Veri Tipi

Kısaca: Veri türü, bilgisayar programlamasının tür sisteminde veriyi açıklamak üzere kurulmuştur. İlkel türleri de içeren programlama dillerindeki verinin ortak türleri (tamsayı, ondalıklı sayı veya karakterler gibi) ,tuple ler, kayıtlar, cebirsel veri türleri, soyut veri türleri, referans türleri, sınıflar ve işlev türleridir. Bir veri türü, temsil etmeyi, yorumlamayı ve algoritmaları veya bilgisayar belleğini veya diğer yapılarını tanımlar. Tür sistemi, veri türü bilgisini, veriyi kullanan veya veriye ...devamı ☟

Veri türü, bilgisayar programlamasının tür sisteminde veriyi açıklamak üzere kurulmuştur. İlkel türleri de içeren programlama dillerindeki verinin ortak türleri (tamsayı, ondalıklı sayı veya karakterler gibi) ,tuple ler, kayıtlar, cebirsel veri türleri, soyut veri türleri, referans türleri, sınıflar ve işlev türleridir. Bir veri türü, temsil etmeyi, yorumlamayı ve algoritmaları veya bilgisayar belleğini veya diğer yapılarını tanımlar. Tür sistemi, veri türü bilgisini, veriyi kullanan veya veriye erişen bilgisayar programlarının doğruluğunu kontrol etmek amaçlı kullanır. Makine veri türleri s]|bit]]” ler olrak ifade edilir (alternatif olarak 0 veya 1). Adreslenebilir en küçük veri birimi, gruplaşmış bitlerden oluşur ve “byte” olarak adlandırılır (genellikle oktet, yani 8 bittir). Makine kodu komutları tarafından işlenmiş birime bir “sözcük” denir (2006 larda, tipik olarak 32 veya 64 bitlerdir). Çoğu komut, sözcüğü ikilik sistem olarak tanımlar, öyle ki 32 bitlik bir sözcük 0 dan 232 ye kadar olan işaretsiz tamsayı değerlerini tanımlar veya -231 den 231-1 e kadar olan değerleri işaretli tamsayı değerleri olarak tanımlar. 2’li tümleyen yüzünden makine dili, makine işaretsiz ve işaretli veri türleri arasındaki farkı ayırt etme gereği duymaz. ieki bitleri, ondalıklı sayı olarak yorumlamak üzere kullanan belirlenmiş bir aritmetik komut grubu İlkel veri türleri Programlama dilleri, bazı ilkel veri türlerini, programlar ve daha uzmanlaşmış bileşik tipler için basit yapılaşma blokları olarak sağlar. Tipik olarak veri türleri, tamsayı, ondalıklı sayı ve dizi türleri gibi pek çok çeşit içerir. Buna rağmen basit yapılaşma blokları, diziler, kayıtlar ve veri parçaları arasındaki ilişkiler için kaynaklar, pek çok ilkel değer koleksiyonlarından da görüldüğü gibi ilkel veri türlerini içermeyebilir. Bileşik türler Bunlar, aşağıdakileri içerebilir (programlama diline bağlı olarak)

Tam sayılar

Bir tamsayı, sayının tamamını tutabilir ama kesri tutamaz. Değerin negatif olabilmesi için, değerden önce bir kısa çizgi kullanılmalı (-). Sayının herhangi bir kısmında, sözdizim hatası oluşturacak virgüller kullanılmamalıdır. Tamsayılara örnekler ; * 42 * 1000 * -232000 * -100

Reel sayılar

Bir reel sayı bütün bir sayıyı veya ondalık nokta kullanan kesirli sayıyı tutabilir. Değerin negatif olabilmesi için, değerden önce bir kısa çizgi sembolü yerleştirilmelidir.

Reel sayılar

a örnekler; * 20.0005 * 99.9 * -5000.12 * -9999.9991

Diziler

Dizi verisi sayısal değildir, karakterleri ve sözcükleri saklamak için kullanılır. Tüm diziler, hemen yanında çift tırnak işaretleri kullanılan karakterleri içerir. Dizi verisi, sayıları ve metin gibi davranacak nümerik sembolleri içerebilir.

Diziler

e örnekler; * “A” * “Merhaba Dünya” * “Telefon” * “99 yaşındayım” * “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9” Her dizi hafızasının mümkün kıldığı birçok karakter içerebilir. Ayrıca içinde veri barındırmayan, içi boş çift tırnak işaretleri ile ifade edilen bir diziye de sahip olabilirsiniz. Veri türü aralıkları Her tür verinin aralık olarak bilinen maksimum ve minimum değerleri vardır. Bu aralıkların, özellikle küçük veri türleri ile uğraşırken bilinmesi gerekir. Aralık, değeri kaydetmek üzere olan sayının bitlerine, r’nin kombinasyon sayıları ve n’nin de bayt sayısını ifade ettiği aşağıdaki formülü kullanarak bulunabilir: r =28n Tüm baytları kullanmayan bazı türler vardır, bu boolen durumudur, tek bir bit kullanılır, ikili bir değer ifade eder. Aşağıdaki tablo veri türlerini ve aralıklarını gösteriyor. ve başkentlerde de Kulanılır. * Luca Cardelli, Peter Wegner. On Understanding Types, Data Abstraction, and Polymorphism, [1] from Computing Surveys, (December, 1985)

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Tip güvenliği
1 yıl önce

Tip güvenliği bir programlama dilinin veri tipi hatalarına karşı duyarlığını ifade eden bir terimdir. Yazılımda kullanılan değişken, sabit değer ve yordamların...

Veri madenciliği
4 yıl önce

çıkarmak) Veri bütünleştirme (birçok veri kaynağını birleştirebilmek) Veri seçme (yapılacak olan analizle ilgili olan verileri belirlemek ) Veri dönüşümü...

Veri madenciliği, Veri madenciliği
Veri yapısı
4 yıl önce

Veri yapısı, bilgisayar ortamında verilerin etkin olarak saklanması ve işlenmesi için kullanılan yapı. Veri yapıları, verilerin düzenlenme biçimini belirleyen...

Veritabanı
1 yıl önce

yönetim sistemleri de veri tabanı kullanımına örnektir. Veri tabanları sayesinde bilgilere ulaşır ve onları düzenleyebiliriz. Veri tabanları genellikle...

Bağıntısal cebir, MSSQL Server, DBMS, Firebird, MySQL, Oracle, Otomotiv, PL/SQL, PostgreSQL, SQL, Sybase
Büyük veri
4 yıl önce

yapısal olmayan veri yığınıdır. Artık yıkılmış olan yaygın bilişimci inanışına göre, yapısal olmayan veri, değersizdi, ama büyük veri bize bir şey gösterdi...

Veriyolu
4 yıl önce

point connection) tersine, veri yolu, birçok çevresel aygıtı aynı takım kablo ile mantıksal olarak bağlayabilir. Her bir veri yolu kendi bağlayıcılarını...

Veriyolu, Bilgisayar, Taslak, Veri
Veri merkezi
1 yıl önce

Veri merkezi (İngilizce:  datacenter), bilgisayar sistemleri ile telekomünikasyon ve veri ambarı sistemleri gibi ek sistemleri barındıran bir tesistir...

Manyetik bant
1 yıl önce

bir veri depolama ortamıdır. Bu süre zarfında, bant formülünde, ambalajlamada ve veri yoğunluğunda pek çok ilerleme gerçekleştirilmiştir. Bant veri depolama...

Manyetik bant, Bant genişliği, Bayt, DAT, IBM, Nikel, Sıralı erişim, Veri sıkıştırma, Disk, Ev bilgisayarları, DECtape