Veziriazam

Kısaca: Sadrazam ya da Vezîr-i Âzam, (Osmanlıca: صدر اعظم‎, وزیر اعظم‎) Osmanlı Devleti döneminde padişah adına devlet işlerini yöneten en yüksek derecedeki görevliye verilen isimdi. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde sâdece "vezir" unvânı kullanılmaktaydı. ...devamı ☟

veziriazam
Veziriazam

Veziriazam ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Sadrazam

veziriazam

Sadrazam.

veziriazam

Türkçe veziriazam kelimesinin İngilizce karşılığı.
1. grand vizier. 2. grand vizier. grandvizier.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sadrazam
2 yıl önce

2016  Sakaoğlu, Necdet (Haziran 2016), "Osmanlı döneminin başbakanları: Veziriazamlar", #tarih, Kafa Grup Yayıncılık, 25, ss. 48-54, ISSN 2148-547X  Osmanlı...

Sadrazam, 15. yüzyıl, 16. yüzyıl, Abdurrahman Nureddin Paşa, Ahmed Arifi Paşa, Ahmed Hamdi Paşa, Ahmed Tevfik Paşa, Ahmed Vefik Paşa, Ahmed İzzet Paşa, Alemdar Mustafa Paşa, Ali Rıza Paşa
Tahrir
2 yıl önce

çalışmalarının yerini tutar. Ayrıca bu defteri nişancı ve bunun dışında veziriazam ve kaptan paşanın da düzenlediği görülmüştür. ^ Türkiye Diyanet Vakfı...

Çandarlı Ali Paşa
2 yıl önce

desteğiyle tahta geçirildi. I. Bayezid'in saltanat döneminin tümünde veziriazam olarak görev yaptı ve babası gibi teşkilatçı ve kuvvetli bir idareci olduğunu...

Çandarlı Ali Paşa, Çandarlı Ali Paşa
Kazasker
2 yıl önce

meseleler, kazaskerler tarafından idare edilirdi. Divan toplantılarında veziriazamın sağında vezirler solunda da kazaskerler yer almaktaydı. Kazaskerlik 1480...

Kazasker, Osmanlı Devleti, Rumeli, Madde taslağı
Koca Davud Paşa
6 yıl önce

Anadolu Valisi tayin edildi ve önce vezir, sonra İshak Paşa'nın yerine veziriazam oldu ve Macarlara karşı Rumeli'yi savunmakla görevlendirildi. Aynı yıl...

Koca Davud Paşa, 1477, 1478, 1482, 1483, 1492, 1497, Adana, Akçe, Anadolu Beylerbeyliği, Ankara
Ridaniye Muharebesi
6 yıl önce

merkezine bir baskın düzenledi. Sultan Selim'in otağı sandığı veziriazamın çadırına girdi ve Veziriazam Sinan Paşa öldürüldü. Bu suikast baskınının da istenen...

Esmehan Sultan
2 yıl önce

Ağustos 1585, İstanbul), II. Selim'in Nurbanu Sultan'dan doğma kızlarıdır. Veziriazam Sokullu Mehmed Paşa'nın eşidir ve III. Murad'ın kızkardeşidir. İsmi bâzı...

Esmehan Sultan, II. Selim, Kanuni, Osmanlı Devleti, Sokullu Mehmed Paşa, Çerkez, VikiProje Türk tarihi
Baltaoğlu Süleyman
6 yıl önce

orduları karşısında başarılı olamayan uç beyi Turahan Bey'i Halil Paşa|Veziriazam Halil Paşa'nın emriyle tutuklayarak 1443'te Tokat'a hapse gönderdi). Edirne-Segedin...