Xviii. LouisXVIII. Louis (17 Kasım 1755 - 16 Eylül 1824), 1795`ten sonra Fransa kralı unvanını taşıyan ve Napolyon`un yeniden imparatorluğunu ilan ettiği Yüz Gün (1815) dışında, 1814-1824 arasında tahtta kalan hükümdar.

XV. Louis`nin torunu ve Veliaht Louis`nin dördüncü oğluydu.İki ağabeyinin genç yaşta ölmesi, üçüncüsünün de 1774`te XVI. Louis adıyla tahta çıkması üzerine veliaht oldu.Ama XVI. Louis`nin iki oğlunun doğmasıyla tahta çıkma umudunu yitirdi.1789 Fransız Devrimi`nin patlak vermesinin ardından, olayların akışını kendi lehine çevirebilme umuduyla Paris`te kaldıysa da Haziran 1791`de ülkeden kaçtı.Yurtdışında bulunduğu sırada, Paris`te tutsak olan XVI. Louis`yle Marie Antoinette`in can güvenliğini umursamadan, uzlaşmaz bir dille kaleme alınmış karşıdevrimci manifestolar yayımladı, sürgündeki soyluları bir araya getiren örgütler kurdu ve devrime karşı yürütülen mücadele başka devletlerin hükümdarlarının desteğini sağlamaya çalıştı.Kral ve kraliçenin 1793`te idam edilmesinin ardından, veliaht olan yeğeni XVII. Louis`nin Haziran 1795`te ölmesi üzerine de kendisini XVIII. Louis adıyla Fransa kralı ilan etti.

1795-1814 arasında bütün Avrupa`yı dolaşan Louis, bir süre Prusya, İngiltere ve Rusya`da yaşadı.Bu arada, Napolyon`un 1804`te imparatorluğunu ilan etmesiyle iyice zayıflayan tahta çıkma umudunu gerçekleştirebilmek için yürüttüğü mücadeleyi yoğunlaştırdı.Mali açıdan zor durumda olmasına karşın, tahttan feragat etmesi karşılığında Bonaparte`ın kendisini maaşa bağlama önerisini reddetti.Napolyon`un 1813`teki yenilgilerinin ardından bir manifesto yayımlayarak, Bourbon`ların yeniden iktidara gelmesi durumunda devrimin bazı sonuçlarını kabulleneceğini açıkladı.Parlak bir diplomat olan Charles Maurice de Talleyrand-Pí©rigord`un, Müttefik orduların Mart 1814`te Paris`e girmesinden sonra başlattığı görüşmeler sonucunda Bourbon hanedanının yeniden tahta çıkması ve monarşi yönetimine dönülmesi kabul edildi.Louis 3 Mayıs 1814`te törenlerle karşılandığı Paris`te tahta çıktı.

2 Mayıs`ta meşruti monarşiye geçileceğine ilişkin resmi bir açıklama yapan XVIII. Louis, iki meclisli bir parlamentonun toplanacağına, dinsel hoşgörünün sağlanacağına ve bütün yurttaşlara anayasal haklar tanınacağına söz verdi.Hazırlanan anayasa 4 Haziran 1814`te onaylandı.Ama Napolyon`un sürgüne gönderildiği Elba Adasından geri dönüşü, Louis`nin meşruti monarşi yönetimine geçme girişimlerinin kesintiye uğramasına yol açtı.Mareşal Ney`in 17 Mart 1815`te Napolyon`a yenilmesi üzerine Gent`e kaçan Louis, Paris`e ancak Waterloo Savaşı sonrasında dönebildi (8 Temmuz).

XVIII. Louis`nin hükümdarlığı sırasında Fransa`da devrimden sonraki ilk parlamenter yönetim deneyimi yaşandı.Yürütme yetkisi ve yasama inisiyatifi krala, yasaları ve bütçeyi onaylama yetkisi ise danışma meclisi niteliği ağır basan parlamentoya tanınmıştı.Ama yasama meclisinde sağcılar ve kralcılar çoğunluğu oluşturuyordu.1819`da başbakan olan Elie Decazes`in etkisiyle, devrimin bütün izlerini yok etmeyi amaçlayan aşırı kralcı ``Ultralara`` karşı çıkan Louis Eylül 1816`da meclisi dağıttı.1820`den sonra gitgide güçlenen ``Ultralar`` kralın devrimin açtığı yaraları sarmaya yönelik girişimlerinin çoğunu engellediler.1824`te Paris`te ölen XVIII. Louis`nin yerine Artois kontu olan kardeşi X. Charles geçti.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.