Wat Tyler

Kısaca: Wat Tyler (d. 4 Ocak 1341 - ö. 15 Haziran 1381) İngiliz devrimci lider. İngiltere'de reformlara ön ayak olmuş ve sonunda öldürülmüştür. ...devamı ☟

Wat Tyler (d. 4 Ocak 1341 - ö. 15 Haziran 1381) İngiliz devrimci lider. İngiltere'de reformlara ön ayak olmuş ve sonunda öldürülmüştür. Hayatı Tyler'ın yaşamı hakkında çok az bilgi bulunmaktadır. Essex kentinde 1341 yılında doğduğu bilinmektedir. Ailesi ve başından geçenler hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Devrim

Tyler, köleliğe ve işçilerin ezilmesine her zaman karşı olduğunu belirtmiştir. Köleliğin kaldırılmasını, işçilere daha geniş haklar verilmesini ve derebeylik rejiminin zayıflamasını istiyordu. Ayaklanma daha başlamadan Fransa'da da buna benzer ayaklanmalar başladı. Bundan güç alan İngiliz köylüleri ve işçileri, liderleri Tyler ile Essex'ten Londra'ya doğru yürüyüş başlattı. İngiliz yönetimi bu ayaklanmayı kanla bastırmayı kesinlikle reddetti. Ancak İngiliz derebeyleri endişeliydi. Tyler'ın isteği yerine gelmesi halinde işçilerin hakları hayli genişleyecek, kölelik kaldırılacak ve belki de derebeylik rejimi yıkılacaktı. Tyler ve diğer önderleri Orta Çağ tarihçilerinden etkilenmişti. Okudukları tarih kitapları derebeylik rejimini eleştiren bir tutumdaydı. Bu kitapların da etkisiyle ayaklananların sayısı arttı. Londra'ya büyük bir kalabalık olarak yığıldılar. İngiltere kralı II. Richard, Tyler'ın gelmesini kabul etti. Tyler, isteklerin yer aldığı bir liste ve etkili bir konuşma hazırladı. Kral II. Richard'ın yakınına geldi. Tam o sırada Londra belediye başkanı Wat Tyler'ı kılıç darbesiyle öldürmek istedi. Kral II. Richard, Wat Tyler'ı korumak için önüne atıldıysa da artık çok geçti. Wat Tyler ölmüştü. Belediye başkanına ceza verildiği konusunda kesin kaynak bulunmamaktadır. Wat Tyler'ın ölümünü duyan kalabalık öfkelendi. Londra karıştı. Bu nedenle devrin İngiliz hükümeti, kalabalığa bu istekleri yerine getireceğine dair söz verdi. İstediğini alan kalabalık, Wat Tyler'ın ölüm üzüntüsüyle dağıldı. Kalabalığın dağılmasını bekleyen devrin İngiliz hükümeti sözünü tutmadı ve bu istekleri reddettiğini ilan etti. *1000 Büyük Adam kitabı, s. 57 * İngilizce maddesi

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.