Yannis Kapodistrias

Yannis Kapodistrias (Yunanca: Ιωάννης Καποδίστριας) (d. 11 Şubat 1776 - ö. 9 Ekim 1831) Osmanlı Devleti`nden bağımsızlığını kazanan Yunanistan`ın ilk devlet başkanıdır.

Yaşamı

Yannis Kapodistrias 11 Şubat 1776 tarihinde o zamanlar Venedik Cumhuriyeti`nin bir parçası olan Korfu adasında doğdu. İtalya`da Padova Üniversitesi`nde tıp, hukuk ve felsefe dallarında öğrenim gördü. 1809 yılında Rus çarı I. Aleksandr `ın hizmetine girdi. 1813 yılında Rusya`nın temsilcisi olarak İsviçre`nin 19 kantondan oluşan tarafsız bir Avrupa ülkesi halinde kurulmasında rol oynadı. 1815 yılında Napolyon Savaşları sonrasında Avrupa ülkeleri arasında yapılan Viyana Kongresinde Rusya`yı temsil etti. Bu başarıları sonucu I. Aleksandr tarafından Rusya`nın dışişleri bakanlığına getirildi.

Yunanistan`ın bağımsızlık sürecindeki rolü

Kapodistrias ilk defa 1821 yılında Mora Yarımadasında Osmanlı Devleti `ne karşı çıkan isyanların üzerine Yunan siyasetine de karıştı. 1822 yılında Rusya`nın dışişleri bakanlığından ayrıldı. 1827 yılında Mora`daki isyancıların kurduğu Yunan meclisi Kapodistrias`ı Avrupa`da en iyi tanınan Yunan asıllı diplomat olması nedeniyle Yunanistan`a vali (Yunanca:``Kivernetis``) olarak seçti. Yunanistan henüz Osmanlılardan bağımsızlığını kazanmadan önce 1828 yılı Ocak ayında Kapodistrias Mora yarımadasına ayak basarak bu görevi üstlendi.

yunanistan-biyo-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Yannis Kapodistrias Resimleri