Zenon

Kısaca: Zeno, bir isimdir. Etimoloji ← Yunanca Zenon (Ζηνων) ← Zeus = Tanrı. ...devamı ☟

Zenon

Türkçe Zenon kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Zeno, Greek philosopher founder of the Stoic school (around 335-263 B.C.), Greek philosopher who devised paradoxes that supported the belief that motion and change, are illusive (around 495-430 B.C.); Roman emperor of the East (474-491) n. Zeno

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Zeno
11 ay önce

Zeno, bir isimdir. Etimoloji ← Yunanca Zenon (Ζηνων) ← Zeus = Tanrı. Zeno veya Zenon aşağıdaki anlamlara gelebilir: Elealı Zenon, MÖ 490 - MÖ 430 yılları...

Zeno, Elealı Zeno, Kıbrıslı Zenon, Zeno`nun paradoksları, Zeno (imparator), Tarsuslu Zeno, Sidonlu Zeno, Anlam ayrım
Elealı Zenon
11 ay önce

Elealı Zenon veya Zeno (/ˈziːnoʊ...ˈɛliə/; Grekçe: Ζήνων ὁ Ἐλεᾱ́της; y. 495-y. MÖ 430), Magna Graecia'nın Sokratik öncesi bir Yunan filozofu ve Parmenides...

Elealı Zenon, Elealı Zenon
Kıbrıslı Zenon
11 ay önce

Kıbrıslı Zenon (Yunanca: Ζήνων ὁ Κιτιεύς, Zēnōn ho Kitieŭs). MÖ 334-262 yılları arasında yaşamış olan, Stoa Okulunun kurucusu, Yunan filozof. Akademi'de...

Kıbrıslı Zenon, Stoa, Tanrı, Krates
Zenon'un paradoksları
11 ay önce

yanılsamadan ibaret olduğu desteklemek amacıyla Elealı Zenon tarafından ortaya atılmış paradokslar. Zenon'un bugüne ulaşmış sekiz paradoksundan bir kısmı birbirlerinin...

Tarsuslu Zeno
1 yıl önce

Tarsuslu Zenon veya Zeno, Khrisippos'un izleyicisi olan stoacı Antik Yunan filozofu. “Zenon, Tarsuslu Stoacı filozof. M.Ö. 2. yüzyılda yaşamış ve Stoacı...

Zeno (imparator)
11 ay önce

Flavius Zeno (Latince : Dominus Noster Flavius Zeno Perpetuus Augustus)(d. y. 425- ö. 9 Nisan 491) iki defa tahta geçmiş Doğu Roma İmparatorluğu İmparatorudur...

Elea Okulu
11 ay önce

olmuşlardır. Parmanides, kendisinden sonra özellikle Sokrates, Platon ve Zenon üzerinde etkili olmuş ve bunlar üzerinden felsefe tarihinde en önemli yönelimlerin...

Stoacılık
11 ay önce

kurucusu Kıbrıslı Zenon olan, Megara okulunun bir kolu olan felsefe okulu. Helenistik felsefenin en önemli akımlarındandır. Zenon, okulunu Atina'da bir...

Stoacılık, Stoacılık