Zeydilik

Kısaca: Zeydiyye (Arabic: الزيدية az-Zaydiyya, Zaidi veya bazen Zeydi; Batı`da Beşciler olarak da bilinir.). Zeydi fıkhının takip eden kişiler Zeydi olarak adlandırılırlar ancak Zeydi Vasıti denilen ve caferi bir grup da bulunmaktadır. ...devamı ☟

Zeydiyye (Arabic: الزيدية az-Zaydiyya, Zaidi veya bazen Zeydi; Batı`da Beşciler olarak da bilinir.). Zeydi fıkhının takip eden kişiler Zeydi olarak adlandırılırlar ancak Zeydi Vasıti denilen ve caferi bir grup da bulunmaktadır.

Zeydilik Zeyd İbn Ali`nin takipçisi olan Şia mezhebidir.

Zeydi Imamlar

Zeydi fıkhının izdeşleri diğer Şii mezheplerinde olduğu gibi ilk dört İmamı kabul ederler ancak beşinci imam olarak Muhammed el Bakır yerine kardeşi Zeyd İbn Ali`yi kabul ederler.

bgcolor="#CCCCCC"
Muhammad >| Peygamber
Ali ibn Abu Talib >| 1. İmam
Hasan ibn Ali >| 2.İmam
Husayn ibn Ali >| 3.İmam
Ali ibn Husayn Zeyn al Abidin >| 4.İmam
Zayd ibn Ali eş-Şahid >| 5.İmam


Dini Hukuk (Fıkıh)

Zeydiler fıkıh bakımından Sünni mezhebi Hanefiliğe, Şafiliğe ve Caferi okullara çok yakındırlar.

Teoloji

Teoloji veya kelam açısından Zeydiler diğer Şii mezheplerinde olduğu gibi Muteziliğe bağlıdırlar.

Topluluklar

İlk Zeydi devleti Taberistan`da (Kuzey İran) M.S.864`de kurulmuş ve liderlerinin 928`de Samaniler tarafından öldürülmesine kadar da varlığını sürdürmüştür. Kırk yıl sonra devlet Gilan`da (Kuzeybatı İran) yeniden kurulmuş ve 12.yüzyıla kadar da ayakta kalmıştır.

Zeydiler Yemen`de hakim dini gruptur ve Zeydi liderler yönettikleri topluluklar tarafından "Halife" ünvanıyla anılırlar. Yemen`in yöneticisi al-Hadi Yahya bin al-Hussain bin al-Qasim ar-Rassi, Hz.Muhammed`in torunu olan bir Halife olarak bilinirdi. Sistem 20.yüzyılın ortalarına 1962`deki devrime kadar böyle sürmüştür.

KaynakLinklerKaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ehl-i hak
2 yıl önce

olmak üzere geniş bölgelerde yayılma fırsatı bulan Şiilik, zaman içinde Zeydilik, İsnâaşeriyye, İsmaililik ve İmamiye gibi farklı dallara ayrılmıştır. Ayrıca...

Ali
2 yıl önce

[kaynak belirtilmeli] Ehli Beyt Şiîlik İmamîlik Keysanilik Rafiziler (Zeydilik) Yediciler (Karmatilik) İsmâilîler (Yedicilik) Mustaaliler...

Ali, Ali (halife), Arapça, Müslüman, Türkiye, Anlam ayrım
Hasan bin Ali
2 yıl önce

İslam Hilâfetsi İkinci İmamiye (Şiilik öğretisi) İslam İmâmı Keysanilik, Zeydilik, Yediciler, Karmatîlik, ve İsnâaşeriyye İmamiye (Şiilik öğretisi) mezheplerinde...

Hasan ibn Ali, Ali (halife), Halife, Hicret, Medine, Muaviye, Muhammed, Taslak, İslam, ޞia İmamları, 12 İmamlar
İslam
2 yıl önce

Cerîr’îyye/Süleyman’îyye Yemen Zeydiliki Kâsım’îyye Hadâv’îyye Muhteria Mutarrif’îyye Alavîler Hasan el-Utruş Kâsım’îyye Ghulat Zeydilik Cârûd’îyye Nâim’îyye Ya'kûb’îyye...

Zeydîler
6 yıl önce

Fitne İkinci Fitne Kerbelâ Olayı Diğer tarihi olaylar İmâmî Mezhepler Zeydilik İmâmîyye İsnâaşeriyye Bâtınîlik Alevilik Bektaşi inancı Caferilik Galiyye...

Zeyd bin Ali
2 yıl önce

Fitne İkinci Fitne Kerbelâ Olayı Diğer tarihi olaylar İmâmî Mezhepler Zeydilik İmâmîyye İsnâaşeriyye Bâtınîlik Alevilik Bektaşi inancı Caferilik Galiyye...

Zeyd bin Ali, Ansiklopedi, Tabiin, ޞehit, Ölümler, Resİ»lullah, S.a.v., Rİ¢fızİ®, Doğumlar, Hz. Hüseyin, ,
Şiilik
2 yıl önce

Fitne İkinci Fitne Kerbelâ Olayı Diğer tarihi olaylar İmâmî Mezhepler Zeydilik İmâmîyye İsnâaşeriyye Bâtınîlik Alevilik Bektaşi inancı Caferilik Galiyye...

Şii, İslam Şia, 12 İmam, Hz. Ali, Hz. Muhammed, İslamiyet, Mezhep, Şafilik, Sünnilik, Mezhepler, Halife, İnanç, Fikir
Hüseyin
2 yıl önce

Hüseyin bin Ali bin Ebu Talib (Arapça: الحسين بن علي; d. 10 Ocak 626 – ö. 10 Ekim 680), İslâm peygamberi Muhammed'in torunudur. Dördüncü Hâlife olan Ali...