Vii. Louis

Kısaca: VII. Louis, lakabı Genç Louis, Fransızca: ''Louis le Jeune'', (d. 1120- ö. 18 Eylül 1180, Paris, Fransa), Capet Hanedanından gelen Fransa kralı. 1137'den ölümüne kadar devam eden hükümdarlığı sırasında feodal savaşlarla uğraştı ve Fransa ile İngiltere arasında uzun sürecek bir kan davasını başlattı. İkinci Haçlı Seferi'nin öncüsü olan Louis'nin döneminde Notre Dame Katedrali'nin inşaatı başladı. ...devamı ☟

VII. Louis, lakabı Genç Louis, Fransızca: Louis le Jeune, (d. 1120- ö. 18 Eylül 1180, Paris, Fransa), Capet Hanedanından gelen Fransa kralı. 1137'den ölümüne kadar devam eden hükümdarlığı sırasında feodal savaşlarla uğraştı ve Fransa ile İngiltere arasında uzun sürecek bir kan davasını başlattı. İkinci Haçlı Seferi'nin öncüsü olan Louis'nin döneminde Notre Dame Katedrali'nin inşaatı başladı. İlk yılları Fransa kralı VI. Louis ile Adèle de Savoie ikinci oğluydu. Daha küçük bir erkek evlat olarak dinsel ağırlıklı yetiştirildi. Büyük kardeşi Philippe'in ani ölümünden sonra, 1131'de varis ilan edildi. Babasının 1137'de ölmesinin ardından ülkeyi tek başına yönetmeye başladı. Hükümdarlığı Yönetimi üstlenmesinden birkaç gün önce Akitanya dükü X. Guillaume'un kızı Eleanor'la (Eléonore) evlenerek Capet topraklarını Pireneler'e kadar genişletti. Ayrıca çok varlıklı olmayan güvenilir kişilerden oluşan yönetici kadrolarla krallığa saygınlık kazandırdı; böylece yeni fetihlere girişmek yerine toprakları üzerindeki denetimini güçlendirerek babasının ülkede düzeni sağlamaya yönelik çabalarını sürdürdü. 1141-43 arasında Champagne kontu Thibaut ile Bourges başpiskoposluğu konusunda papa II. Innocentius ile sonuçsuz bir çatışma içine girdi; Ama sonradan papalıkla ilişkileri düzeldi ve Friedrich Barbarossa'ya karşı yürüttüğü mücadelede desteklediği Papa III. Alexander'in Fransa'ya sığınmasına izin verdi. İdari düzeyde, köy komünlerinin sayısını artırdı ve din adamlarının da yardımıyla otoritesini güçlendirdi. Girişimleri sayesinde metbuluk fikrini kabul ettirdi. Louis'nin karşılaştığı en önemli tehdit, kısa süreyle Normandiya'da hüküm süren Anjou kontu Geoffrey ile onun oğlu Henry'den geldi. Sonradan Anjou kontu ve Normandiya dükü olan Henry, Louis'nin Mart 1152'de boşadığı Eleanor'la evlenerek Akitanya'yı egemenliği altına aldı. 1154'te de II. Henry adıyla İngiltere tahtına çıktı. 1154'te Henry İngiltere kralı olunca iki hükümdar arasındaki çatışma sürekli hale geldi. Louis'nin ikinci karısı Constanza de Castilla'nın ölümünden Champagne'lı Alix'le (Adèle de Champagne) yaptığı evlilik (1160), yeni karısının Karolenj hanedanından gelmesi nedeniyle yönetimine saygınlık kazandırdı. Bu evlilikten doğan oğlu Philippe, sonradan II. Philippe adıyla Fransa tahtına çıktı. Louis'nin Normandiya'ya büyük bir sefer düzenlemek yerine zayıf saldırılarla yetinmesi, Henry'yi yenilgiye uğratma fırsatını kaçırmasına yol açtı (1152). Ama Anglonormanlar arasındaki aile kavgaları, 1152-74 arasında Louis'yle birçok kez savaşa giren Henry'nin Fransa'ya güçlü bir saldırı düzenlemesini engelledi. Ayrıca Canterbury başpiskoposu Thomas Becket ile Henry arasındaki çatışma (1164-1170) ve Henry'nin oğullarının başlattığı ayaklanma (1173-1174) Louis'nin işine yaradı. 1147'de İkinci Haçlı Seferi'nin (1147-1149) başına geçti, ancak sefer başarısızlıkla sonuçlanınca 1149'da Fransa'ya döndü. Louis İkinci Haçlı Seferi'ndeyken naiplik görevini üstlenen Saint-Denis başkeşişi Suger, Louis'nin hükümdarlık döneminin başlıca tarihçisidir. * Encyclopædia Britannica * Büyük Larousse

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.