Zenon

Kısaca: Zeno, bir isimdir. Etimoloji ← Yunanca Zenon (Ζηνων) ← Zeus = Tanrı. ...devamı ☟

Zenon

Türkçe Zenon kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Zeno, Greek philosopher founder of the Stoic school (around 335-263 B.C.), Greek philosopher who devised paradoxes that supported the belief that motion and change, are illusive (around 495-430 B.C.); Roman emperor of the East (474-491) n. Zeno

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Zeno
3 yıl önce

Zeno, bir isimdir. Etimoloji ← Yunanca Zenon (Ζηνων) ← Zeus = Tanrı. Zeno veya Zenon aşağıdaki anlamlara gelebilir: Elealı Zenon, MÖ 490 - MÖ 430 yılları...

Zeno, Elealı Zeno, Kıbrıslı Zenon, Zeno`nun paradoksları, Zeno (imparator), Tarsuslu Zeno, Sidonlu Zeno, Anlam ayrım
Elealı Zenon
3 yıl önce

Elealı Zenon veya Zeno (/ˈziːnoʊ...ˈɛliə/; Grekçe: Ζήνων ὁ Ἐλεᾱ́της; y. 495-y. MÖ 430), Magna Graecia'nın Sokratik öncesi bir Yunan filozofu ve Parmenides...

Elealı Zenon, Elealı Zenon
Kıbrıslı Zenon
3 yıl önce

Kıbrıslı Zenon (Yunanca: Ζήνων ὁ Κιτιεύς, Zēnōn ho Kitieŭs). MÖ 334-262 yılları arasında yaşamış olan, Stoa Okulunun kurucusu, Yunan filozof. Akademi'de...

Kıbrıslı Zenon, Stoa, Tanrı, Krates
Zenon'un paradoksları
3 yıl önce

yanılsamadan ibaret olduğu desteklemek amacıyla Elealı Zenon tarafından ortaya atılmış paradokslar. Zenon'un bugüne ulaşmış sekiz paradoksundan bir kısmı birbirlerinin...

Tarsuslu Zeno
3 yıl önce

Tarsuslu Zenon veya Zeno, Khrisippos'un izleyicisi olan stoacı Antik Yunan filozofu. “Zenon, Tarsuslu Stoacı filozof. M.Ö. 2. yüzyılda yaşamış ve Stoacı...

Zeno (imparator)
3 yıl önce

Flavius Zeno (Latince : Dominus Noster Flavius Zeno Perpetuus Augustus)(d. y. 425- ö. 9 Nisan 491) iki defa tahta geçmiş Doğu Roma İmparatorluğu İmparatorudur...

Elea Okulu
3 yıl önce

olmuşlardır. Parmanides, kendisinden sonra özellikle Sokrates, Platon ve Zenon üzerinde etkili olmuş ve bunlar üzerinden felsefe tarihinde en önemli yönelimlerin...

Stoacılık
3 yıl önce

kurucusu Kıbrıslı Zenon olan, Megara okulunun bir kolu olan felsefe okulu. Helenistik felsefenin en önemli akımlarındandır. Zenon, okulunu Atina'da bir...

Stoacılık, Stoacılık