Zaza milliyetçiliği veya Zazacılık, Zazaların kimliğini ve birliğini savunan kültürel, bilimsel, felsefî, siyasî ve ideolojik görüşler ve hareketinin adıdır.

Zaza milliyetçiliği

Zaza milliyetçiliği veya Zazacılık, Zazaların kimliğini ve birliğini savunan kültürel, bilimsel, felsefi, siyasi ve ideolojik görüşler ve hareketinin adıdır. ==Tarihçe== 1980'den itibaren oluşum sürecine girmiştir. Zaza milliyetçiliği, yazar Ebubekir Pamukçu'nun Avrupa'da çıkardığı Ayre, Piya gibi tamamen Zazaca olan dergilerin yayınlanmasıyla ortaya çıkan bir kavramdır. Martin van Bruneissen gibi bazı yazarlara göre, Ebubekir Pamukçu, Zaza milliyetçiliğinin öncüsüdür. Ebubekir Pamukçu, yayınladığı dergi ve kitaplarda, 1938 Dersim İsyanı ve Şeyh Said İsyanı'nın diğer öğeler (Alevi, İslami...vb) içermekle birlikte özde Zaza halk hareketleri olduğu, Zazaların kendi ulusal ve kültürel çıkarları için değil de Kürtçü ve Türkçü ideolojiler için harcandığı, Alevi ve Sünni Zazalar arasındaki tarihsel çelişkilerin ve çatışmaların Zazaların kendi ulusal kimlik bilincine varmasının önündeki en büyük engel olduğu, ulusal bilinç oluşmazsa Zazaların asimile olup tarihten silineceği temalarını işlemiştir. ==Ayrıca bakınız== *Zazaistan *Zazana ==Kaynakça== *Zülfü Selcan, Zaza Ulusal Sorunu, Berlin, 2004. *Ebubekir Pamukçu, Dersim Zaza Ayaklanmasının Tarihsel Kökenleri, , Yön Yayıncılık, İstanbul, 1992. *Seyfi Cengiz, Dersim-Zaza Tarihi: Sözlü Gerenek ve Tarihsel Gerçek.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar