. Sezar Venetilere karşı oldukça acımasız davarandı. Kabile liderlerini idam ettirdi ve kabilenin geri kalanını köle olarak satıldı.

Kaynak

lar * Cunliffe, Barry (1999). The Ancient Celts. London: Penguin Books, 1999. ISBN 0-14-025422-6. pp. 241, 259. * Erickson, Brice (2002) "Falling Masts, Rising Masters: The Ethnography of Virtue in Caesar's Account of the Veneti", American Journal of Philology 123 (4; Whole Number 492): 601-22. * Warfare in the Classical World by John Warry. Kaynak *

Kaynak

larVikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.