Verici

Kısaca: Vericiler, Elektromanyetik dalgaları antenden yayın yolu ile göndermek üzere yüksek frekanslı enerji üreten elektronik cihazlardır. Kullanılış gayelerine göre çok çeşitli güç ve tipte yapılırlar. ...devamı ☟

Vericiler, Elektromanyetik dalgaları antenden yayın yolu ile göndermek üzere yüksek frekanslı enerji üreten elektronik cihazlar. Kullanılış gayelerine göre çok çeşitli güç ve tipte yapılırlar. Vericilerin temel görevi antene belirli bir frekansta güç sağlamak ve bu yolla meydana getirilen elektromanyetik dalgalar yardımıyla bilgi iletmektir. İlk zamanlar vericiler sadece, sabit bir frekansta yüksek frekanslı enerjiyi gönderebiliyordu. Bu tip vericilere devamlı dalga vericileri (CW-Continov Wave) denir. Bunlarla bilgi nakli ancak kodlu olarak mümkündür (Mors kodu gibi). Son zamanlarda istenen bir bilgi (özellikle de konuşma, müzik ve görüntü) taşıyıcı bir dalgaya (Carrier Wave) bindirilerek gönderilmektedir. Bu işleme modülasyon ve böyle dalgaya modüleli devamlı dalga denir. (MCW) vericiler modülasyon şekline göre iki temel sınıfa ayrılırlar: # Genlik modülasyonlu vericiler: ## Çift yanbantlı tam taşıyıcılı vericiler (DSB-Çift yan bantlı). ###Taşıyıcısı bastırılmış çift yan bantlı ###Taşıyıcısı bastırılmış çift yan bantlı ## Tek yanbantlı vericiler (SSB-Single Side Band. # Açı modülasyonlu vericiler: ## Frekans modülasyonlu vericiler (FM-Freguency Modulation). ## Faz modülasyonlu vericiler(PM-faz modulation). Genelde pratikte üç tip verici kullanılır. Bunlar da: # AM vericiler. # FM vericiler. # SSB vericiler. En basit bir AM verici dört ana bölümden meydana gelir. # Osilatör katı. # Tampon katı (Buffer). # Yüksek Frekanslı (RF) güç yükseltici. # Modülator katı (Bu kat CW vericilerde yoktur). Osilatör: Vericilerin en önemli kısmıdır. Radyo Frekanslı (100 KHz'den yüksek) enerji üretir. Burada üretilen enerji belirli sınırlar içinde olmalıdır. Aksi takdirde verici çalışırken frekansı kayar ve dinlenemez. Tampon katı (Buffer): Tampon katı, güç katını osilatörden yalıtır. Böylelikle osilatörün daha kararlı çalışması sağlanır. Aynı zamanda bu kat istenirse osilatörün frekansını iki veya üç katına çıkartabilir ki, buna frekans çoğaltıcı denir. RF güç katı: Bu kat, antene istenen güçte sinyali besler; modülatörden gelen bilgi, osilatörden gelen taşıyıcıya burada bindirilir. Modülatör ve ses frekans katı: Mikrofondan elde edilen elektrik işareti çok küçüktür. Ses frekans yükselteci (katı) bunu istenen seviyeye yükseltir. Modülatör katı da ses sinyalini güç katına aktaran bir uygunlaştırıcıdır. Ses frekansının şiddetine göre güç katının kazancına tesir ederek amplitüd (genlik) modülasyonu gerçekleştirir. Basit bir FM verici şu katlardan meydana gelir: # Ses frekans yükseltici ve reaktans modülatör katı. (Reaktans: Bobin veya kondansatörün alternatif akıma karşı gösterdiği dirençtir.) # Osilatör katı. # Tampon ve sürücü katı. # RF güç yükselteci katı. Ses frekans yükseltici ve reaktans modülatörü: Mikrofondan alınan sinyal, istenen seviyeye kadar yükseltilerek reaktans modülatörüne uygulanır. Reaktans modülatörü, osilatörün bobin devresine kapasitif veya endüktif reaktans ilave eder veya çıkartır. Böylece ses frekansının şiddetine göre osilatör frekansını değiştirerek FM(Frekans Modülasyonu) sağlanır. Osilatör: Belli sınırlar içinde Radyo-Frekanslı enerji üretir. (Standart olarak FM kanalı radyolarda 88-108 MHz arasıdır) Tampon ve sürücü: Burada hem yalıtma işlemi hem de istenirse frekans çoğaltma işlemi yapılır. RF güç yükseltici: Frekans modüleli sinyal, antenden yayılacak seviyeye kadar bu katta yükselir. Anten: Elektromanyetik enerjiyi uzaya yayar.

Kaynaklar

Vikipedi

Verici

Donor

Verici

Türkçe Verici kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. transmitting n. donor, giver, transmitter

Verici

veren, verme yanlısı; başkasına aktarılmak üzere kan, doku ya da organ veren kimse. çıkar gözetmeksizin her türlü yardımı yapan, esirgemeyen. elektromanyetik dalgalar yardımıyla im, ses ve görüntü iletmeyeyarayan aygıtların genel adı.

Verici

Türkçe Verici kelimesinin Fransızca karşılığı.
donneur/euse [le][la]; transmetteur [le], émetteur [le]

Verici

Türkçe Verici kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Geber

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

çok yüksek frekans
2 yıl önce

üzerinden ÇYF verici-alıcıya gider. Verici-alıcı, mikrofondan gelen ses sinyalini verici alıcıda üretilen RF taşıyıcı modüle etmek için kullanır. Verici-alıcı...

Ligand (kimya)
3 yıl önce

donör atomu ile bağlanabilen ligandlar  verici (sadece) En > NH3 alkiller (metil, etil, propil v.s.)  verici (dolu p orbitalleri) H2O > F- > RCO2- >...

Etkin yayın gücü
6 yıl önce

Mersin’deki televizyon vericisinin verici gücü 1 kW ve anten sisteminin gücün maksimum olduğu yöndeki kazancı ise 7 dB dir. Bu vericinin izotropik etkin gücü...

Radyogonyometri
6 yıl önce

Radyogonyometri, telsiz kestirmesi veya DF; verici bir telsiz istasyonunun doğrultusunu ve yerini bulma. DF kısaltması İngilizce direction finding (istikâmet...

Macera
3 yıl önce

Macera, baştan geçen heyecan verici ilginç olay veya olaylar zinciri, serüven, sergüzeşt, avantürdür. Aynı zamanda sonucu belirsiz riskli bir cesur girişim...

Macera, Ansiklopedi, Ansiklopedik, Sözlük, TDK
TRT Çukurova Radyosu
6 yıl önce

TRT Radyo 1 ile ortak yayın yapmaktadır. Ana verici Mersin yakınlarındaki Kazanlı beldesindedir. Verici 600 kW gücünde olup, orta dalga 630 kHz frekansında...

Kenevir
3 yıl önce

Washington DC şehri keyif verici olarak esrar kullanımının yasal olduğu ülke ve bölgeleri oluşturmaktadır. Kanada'da da kenevirin keyif verici olarak yetiştirilmesi...

Kendir
New Age müzik
2 yıl önce

huzur verici bir müziktir. Hepsi olmasa da bu tür müziğin bir kısmı New Age inancı ile ilişkilidir. New Age müziği genelde rahatlatıcı, ilham verici ve sıklıkla...