Dünya’nın yörüngesinde herhangi bir olağandışılık yok. Dünya’nın Güneş’ten ortalama uzaklığı 149.597.000 kilometre; Güneş etrafında dolanım süresi 3651/4 gün; yörüngesel hızı saniyede ortalama 29,8 kilometre, yani saatte 107.000 kilometredir. Dünya’nın Güneş etrafında izlediği yol kusursuz bir daire değildir; Ocak’ta günberi, Temmuz’da günöte noktalarına ulaşırız.

YER (türkçe) anlamı
1. Yer yuvarı
2. yerküre
3. dünya. Bir şeyin
4. bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk
5. mahal
6. mekân:İzinsiz bir yere gitmek ne haddime?- M. Ş. Esendal. Gezinilen
7. ayakla basılan taban:Ayıp bir şey gördü mü kulaklarına kadar kızarıyor
8. gözünü yerde bir noktaya dikip öylece kalakalıyordu.- H. Taner. Bulunulan
9. yaşanılan
10. oturulan şehir
11. kasaba
12. mahalle:Anadolu'nun bazı yerlerinde eski bir kocakarı itikadı vardır.- R. N. Güntekin. Durum
13. konum
14. vaziyet. Ülke
15. bölge. Görev
16. makam:Askerden gelirse bakalım bir yere yerleştirebilecek miyiz?- M. Ş. Esendal. Önem. Herhangi bir şeye
17. bir işe ayrılmış bölüm veya alan. İz. Üzerine yapı kurulmaya elverişli arazi
18. arsa. Ekime elverişli toprak parçası
19. arazi. Bir olayın geçtiği veya geçeceği bölüm
20. alan
21. mahal. Otel
22. motel vb.nde kalınacak oda. Sinema ve tiyatroda veya taşıtlarda oturulacak koltuk
23. sandalye:Ön tarafta bir yer bulup oturunca kurnazlığına pek sevindi.- H. Taner. Durum
24. konum
25. 2. anlamı earth. area. ort. platz. stelle. raum. boden. erde. land. posten. place. location. spot. point. ground. floor. seat. space. room. situation. employment. duty. mark. scar. trace. stellung. fleck. grund. lage. örtlichkeit. position. statt. stätte. endroit. couvert. lieu. côté. emplacement. terre. local. localité. terrain.
YER (türkçe) anlamı
26. iz
27. (özel ad olarak) yeryuvarı
28. dünya.bir şeyin
29. bir kimsenin kapladığı ya da kaplayabileceği boşluk
30. mahal
31. mekân
32. bulunulan
33. yaşanılan
34. oturulan kent
35. kasaba
36. mahalle.gezinilen
37. ayakla basılan taban
38. durum
39. konum
40. vaziyet
1. pron. (Informal) yourprep. ere
2. before (Archaic)v. crop
3. eat
4. ingest
5. dine off
dine on,
YER (türkçe) ingilizcesi
6. pron. (Informal) yourprep. ere
7. before (Archaic)v. crop
8. eat
9. ingest
10. dine off
11. dine on,

Yer İngilizce anlamı ve tanımı

Yer anlamları
    (prep.) Ere
12. before.
Yer tanım:
Kelime: 2-er
13. Söyleniş: &
14. r
15. after some vowels
16. often r
17. Variant(s): also -ier /E-&
18. r
19. y&
20. r/
21. or -yer /y&
22. r/
23. İşlev: noun suffix
24. Kökeni: Middle English -er
25. -ere
26. -ier
27. -iere
28. partly from Old English -ere (from Latin -arius)
29. partly from Old French -ier
30. -iere
31. from Latin -arius
32. -aria
33. -arium -ary
34. partly from Middle French -ere
35. from Latin -ator -or -- more at -ARY
36. -OR
37. 1 a : person occupationally connected with hatter furrier lawyer b : person or thing belonging to or associated with header old-timer c : native of : resident of cottager New Yorker d : one that has three-decker e : one that produces or yields porker
38. 2 a : one that does or performs (a specified action) reporter -- sometimes added to both elements of a compound builder-upper b : one that is a suitable object of (a specified action) broiler
39. 3 : one that is foreigner -- in all senses -yer in a few words after w
40. -ier in a few other words
41. otherwise -er
42.
YER (türkçe) fransızcası
1. place [la]
2. endroit [le]
3. couvert [le]
4. lieu [le]
5. côté [le]
6. emplacement [le]
7. terre [la]
8. local [le]
9. localité [la]
10. point [le]
11. terrain [le]
YER (türkçe) almancası
1. n. Erde
Yer (ingilizce) italyancası
1. prep. prima (ingl. arcaico)
Yer (ingilizce) ispanyolcası
1. pron. (Informal) tu
2. su
3. tuyo/a
4. suyo/a
5. tuyos/as
6. suyos/as
7. vuestros/asprep. antes
8. antes de (Arcaico)
Yer (ingilizce) portekizcesi
1. pron. (Informal) teu
2. tua
3. teus
4. tuasprep. antes (Arcaico)
Yer (ingilizce) flemenkcesi
1. vnw. (Informeel) jouw
2. jevz. vóór
3. voor (archaïsch)

Yer hakkında bilgiler

Yer ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Yeryüzü

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Tom Sawyer

Tom Sawyer Mark Twain'in Tom Sawyer'ın Maceraları (1876) adlı romanında başkahraman. Yazarın Huckleberry Finn'in Maceraları (1884), Tom Sawyer, Yurtdışında (1894) ve Tom Sawyer, Detektif (1894) adlı romanlarında ve Mark Twain'in birkaç bölümünü tamamladığı fakat tümünü ...

Yer Cücesi

Yer cücesi (''gnome'', [ok. "nom"]), Avrupa mitolojilerinde boyu çok kısa ve yeraltında yaşayan bir canlıdır. ''Gnome'' ismi, Yeni Latince ''gnomus'' kelimesinden gelir. ''Gnomus'' kelimesi, genellikle, "bilgi" anlamına gelen Yunanca ''γνώσις'' (''gnosis'') kelimesine dayandırılır, ...

Yer Fıstığı

Yer fıstığı Familyası: Baklagiller (Leqüminosae). Türkiye'de yetiştiği yerler: Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinde yetiştirilir. Yazın sarı renkli çiçekler açan, 20-40 cm boyunda bir yıllık otsu bir bitki. Vatanı Brezilya'dır. Tropik ve Subtropik bölgelerde yetiştirilir. ...

Yer Hızı

Yer sürati (GS), uçuştaki herhangi bir hava aracının yeryüzü üzerindeki izdüşümünün hızı. GS kısaltması İngilizce ground speed kavramının akronimidir.

Yer Sürati

Yer sürati (GS), uçuştaki herhangi bir hava aracının yeryüzü üzerindeki izdüşümünün hızı. GS kısaltması İngilizce ground speed kavramının akronimidir. Havacılıkta yer süratinin hava sürati ile ilişkisinin anlaşılabilmesi için öncelikle şu süratlerin bilinmesi gerekir:

Yer Merkezli Teori

İlkçağda yunalı astronom Batlamyus tarafından geliştirilen ve sistemleştirilen Polonyalı ünlü astronom Kopernik, güneş merkezli sistemine kadar kabul gören astronomi teorisi.

Avrupa Kıtası Yer şekilleri

Avrupa'nın bugünkü durumunu eriştiren oluşmalar, yer tarihinde hemen bir hamlede meydana gelmemiştir. Diğer tüm kıvrım hareketlerinin süresinden daha uzun zamanı içeren Birinci zaman öncesi dönem içinde oluşan Huron kıvrımlarına, kıtanın kuzey ve doğusunda rastlanır. Bütün ...