Rus

Rus, genellikle Rusya Federasyonu'nda yaşayan Doğu Slav halkı veya bu halkın soyundan olan kimselere denir.

RUS (türkçe) anlamı
1. 1 . Rusya Federasyonu'nda yaşayan Doğu Slav halkı veya bu halkın soyundan olan kimse.
2. 2 . sıfatRusya veya Ruslarla ilgili olan:
3. Rus dili.-
RUS (türkçe) anlamı
4. s.s.c.b.'de yaşayan doğu slav halkı ya da bu halktan olan (kimse).rusya ya da ruslarla ilgili olan (şey).
RUS (türkçe) ingilizcesi
1. [Rus]n. (also: Ru) ruthenium
2. rare metallic chemical element
3. transition metal elementn. Russian
4. resident of Russia
5. person of Russian origin (large country in eastern Europe and Asia)adj. red
6. Russian
RUS (türkçe) almancası
1. n. Russeadj. russisch

Rus hakkında detaylı bilgi

Rus ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Ruslar

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Rus Salatası

Rus salatası, Amerikan salatası veya olivye salatası küp şeklinde kesilmiş patates ve diğer sebzeleri mayonezle karıştırarak yapılan bir salatadır.

Rus Organize Suç Grupları

Onlarca yıl Avrupa’yı, hatta dünyayı dehşete götüren İtalyan mafyası nın zayıflaması en çok Rus organize suç gruplarının işine yaramıştır. Berlin duvarının yıkılmasından sonra iş hacmini yüzlere, binlere katlayan Rus mafyası “Organiztsya”, tüm Avrupa, ...

Rus Devrimi

Mart 1917'de Rusya'da Çarlık rejimine son verilmesinden sonra Kasım 1917'de başlayan değişim. 1800'lerin sonlarında Avrupa'da toplum içindeki sınıflar arasında siyasal dengenin sağlanması çabaları, uzlaşmalar yoluyla bir ölçüde başarılı olmuşsa da, iki grup bu çaba ve ...

Rus-Avusturya Savaşları

Rusların, Lehistan'ın iç işlerine karışmaları, Avusturya ile ittifak yapma çalışmaları, devam eden İran savaşları sırasında Kırım ordusunun Kafkasya üzerinden geçmesine izin vermemeleri ve Azak kalesini işgal etmeleri gibi sebepler, Sultan Birinci Mahmud'un 16 Haziran 1736 ...

Osmanlı-Rus Savaşları

Sultan Üçüncü Selim tahta çıktığında Osmanlı Devleti Rusya ve Avusturya ile savaş halindeydi. Sultan Üçüncü Selim bu iki devlete karşı mücadeleye devam etti. Bu savaşın temel sebepleri Kırım'ı kurtarmak ve Osmanlı topraklarını aralarında paylaşma hesapları yapan ...

Rus Beşleri

Rus Beşleri (Kuşka) Bugün Rus müziği, neredeyse her şeyi Rus Beşleri adlı gruba borçludur. Yenilikçi ulusal okulun temeli olan bu grup, öncüleri Glinka'yı Rus müziğinin babası olarak kabul edip, onun ulusal renklerden yararlanan yöntemini zenginleştirmek amacındadır. Batı ...

Ayastefanos'daki Rus Abidesinin Yıkılışı

Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşına girdiği yıl çevrilen Türk sinema tarihinin bilinen ilk filmi ve senaryosudur. Osmanlı ordusunda yedeksubay olarak görev yapan Fuat Uzkınay tarafından 14 Kasım 1914'de çekilmiştir.

1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı

1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı Osmanlıların 1774 yılında imzalamış oldukları Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla kaybettikleri toprakları geri almak amacıyla başlattıkları bir savaştır.

1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı

1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı Osmanlı Devleti ile Rusya arasında bir çok cephelerde savaşılmış bir savaştır. Napolyon Bonapart'ın önderliği altındaki Fransa'nın Avrupa'da başlattığı savaşların arka planında yer aldı.

1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı

1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı Navarin Deniz Savaşı'nı takiben Rusya'nın Yunanlıların bağımsızlığını desteklemesi yüzünden çıkmış bir savaştır.

1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı

1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı Osmanlıların yenik düşmesiyle sonuçlanmış bir savaştır. Bu savaşın sonucunda Ukrayna'nın güneyi, Kuzey Kafkaslar ve Kırım Rusya'nın eline geçmiştir.

1735-1739 Osmanlı-Rus Savaşı

1735-1739 Osmanlı-Rus Savaşı Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne ait Azak ve Kılburun kalelerini işgal etmesiyle çıkan bir savaştır.

1686-1700 Osmanlı-Rus Savaşı

1686-1700 Osmanlı-Rus Savaşı 1683-1699 Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşı'nın bir parçasıdır. II. Viyana Kuşatması sonrasında bütün Avrupa ülkelerinin Osmanlı İmparatorluğu'na karşı birleşerek savaşması sonucu ortaya çıkmıştır.

1676-1681 Osmanlı-Rus Savaşı

1686-1700 Osmanlı-Rus Savaşı Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasındaki ilk büyük savaştır.

Rus Biçimciliği

Rus biçimciliği Victor Shklovsky, Yuri Tynianov, Boris Eichenbaum, Roman Jakobson, Grigory Vinokur gibi Sovyet yazarları tarafından 1915-1930 yılları arasında geliştirilmiş bir edebiyat eleştirisidir. Şiir dilinin ve edebiyatın özerkliğini savunur. Mikhail Bakhtin and Yuri Lotman gibi ...