Elektrikte kullanılan potansiyel farkı (gerilim) birimi. Elektromotor kuvveti birimi de volttur. Bir ohm’luk bir direnç üzerinden, bir amperlik elektrik akımı geçmesi hâlinde direncin iki ucu arasındaki gerilim bir volttur.

VOLT (türkçe) anlamı
1. Elektromotor gücün veya gerilimin birimi.
2. 2. anlamı atın bir merkez etrafında yan yan yürüyerek dolaşması
3. eskrimde vuruştan sakınmak için yapılan ani sıçrama
4. volt
5. volt
6. voltölçer
7. volt
8. volt ampere voltamper
9. volt metervoltmetre.
10. 3. anlamı volt.
1.
Volt tanım:
Kelime: volt
2. Söyleniş: 'vOlt
3. 'volt
4. İşlev: noun
5. Kökeni: French volte
6. from Italian volta turn
7. from voltare to turn
8. from (assumed) Vulgar Latin volvitare
9. frequentative of Latin volvere to roll -- more at VOLUBLE
10. 1 : a leaping movement in fencing to avoid a thrust
11. 2 a : a tread or gait in which a horse going sideways makes a turn around a center b : a circle traced by a horse in this movement
12.

Volt hakkında detaylı bilgi

Volt Elektrikte kullanılan potansiyel farkı (gerilim) birimi. Elektromotor kuvveti birimi de volttur. Bir ohm’luk bir direnç üzerinden, bir amperlik elektrik akımı geçmesi halinde direncin iki ucu arasındaki gerilim bir volttur.

İngiliz Kraliyet Cemiyeti 1881 senesinde elektromotif kuvvet birimi olan volt'u Alessandro Volta'nın ismine izafeten kabul ederek kullanmaya başlamıştır.[1]SI = [2]=J\C = W/A = kg x m2/s3 x A
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Farad

Elektrikte, kondansatörlerin sığasını ölçmek için kullanılmakta olan bir birim. İngiliz fizik ve kimya bilgini ...

Henry

Elektromanyetikte indüktans birimi. Uluslar arası MKS (SI) birimdir ve Amerikalı bilim insanı Joseph Henry (1797-1878) adına izafe edilmiştir.

Kilo

Kilo Bir ölçü birimi. “Bin” (1000) anlamında bir ön takı olup genellikle metrik sistemdeki birimlerle beraber kullanılır: 1. Ağırlık ve ölçü birimlerinde; 1 kilogram= 1000 gram, 1 kilolitre= 1000 litre, 1 kilometre= 1000 metre. 2. Elektrik ve manyetik birimler; 1 kiloamper= ...

Ohm

OHM Elektrikte direnç birimi. Bir iletkenden geçen elektrik akımına karşı iletkenin gösterdiği direncin birimidir. Bir iletkenin iki ucu arasına 1 voltluk bir gerilim uygulandığında, bu iletkenden 1 amperlik akım geçerse bu iletkenin direnci 1 ohmdur. 1983'teki “Milletlerarası ...