Surlardaki en görkemli kapı, Marmara denizine yakın olan “Altın Kapı” idi. Bu İmparator merasim kapısı, iki mermer kule arasında zafer takı gibi yerleştirilmişti. Zaferden dönen ordular, İmp. ve erkanı şehre bu kapıdan girerdi. Burayı çevreleyen Türk devri eseri 5 kule ilavesi ile 7 kule, bir iç kale haline sokulmuştu. Zaman içerisinde hazine, depo ve elçi hapishanesi olarak kullanılmış iken, günümüzde enteresan girişi ve “Altın Kapı” kuleleri ile şehrin bir diğer müzesi...

Yedikule hakkında bilgiler

İstanbul surlarının Haliç’ten gelen kısmı ile Marmara surlarının birleştiği yere verilen isim. İlk inşası muhtemelen Bizans İmparatoru Birinci Theodosius zamanına rastlar. İmparator, savaşlardan dönüşte şehre giriş olarak kullanılan bu kısma bir zafer takı inşa ettirdi. Daha sonra Üçüncü Theodosius devrinde, Marmara’dan gelecek saldırılara karşı deniz surlarının yapılmasıyla zafer takı, kapı haline getirildi. İkinci Theodosius, Atilla’ya yenildikten sonra surlara bir duvar daha yaptırmış ve böylelikle imparatorların seferden dönüşte büyük bir kibirle girdikleri kapı, savunma gayesiyle kullanılmaya başlanmıştır.

İstanbul’un fethinden sonra şehrin imarına büyük ehemmiyet veren Fatih Sultan Mehmed Han, surların bu kısmını tamir ettirerek, buraya üç kule daha yaptırdı. 1457’de inşa edilen bu kulelerle, semte ismini veren Yedikule meydana gelmiş oldu.

Zaman içinde birçok tabii afetlere maruz kalan Yedikule Hisarındaki Kuzey Kulesi, 17. asırda yıkıldıktan sonra yenisi inşa edilmedi. “ÜçüncüAhmed kulesi” ise, adı geçen padişah zamanında bir zelzelede büyük hasar gördüyse de Sultan Üçüncü Osman (1754-1757) devrinde tamir edildi.

Topkapı Sarayı İç Hazinesinde yer kalmadığından Kanuni Sultan Süleyman Han, devlet hazinesinin bir kısmını Yedikule’ye naklettirdi. Hisara hazineyi koruyan askerlerin yatmaları için bir koğuş ve cami inşa edildi. Devlet hazinesi, Yedikule’de Sultan Üçüncü Murad Han devrine kadar kaldı. Hazinenin buradan nakliyle hisar, bazı devlet adamları ve meşhur şahsiyetlerin hapsedildiği bir hapishane durumuna geldi.

Surlardaki en görkemli kapı, Marmara denizine yakın olan “Altın Kapı” idi. Bu İmparator merasim kapısı, iki mermer kule arasında zafer takı gibi yerleştirilmişti. Zaferden dönen ordular, İmp. ve erkanı şehre bu kapıdan girerdi. Burayı çevreleyen Türk devri eseri 5 kule ilavesi ile 7 kule, bir iç kale haline sokulmuştu. Zaman içerisinde hazine, depo ve elçi hapishanesi olarak kullanılmış iken, günümüzde enteresan girişi ve “Altın Kapı” kuleleri ile şehrin bir diğer müzesidir. Yaz aylarında çeşitli etkinlikler ve konserler yapılmaktadır.

Şarkı Sözleri

Yeni Turku tarafından _ albümünde söylenen Yedikule adlı şarkının sözleri.


haber uçtu devlete de
beş yıl yattım hapiste
yedi düvel zindanından
beterdir yedikule

nargilem duman duman ah
bayıldım aman aman
istanbul güzel ama ah
zabitleri pek yaman

beş yıl bana yaraştı da
nargilem buna şaştı
hergün çizdim usturamla
bağlamam doldu taştı

sarma cigaram yanar ah
çekerim ağır ağır
tekkemiz güzel ama ah
haber uçuranlar var

nargilemin marpucu da
gümüştendir gümüşten
beş değil on beş yıl olsa
ben vazgeçmem bu işten

nargilem duman duman ah
bayıldım aman aman
istanbul güzel ama ah
zabitleri pek yaman
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Yedikule Zindanları

Yedikule Zindanları İstanbul'u güneybatı'dan çevreleyen kara surları ve kuleler topluluğudur. Yedikule Hisarı, ya da Yedikule Zindanları da denilmektedir.

Yedikule, Fatih

Yedikule, İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı mahallelerden biridir. Eski bir Rum semti olan Yedikule, Marmara Denizi kıyısında, Fatih'in Kocamustafapaşa ve Zeytinburnu'nun Kazlıçeşme semtleri arasında yer alır. Adını, tarihî yarımadayı çevreleyen İstanbul surlarının semtte ...

Yedikule Anadolu Lisesi

Yedikule Anadolu Lisesi, 1968 yılında Yedikule, Fatih'te kurulan Anadolu lisesi.

Dizdar

Dizdar (Farsçada "kale muhafızı"), Osmanlı Devleti'nde kalelerin savunması, güvenliği ve yönetimden sorumlu komutan.

Hapishane

Hapishane, hüküm giymiş kişilerin cezalarını çekmesi için hapsedildikleri yerlerdir. İnsanların cezalandırılma amacıyla kapalı bir yere koyulmaları eski bir uygulamadır. Londra`daki Londra Kulesi, Paris`teki Bastille kalesi, İstanbul`daki Yedikule zindanı bu tür yerlerdi. Ama ...