yemen

Yemen Arap Yarımadasının batı ucunda yer alan bir devlet. Batısında Kızıldeniz, kuzeyinde Suudi Arabistan, doğusunda Umman, güneyinde Aden Körfezi ile çevrilidir.

YEMEN (inglizce) türkçe anlamı
1. i. Yemen
YEMEN (türkçe) anlamı
2. Arap diyarında bir vilayet ismi.
1. n. Republic of Yemen
2. republic in southwestern Arabian. Yemen
3. republic in southwestern Arabian. Yemen
republic in southwestern Arabia,
YEMEN (türkçe) ingilizcesi
4. n. Republic of Yemen
5. republic in southwestern Arabian. Yemen
6. republic in southwestern Arabian. Yemen
7. republic in southwestern Arabia,
YEMEN (türkçe) fransızcası
1. le Yémen
yemen (ingilizce) almancası
1. n. Jemen
2. Republik Jemen
3. Staat im Südwesten der arabischen Halbinsel
yemen (ingilizce) italyancası
1. s. Yemen
2. stato situato nella parte sud-occidentale della penisola araba
yemen (ingilizce) ispanyolcası
1. s. República de Yemen
2. república en el sudoeste de Arabia
yemen (ingilizce) portekizcesi
1. s. Iêmen (país no sul da Península Arábica)
yemen (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. Jemen (staat in het zuidwesten v.h. Arabische schiereiland)

Yemen nüfusu yirmi altı milyon sekiz yüz otuz iki bin iki yüz on beş kişi

2015 yılı verilerine göre Yemen'in nüfusu 26,832,215 kişidir. 1960 yılında 5,166,311 olan Yemen'in nüfusu, 1970 yılında 6,156,234, 1980 yılında 8,059,381 ve 1990 yılında 11,961,099 kişi olmuştur. Yemen'in 2000 yılı nüfusu ise 11,961,099 kişiydi.

Yemen hakkında detaylı bilgi

DEVLETİN ADI: Birleşik Yemen Arap Cumhuriyeti BAŞŞEHRİ: Aden YÜZÖLÇÜMÜ: 531.869 km2 NÜFUSU: 12.000.000 RESMİ DİLİ: Arapça DİNİ: İslamiyet PARA BİRİMİ: Yemen Riyali

Arap Yarımadasının batı ucunda yer alan bir devlet. Batısında Kızıldeniz, kuzeyinde Suudi Arabistan, doğusunda Umman, güneyinde Aden Körfezi ile çevrilidir.

Tarihi

Yemen, M.Ö. 10. yüzyıldan ikinci yüzyıla kadar Saba devletinin hakimiyeti altındaydı. Bundan sonra Yemen birçok krallıklar tarafından idare edildi. Son krallık, Hıristiyan Etiyopyalılar tarafından M.S. 6. asırda yıkıldı.

Yedinci asırda Eshab-ı kiram (ilk iman eden Müslümanlar) kuzeyden gelerek ülkede İslamiyeti yaydılar. On birinci yüzyıla kadar halifeliğe bağlı olan Yemen, küçük sülaleler arasında paylaşıldı. Çeşitli isimler alan, birbirleriyle mücadele eden bu sülaleler, Selahaddin Eyyubi zamanına kadar devam etti. Selahaddin Eyyubi'den sonra hakimiyet uzun zaman devam etmedi. Mahalli sülaleler İskenderiye baharat tacirleri ile Venediklilere memleketlerinde üsler verdiler.

Türkler, Yemen'de ilk defa 11. yüzyıl sonlarında koloni kurdular. Selçuklu Sultanı Melikşah döneminde başlıyan bu yerleşme ile, Türklerle yerli imamlar arasında mücadele de başladı. Yavuz Sultan Selim Han Mısır Memluklerine 1517'de son verdi. Bunun üzerine Yemen hakimi Baybars, Yavuz Sultan Selim Han adına hutbe okuttu. Baybars öldürülünce Çerkez İskender Bey, Yemen'e hakim oldu. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Yemen'de ilk Osmanlı yönetimi başladı (1539). Buraya Yemen Beylerbeyliği adı verildi. Diğer yerlerin de alınması ile Beylerbeyliği hakimiyet sahası genişledi. Yemen Beylerbeyi olan Ferhat Paşa devamlı isyan çıkartan Zeydiler ile uğraştı. Onun yerine Özdemir Paşa tayin edildi. Bundan sonra Osmanlı kuvvetleri ile Zeydilerin mücadelesi devam etti. 1567'de Zeydi imamlardan Mutahhar kendini halife ilan ederek pekçok yer aldı. Osmanlıların yönetiminde sadece Zabeyde kaldı. Osmanlıların Yemen'i tekrar ele geçirme çalışmalarının sonunda 15 Mayıs 1569'da Yemen yeniden Osmanlıların eline geçti. Fakat merkezden uzakta bulunan kabilelerin isyanı durmadı. Bu karışıklık dönemi üç yüz yıl kadar devam etti. On dokuzuncu yüzyılın sonlarında Osmanlı hükumeti Yemen'in elden çıkmaması için burada Yedinci Orduyu kurdu. İngilizlerin bölgeye hakim olmak için çevirdikleri entrikalar, isyanlar ve buraya asker göndermenin güçlüğü sonunda Zeydiler, Yedinci Orduyu yendiler (1905). Sonradan ordu gönderildiyse de isyan eden İmam Yahya, tamamen ortadan kaldırılamadı. Yemen, Birinci Dünya Savaşının sonunda tamamen Osmanlıların elinden çıktı.

Yahya ile Suudi Arabistan Meliki Abdülaziz ibni Suud arasındaki anlaşmazlık, 1934'te ihtilaflı Asir bölgesinin resmen Suudi Arabistan'a verilmesiyle sona erdi. Bundan sonra Yahya kendini melik ilan etti. 1948'de bu öldürülünce yerine büyük oğlu Ahmed geçti. Zeydi İmam Ahmed zamanında Rusya ve Çin ile yakın münasebet kuruldu. Mısır ve Suudi Arabistan ile ittifak yapıldı. 27 Eylül 1962'de Ahmed ölünce yerine oğlu Muhammed el-Bedr geçti. Fakat bunun tahta çıkmasından birkaç gün sonra askeri bir darbe yapılarak cumhuriyet ilan edildi. Darbe lideri Mısır'dan yardım alan Abdullah el-Sallal idi. El-Bedr dağa kaçtı ve burada kabile halkları kraliyet kuvvetlerine katıldı. Bunlar ve cumhuriyet kuvvetleri arasında iç savaş başladı. Mısır birlik gönderdi ve Suudi Arabistan el-Bedr taraftarlarına yardım etti. Savaş sırasında 150.000 civarında can kaybı oldu.

Diğer tarafta İngiltere'nin hakimiyeti altında Güney Yemen'de 1963'te bağımsızlık hareketleri başladı.Milli Kurtuluş Cephesi (MKC) ve Mısır'ın desteklediği işgal altındaki Güney Yemen Kurtuluş Cephesi İngiltere'ye ve bunun himayesi altındaki yöneticilere karşı bir gerilla savaşını başlattılar. İki grup daha sonraları iktidar için birbirleri ile mücadele ettiler ve MKC mücadeleyi kazandı. 30 Kasım 1967'de Güney Yemen bağımsızlığını ilan etti. MKC 'nin solcu kanadı iktidara hakim oldu. ABD ile münasebetlerini keserek yardım için Çin ve SSCB ile temaslar kurdu. Bu sırada Arap-İsrail Savaşında bozguna uğrayan Mısır, birliklerini Kuzey Yemen'den çekti. Kasım 1967'de kansız bir darbe ile Sallal hükumeti devrildi. Nisan 1970'te Yemen ve Suudi Arabistan arasındaki anlaşma ve Yemen hükumet kademelerinde birçok Melik taraftarlarının tayin edilmesi ile anlaşmazlıklar sona erdi. 1972-1973'te Yemen demokratik Halk Cumhuriyeti ile bazı sınır çarpışmaları oldu.

13 Haziran 1974'te Albay İbrahim el-Hamidi'nin başkanlığındaki bir askeri grup hükumet yönetimini ele geçirdi. Hamidi, Suudi Arabistan ve ABD ile sıkı münasebet içine girdi. Fakat 1977'de öldürüldü.

Haziran 1978'de kanlı bir darbeden sonra Güney Yemen'de, Suudi Arabistan, Umman ve ABD ile münasebetleri geliştirmeye çalışan başkan Salman Raboya idam edildi. Yeni yönetici grup, Kuzey Yemen tarafından başkanın öldürülmesinden sorumlu tutuldu. İhtilalciler, Kuzey Yemen ile diplomatik ilişkileri kestiler ve 24 Şubat 1979'da savaş açtılar. Arapların sür'atle arabuluculuk yapması neticesinde ateşkes imzalandı ve kuvvetlerin karşılıklı olarak geri çekilmesi sağlandı. 29 Mart'ta, Kuzey ve Güney Yemen iki ülkenin birleşmesi hakkında anlaşma imzaladı. Bu anlaşma ancak 22 Mayıs 1990'da gerçekleşti. 1986 senesinde başlayan Güney Yemen'deki sosyalistlerin birbirleriyle çatışmaları sonunda ılımlı eğilimleriyle tanınan Ali Nazır Muhammed 40 bin taraftarıyla Kuzey Yemen'e sığındı. Bir süre sonra da Güney Yemen hükumeti Kuzey Yemenle birleşme kararı aldı. 22 Mayıs 1990'da iki devlet resmen birleşti.

Fiziki Yapı

Yemen'in kuzey kesiminde dar bir kıyı ovası vardır. Tihoma adı verilen kıyı ovası, Kızıldeniz'den iç kesime doğru 32 ila 48 km kadar uzanır. Kıyı boyunca az sayıda da olsa yer yer vahalar bulunur. Kıyı şeridinin doğusunda yüksekliği 1200 ile 3600 m arasında değişen yaylalar yer alır. Yaylaların sathı vadilerle bölünmüştür. En önemli vadileri kuzeyden güneye doğru Cauf, Surdud, Abrad ve Zabit vadileridir. Bu vadiler yağmurlu mevsimlerde dolmakta, diğer zamanlarda kurumaktadır. Ülkenin en yüksek noktası San'a şehrinin batısında yer alan 3760 m yüksekliğindeki Hadur Dağıdır.

Ülkenin güney toprakları kıyıda bir kum ve volkanik dağ şeridi halindedir. Bu dar kıyı ovasından itibaren yükselen dağ silsileleri yatay olarak yükselen bir yaylaya doğru uzanır. Dağların yüksekliği 2438 metreye kadar ulaşır ve doğuya doğru alçalır. Ülkenin kuzeydoğu kesiminde arazi Suudi Arabistan'ın Rubülhali Çölü ile birleşir. Dağları ve yaylaları kesen vadiler yağmurdan sonra dolan kuru nehir yatakları halindedir. Bu bölgenin önemli vadileri Hadramut, San'a ve Tibban vadileridir.

İklim

Birleşik Yemen Arap Cumhuriyetinde iklim sıcak ve kuraktır. Yağış miktarı senede 400 ile 800 mm arasında değişir. Yaylalarda yazlar nisbeten mutedil sıcaklıkta kışlar ise soğuktur. Temmuz ayında yaylalardaki ortalama sıcaklık 21°C civarındadır. Yazın Hint Okyanusundan esen rüzgarlar yağmur getirir. Ülkenin kuzeydoğusu muson rüzgarlarının etkisine girdiği zamanlar nisbeten serin olur.

Tabii Kaynaklar

Kıyı şeridi vahalar bulunan yerler hariç kumlarla kaplıdır. Yaylalar muson rüzgarlarının getirdiği yağmur sayesinde yeşilliktir ve burada hayvancılığın gelişmesine sebeb olmuştur. Ülkenin Suudi Arabistan sınırına yakın yerleri çöl ile kaplı olup, buralarda hemen hemen hiç bir bitki örtüsüne rastlanmaz. Maden olarak ülkede sadece tuz işletilmektedir.

Nüfus ve Sosyal Hayat

12 milyon nüfuslu Yemen'de kilometrekareye yaklaşık 23 kişi düşer. Diğer Araplardan farklı olarak Yemenliler yerleşik hayat sürerler ve çok azı göçebedir. Ayrıca bunların çoğu bozuk Zeydi fırkasına mensupturlar. Kıyılarda yaşıyan halkın çoğunluğu Şafii mezhebinde Sünni Müslümanlardır. Halkın tamamına yakını Arapça konuşur. Ülkede az sayıda zenci, Hindu bulunmaktadır. Okuma-yazma oranı oldukça düşük olup %12 civarındadır. Önemli şehirleri Aden, San'a, Hudeyde ve Taiz'dir.

Siyasi Hayat

Yemen Cumhuriyetle idare edilen bir devlettir. Devletin yüksek idari organları, Danışma Meclisi ve Başkanlık Konseyidir. Danışma Meclisi üyelerinin çoğu doğrudan doğruya halk tarafından seçilir. Başkanlık Konseyi üyelerini meclis seçer. 22 Mayıs 1990'da Güney Yemen ile Kuzey Yemen'in birleşmesi üzerine Devlet Başkanlığına Kuzey Yemen Cumhurbaşkanı General Ali Abdullah Salih seçildi. Başkan yardımcılığına ise Güney Yemen Sosyalist Partisi Genel Sekreteri Ali Salem el-Beyd getirildi.

Ekonomi

Yemen'de ekonomi esas itibariyle tarım ve hayvancılığa dayanır. Yetiştirilen başlıca tarım ürünleri süpürge darısı, susam, akdarı, buğday, arpa, hurma, kaba yonca, kat, kahve ve üzümdür. Meyve üretiminde ülke kendi kendine yeterli seviyededir. Kahve ve kat 1050 ila 2070 m yüksekliklerde dağların eteklerinde yetişir. Yemen'e has bir bitki olan kat, çiğnendiğinde, kaynatıldığında veya içecek olarak kullanıldığında yapraklarının uyuşturucu etkisi vardır. Pamuk önemli ticaret bitkisi olup, ana ihraç maddelerindendir. Köselecilik ve kılıç yapımı önemli el san'atlarıdır. Tekstil ve çimento sanayi ülkenin en önemli sanayi dallarıdır.

Ülkenin ana ihraç malları pamuk, kahve, kat, tuz, hayvan derisi ve postu ile kurutulmuş balıktır. Ticarette bulunduğu ülkelerin başında Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Japonya, Pakistan, Suudi Arabistan yer alır. Makine, petrol ürünleri, pamuk, yün ipliği ithal ettiği önemli maddelerdir.

Yemen'de ulaşım gelişmemiş olup, deve, eşek ve katırlarla yapılır. Karayolu yok denecek kadar azdır. El-Hudeyda, El-Mukha ve Aden önemli limanlarıdır.

yemen nerede?

yemen haritadaki konumu

Şarkı Sözleri

Erkan Oğur tarafından Fuad albümünde söylenen yemen adlı şarkının sözleri.


havada bulut yok bu ne dumandır
mahlede ölü yok bu ne şivandır
şu yemen elleri ne de yamandır

anu yemendir gülü çemendir
giden gelmiyor acep nedendir
burası huş'tur yolu yokuştur
giden gelmiyor acep nedendir

kışlanın önünde redif sesi var
bakın çantasında acep nesi var
bir çift kundurayla bir de fesi var

kışlanın önünde bir binek taşı
yoklama yapıyor bizim binbaşı
sefere giderler çavuş onbaşı

Yadigar Altay tarafından Dayan Yürek albümünde söylenen yemen adlı şarkının sözleri.

Ali Seckiner Alici tarafından Sarı Gelin albümünde söylenen yemen adlı şarkının sözleri.

Kivircik Ali tarafından söylenen yemen adlı şarkının sözleri.


yemen senin cölün kumdan
ne istedin yar yar yavrumdan
ne yolun ne iz bilirim
yemen yavrumu özledim

[nakarat]
oy yemen soyka yemen
bülbül ötmez yar yar gülün cemen
yigidim canin veriyor
(yigidim hasta yatiyor)
üc yetimle yar yar ben nedem

su yemende zalim pasa
kuzgun gibi yar yar döner basa
param yokki bedel verim
yemen yavrumu özledim

[nakarat]


Nurettin Rençber tarafından söylenen yemen adlı şarkının sözleri.


kardaş bu yemen çöllerde kalırsa ölüm
künyemi yumadan yare götürün oy
bilmem kimlere diyem bu garip ahvalım
bir çöl-ü deryada kalakaldım oy oy
kurşunum kalmadı yandım siperde
düşman aman vermez yatarım yerde
aynı köyden geldik memedim nerde
ano yemendir
bela verendir
ölürüz burda
acep nedendir
burası huş'tur
yolu yokuştur
mevlaam sılaya
bizi kavuştur
istihkaamın önü toz ile duman
ay karanlık yolum nereden bulam
çantamda mendilim kanlı kunduram

Sabahat Akkiraz tarafından söylenen yemen adlı şarkının sözleri.yemen bizim neyimize,
şivan düştü evimize
bak yavrular yetim kaldı,
güvenmeyin beyinize.

basma fistan kirlenirse,
başta leçek düğlenirse,
ya kimler baba desin,
yetim yavrum dillenirse.

günden yana soldumola.
yerden yanı uldumola
yiğidimin ala gözün
karıncalar oydumola.


Arzu tarafından söylenen yemen adlı şarkının sözleri.

yemen senin çölün kumdan
ne istedin yar yar yavrumdan
ne yolun ne iz bilirim
hemen yavrumu özlerim
oy yemen soyha yemen
bülbül ötmez yar yar gülüm çemen
gelinim hasta yatıyor
üç yetimle yar yar ben neydem
yiğidim canın veriyor
üç yetimle yar yar ben neydem
şu yemende zalim paşa
kuzgun gibi yar yar döner başa
param yok ki bedel verim
hemen yavrumu özlerim

Arzu Şahin tarafından söylenen yemen adlı şarkının sözleri.

yemen senin çölün kumdan
ne istedin yar yar yavrumdan
ne yolun ne iz bilirim
hemen yavrumu özlerim
oy yemen soyha yemen
bülbül ötmez yar yar gülüm çemen
gelinim hasta yatıyor
üç yetimle yar yar ben neydem
yiğidim canın veriyor
üç yetimle yar yar ben neydem
şu yemende zalim paşa
kuzgun gibi yar yar döner başa
param yok ki bedel verim
hemen yavrumu özlerim
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Yemen - Yönetimi

Ülke adı: Resmi tam adı: Yemen Cumhuriyetikısa şekli : YemenYerel tam adı: Al Jumhuriyah al Yamaniyahyerel kısa şekli: Al YamanYönetim biçimi: Çok Partali Başkanlık SistemiBaşkent: Sanaaİdari bölümler: 17 vilayet; Abyan, 'Adan, Al Bayda', Al Hudaydah, Al Jawf, Al Mahrah, Al Mahwit, ...

Yemen Ekonomik - Göstergeler

GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 14.4 milyar $ (2000 verileri)GSYİH - reel büyüme: %6 (2000 verileri)GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %20endüstri: %42hizmet: %38 (1998)Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %10 (2000 verileri)İşsizlik oranı: %30 (1995 verileri)Endüstri: Ham ...

Güney Yemen

Güney Yemen Halk Cumhuriyeti (1967-1970), Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti (1970-1990).1967-1990 arasında bugünkü Yemen`in güneyinde var olmuş sosyalist devlet.22 Mayıs 1990`da Kuzey Yemen`le birleşerek Yemen Cumhuriyeti adını almıştır.

Hicaz-Yemen Cephesi

Halk arasında Yemen cephesi adıyla da anılır. I. Dünya Savaşı boyunca Osmanlı Devleti 4 Tümenlik bir kuvvetle Arabistan`daki kutsal İslam şehirlerini korumaya çalıştı. 7. Kolordu`nun birer tümeni Hicaz, Asir, San`a ve Hudeybe`de konuşlandırılmıştı. Uzaklık sebebiyle bu ...

Yemen'deki şehirler Listesi

Bu liste Yemen'deki şehirlerin İngilizce yazılışlarına göre listesidir.

Yemen Bayrağı

Yemen bayrağı, Kuzey ve Güney Yemen'in birleştiği gün olan 22 Mayıs 1990 tarihinde kabul edilmiş ve yeni devletin simgesi hâline getirilmiştir. Bayrak yukarıdan aşağıya sırası ile kırmızı, beyaz ve siyah renklerden oluşan eşit büyüklükte üç yatay şeritten oluşur.

Yahudi Yemen Arapçası

Yahudi Yemen Arapçası (veya Yahudi Yemencesi, Yemen Yahudi Arapçası) eskiden Yemen'de yaşamış veya halen Yemen'de yaşamakta olan Yahudilerin konuştuğu Arapça çeşididir. Bu dili konuşanların %98'i bugün İsrail'de yaşamaktadır. Yahudi Yemencesi, Yemen'de Yahudi olmayanların ...

Yemen Mutfağı

Yemen mutfağı Yemen'de yayılmış bir mutfak türüdür.

Yemen Observer

Yemen Observer İngilizce'dir, gazete haftalık 2 defa Yemen Cumhuriyeti'nde yayımlanır, 1996 yılında Faris Sanabani tarafından kurulmuştur. Yaver ve basın sekreteri Ali Abdullah Saleh'tir. Editörlerin baş editörü Zaid Al-Alaya'a'dır, baş sayfa editörü Abdul-Aziz Oudha'dır, sağlık ...

Yemen Times

Yemen Times Yemen'in ilk birleştirilmiş ve daha fazla geniş okuyuculu bağımsız İngilizce gazetesidir.Gazete haftada iki defa (Pazartesi ve Perşembe) yayımlanmaktadır.