Algoritma

Kısaca: Algoritma Alm. Algorithmus (m), Fr. Algoritme (m), İng. Algorithm. Matematikte sayılarla yapılan her türlü hesaplamanın sistematik metoduna verilen genel isim. ...devamı ☟

Algoritma
Algoritma

Algoritma Alm. Algorithmus (m), Fr. Algoritme (m), İng. Algorithm. Matematikte sayılarla yapılan her türlü hesaplamanın sistematik metoduna verilen genel isim.

Algoritmanın kurucusu dokuzuncu yüzyıl başlarında yaşayan Müslüman-Türk matematik alimi Ebu Abdullah Muhammed bin Musa el-Harezmi’dir. Matematikçiler için temel olan Kitab-ül Muhtasar fi Hesab-il Cebri ve’l-Mukabele adlı eseri meşhurdur. Kitabın aslı, Oxford’daki Bodliana kütüphanesindedir. Matematikteki şöhreti on altıncı yüzyılda Avrupa’yı etkisi altına almıştır. Harezmi’nin ismi Avrupa’da türlü şekillerle söylenmiştir. Latince’de “Alkhorismi” şeklinde söylenerek bulduğu metod Algoritma (algorizme) olarak literatüre geçmiştir.

Halen kullanılmakta olan; toplama, çıkarma, çarpma, bölme sayılarını en büyük ortak bölenlerini ve en küçük ortak katlarını bulmak gibi bilinen bütün aritmetik işlem metodları birer algoritmadır. Hesap makinalarına yerleştirilen, çeşitli işlemlere ait programlar da birer algoritmadır.

Algoritmanın en basit örneği bir yemek tarifidir. Ayran yapmak için:

1. Yarım litre yoğurdu bir kaba koy
2. karıştır
3. aynı miktarda su ilave et
4. biraz tuz ekle


Sonucu bir matematik problemin çözümü olan başka bir basit örnek de Öklid'in ortak bölenlerin en büyüğünü bulan algoritmadır.

giriş: iki sayı m,n
1. eğer n = 0 ise, sonuç m dir
2. m'nin yerine n koy, n nin yerine m%n koy, tekrar 1'den başla. 


Bu misalde m % n bölmenin kalanıdır, yani 5%2 = 1'deki gibi. Algoritmayı 33 ve 15'e uygulayalım:

33,15
15,3
3,0
sonuç 3


Tarihi

Algoritma sözcüğü Ebu Abdullah Muhammed İbn Musa el Harezmi adındaki Fars alimden kaynaklanır. Bu alim 9'uncu yüzyılda cebir alanindaki algoritmik çalışmalarını kitaba dökerek matematiğe çok büyük bir katkı sağlar. "Hisab el-cebir ve el-mukabala (حساب الجبر و المقابلة)" kitabı dünyanın ilk cebir kitabı ve aynı zamanda ilk algoritma koleksiyonunu oluşturur. Latince çevirisi Avrupa'da çok ilgi görür - alimin ismini telaffuz edemeyen Avrupalılar "algorizm" sözcüğünü "Arap sayıları kullanarak aritmetik problemler çözme kuralları" manasında kullanırlar. Bu sözcük daha sonra "algoritma"ya dönüşür ve genel kapsamda kullanılır.

Kaynak: Vikipedi

Ek

(Os. İlmi rumuz, Elharzemi, Harzemiyye, Usulü Harzemi, Usulü remziyye; Fr. Algorithme, Al. Algorithmus, Ing. Algorithm, İt. Algoritmo) İmler dili.
     1. Etimoloji : Kitap-ül muhtasar fi hesab-ül cebir vel mukabele adlı yapıtıyla ünlü, matematikçi Ebu Muhammed b. Musa El Harzemi' nin önerdiği bir yöntem olduğundan, Algoritma terimi, onun adından ( Batı dillerindeki adı: Al Korismi) türetilmiştir. Uluslararası kökeni Algoritm'dir. Türkçe özleştirmede Horzumlu yolu ve Harzemgil terimleri önerilmişse de kullanılmamıştır. 
     2. Mantık: Genellikle bütün imsel dillere algoritma denir. Eskiden çörkü'yle yapılan hesap işlemleri El Harzemi' nin yapıtının IX. yüzyılda LAtınceye çevrilmesiyle bu yönteme yöneldi. En tipik algoritma, cebir dilidir. Mantık tasım ve önermeleri de böylesine bir imler diliyle, harflerle gösteririlir. Örneğin: Her M, P' dir- Her S de M, dir - Öyleyse her S de P' dir, gibi... Algoritma, imlerle yapılan uslamlamadır. 
     3. Matematik: Benzer sorunların bütün çözümlerini veren matematik işlemler dizgesidir, daha açık bir deyişle bir matematik sorununun benzer bütün sorunlar için geçerli olan çözümüdür. Hesap makinelerinin temelini atan algoritma sibernetik tekniğiyle de ilişkilidir. Hesap makinelerine konulan programa da algoritma denir. Günümüzdeki aritmetik yöntemlerinin tümü algoritmadan türemiştir. Bk. Cebir, İm, Mantık, Çörkü. 


Algoritma

Türkçe Algoritma kelimesinin İngilizce karşılığı.
algorithm

Algoritma

ix. yüzyılın başında yaşamış olan türk matematikçilerinden musaoğlu harezmli mehmet'e arapların san olarak verdiği "alharezmi" sözcüğünden batı'nın yaptığı bir terim. bu terim ortaçağda, ondalık sayı sistemine göre yapılan ve son zamanlarda belirli her

Algoritma

Türkçe Algoritma kelimesinin Fransızca karşılığı.
algorithme [le]

Algoritma

Türkçe Algoritma kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Algorithmus

Algoritma

Orta Çağda ondalık sayı sistemine göre son zamanlarda ise belirli kurallara bağlanarak yapılan her türlü hesap işlemi, Harezmi yolu.

Fikret - 3 ay önce
Yazının başında harezmî müslüman türk olarak geçerken tarihi başlığı altında fars kökenli olarak geçiyo..bu nasıl bir yaman çelişkidir?

바카라사이트추천 - 3 hafta önce
That's a really impressive new idea! 바카라사이트추천 It touched me a lot. I would love to hear your opinion on my site. Please come to the site I run once and leave a comment. Thank you.

온라인바카라 - 2 hafta önce
Hello, I read the post well. 온라인바카라 It's a really interesting topic and it has helped me a lot. In fact, I also run a website with similar content to your posting. Please visit once

slotsite - 2 hafta önce
Of course, your article is good enough, slotsite but I thought it would be much better to see professional photos and videos together. There are articles and photos on these topics on my homepage, so please visit and share your opinions.

바카라게임사이트 - 2 hafta önce
I'm so happy to finally find a post with what I want. 바카라게임사이트 You have inspired me a lot. If you are satisfied, please visit my website and leave your feedback.

slotsite - 1 hafta önce
I've been searching for hours on this topic and finally found your post. slotsite, I have read your post and I am very impressed. We prefer your opinion and will visit this site frequently to refer to your opinion. When would you like to visit my site?

온라인카지노사이트 - 6 gün önce
Really no matter if someone doesn't be aware of after that its up to other users that they will help, so here it takes place 온라인카지노사이트.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Algoritma Resimleri

Algoritmalar teorisi
1 yıl önce

Algoritmalar teori, bu teoriye göre evrensel algoritmik modellerin 3 türü ele alınmaktadır. Birinci tür: Algoritma kavramını klasik olan hesaplama ve sayısal...

Genetik algoritma
1 yıl önce

Genetik algoritmalar, doğada gözlemlenen evrimsel mekanizmalara benzer mekanizmalar kullanarak çalışan eniyileştirme yöntemidir. Çok boyutlu uzayda belirli...

Sezgisel algoritma
1 yıl önce

Sezgisel algoritmalar ise geçiş süresinde daha verimli hale gelebilmek için en iyi çözümü aramaktan vaz geçerek çözüm zamanını azaltan algoritmalardır. Sezgisel...

Algoritma Listesi
1 yıl önce

Bilgisayar bilimlerinde değişik amaçlarla pek çok algoritma kullanılır. Aşağıda Vikipedi'de bulunan algoritmaların listesi verilmiştir. Sözderastlantısal sayı...

Algoritma Listesi, Binary(İkili) Arama, Bresenham'ın çizgi algoritması, Fraktal Sıkıştırma, DDA çizgi algoritması, Alan doldurma algoritması, LZW, Hızlı Sıralama, Baloncuk Sıralama, Birleştirme Sıralama, í–bek Sıralama
Evrimsel algoritma
5 yıl önce

Evrimsel algoritma (EA), yapay zeka oluşturmada evrimsel bilgisayımın bir alt kümesi olup meta bulucu optimizasyon algoritması tabanında jenere edilmiş...

Çarpma Algoritmaları
5 yıl önce

Çarpma Algoritmaları, çarpma işlemi için gereken sonlu işlemler kümesidir. Çarpma işlemi, aritmetik işlemlerinde sık kullanılan ve bilimsel uygulamalarda...

Çarpma algoritmaları, Çarpma, ,
Sıralama Algoritması
5 yıl önce

kullanılan, verilen bir listenin elemanlarını belirli bir sıraya sokan algoritmadır. En çok kullanılan sıralama türleri, sayı büyüklüğüne göre sıralama ve...

Sıralama algoritması, Algoritma, Algoritma Listesi, Ağaç Sıralaması, Bilgisayar bilimleri, Birleştirmeli Sıralama, Birleştirmeli sıralama, Büyük O Gösterimi, Büyük O gösterimi, Cüce Sıralaması, Eklemeli Sıralama
Algoritmaların Tarihsel Sıralaması
5 yıl önce

Aşağıdaki tarihsel sıralama genel olarak algoritmaların ilk kökenlerinden başlayarak gelişimlerini ana hatlarıyla gösterir. Yaklaşık MÖ 1600 - Babilliler...

Algoritmaların tarihsel sıralaması, 1614, 1671, 1690, 1805, 1926, 1934, 1945, 1947, 1952, 1954