Yeniçeri Ağası

Kısaca: Yeniçeri Ağası Osmanlı Devlet'inde Yeniçeri Ocağı'nın en yüksek rütbeli askeri, günümüzün Orgenarali idi. Yeniçeri Ağası'nın Başkentin güvenliği, sarayın korunması ve esnafın denetlenmesi gibi görevleri vardı. ...devamı ☟

Yeniçeri Ağası Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri Ocağı'nın en yüksek rütbeli askeri, günümüzün Orgenarali idi. Yeniçeri Ağası'nın başkentin güvenliği, sarayın korunması ve esnafın denetlenmesi gibi görevleri vardı.

Yeniçeri Ağası

Yeniçeri Ocağının en yüksek subayı ve komutanı.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Yeniçeri Ağası
2 yıl önce

Yeniçeri ağası, Yeniçeri Ocağı'nın en yüksek rütbeli komutanı. Yeniçeri ağası, Yeniçeri Ocağı ile Acemi Ocağı işlerinden sorumludur. Sadrazamdan sonra...

Yeniçeri
2 yıl önce

olmuş ya da bilimle uğraşmıştır. Yeniçeri Ağası hariç diğer yeniçerilerin sakal bırakması yasaktı. Bu yasaklara yeniçeriler uymuştur. Fakat 17. yüzyılın ortasından...

Yeniçeri, Sipahi, Sakalar, Lağımcılar, Humbaracı Ocağı, Osmanlı Askeri Teşkilatı, II. Mahmut, Kapıkulu Ocağı, Acemi Ocağı, Cebeci Ocağı, Eyalet Askerleri
Yeniçeri Ağaları listesi
2 yıl önce

Yeniçeri Ağalar listesi, Yeniçeri Ocağı'nın en yüksek rütbeli idareci komutanlarının listesidir. Mayıs 1826'da "Yeniçeri Ocağı" Sultan II. Mahmud'un iradesiyle...

Sekbanbaşı
2 yıl önce

töreninde taşkınlık yapan yeniçerileri cezalandırmak için yeniçeri ağalığı makamını ilga etti. Yeniçeri Ocağı da yeniçeri ağası makamı Yavuz Sultan Selim...

Kul Kethüdası
6 yıl önce

Yeniçeri ocağının büyük subaylarınden birinin unvanı idi. “Ocak kethüdası”, “Kethüdabey” de denilirdi. Yeniçeri ağasıyla Sekbanbaşından sonra gelen Kul...

Kul Kethüdası, Kul Kethüdası
Sekban
2 yıl önce

sınıfı aldı. Sekbanların başında sekbanbaşı bulunurdu. Sekbanbaşı, yeniçeri ağası İstanbul'da bulunmadığı zaman ona vekalet eder, şehrin güvenliğinden...

Sekban, 1451, 1590, 1826, Beylerbeyi, Birinci Murat, Fatih Sultan Mehmet, Paşa, Vezir, Yavuz Sultan Selim, Yeniçeri Ocağı
Kalafat Mehmed Paşa
2 yıl önce

Edirne ağası olmuş ve sonra İstanbul'a davet edilerek sekban başılığı görevine tayin edilmiş ve daha sonra kul kethüdası olmuştur. Yeniçeri ağası Kapıkıran...

Kalafat Mehmed Paşa, 1778, 1779, 1 Eylül, 21 Ağustos, Alemdar Mustafa Paşa, Benderli Ali Paşa, Benderli Mehmed Selim Sırrı Paşa, Bostancıbaşı Deli Abdullah Paşa, Bostancıbaşı Hafız İsmail Paşa, Burdurlu Derviş Mehmed Paşa
Acemi Ocağı
2 yıl önce

yetkilisi "İstanbul ağası" idi. Acemi Ocağının en yetkilisi Yeniçeri ağası olmasına rağmen, görev yükünün fazlalığı nedeniyle İstanbul ağası aynı zamanda Acemi...

Acemi Ocağı, 1362, 1826, Akıncılar, Azab, Cebeci Ocağı, Deliler, Enderun, Eyalet Askerleri, Forsa (kürekçi), Gelibolu