Ziştovi Antlaşması

Kısaca: 1791 yılında Osmanlı ile Avusturya devletleri arasında imzalanan barış antlaşmasıdır. ...devamı ☟

1781 de başlayan Osmanlı-Avusturya savaşları sonunda imza edilen antlaşma. Dört yıl süren bir savaş sırasında, Fransa'da büyük ihtilal çıkınca Avusturyalılar, Osmanlılarla barış yapmak zorunda kalmışlar, 1891 de de Ziştovi antlaşmasını imza etmişlerdir. Bu antlaşmaya göre Belgrad Osmanlılara geçmiş, Orsova Avusturya'ya bırakılmıştır. Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1788-1791 savaşlarına son veren ve Ziştovi’de imzalanan barış antlaşması. 1787’de başlayan Osmanlı-Rus Harbi devam ederken 1788’de Avusturya Rusya’nın yanında Osmanlı Devletine harp ilan etti. Buna karşılık İsveç de Rusya’ya karşıOsmanlı Devletinin yanında savaşa girdi. Ayrıca Osmanlı Devleti, iki cephe ile karşı karşıya gelince savaş halinde bulunduğu Prusya ile 1790 yılında antlaşma imzaladı ve Avusturya sınırına yeni kuvvetler gönderdi. 8 Haziran 1790’da Yergöği’de Avusturya kuvvetleri büyük bir bozguna uğratıldı. Bu mağlubiyet üzerine Avusturya imparatoruİkinci Leopold barış istedi. Prusya’nın da delaletiyle 18 Eylül 1790’da Yergöği’de dokuz aylık bir mütareke imzalandı. Bundan sonra 5 Aralık 1790’da Ziştovi’de başlayan barış görüşmeleri uzun çekişmelerden sonra 4 Ağustos 1791’de neticelendi. Tamamı on dört madde olan bu antlaşmaya göre Avusturya Orsova dışında işgal ettiği bütün yerlerden çıkacaktı. Hotin Kalesi, Ruslarla antlaşma yapılana kadar, Avusturyalılarda kalıp sonra Osmanlılara terk edilecekti. İki devlet arasında, daha önce yapılan ticaret antlaşmalarına göre ticaret serbestisi ve ticari imtiyazlar devam edecekti. Osmanlılar antlaşmadan sonra Viyana’ya bir büyükelçi gönderdi.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ziştovi
1 yıl önce

İmparatorluğu'na katılmıştır. 1787-91 Osmanlı-Avusturya Savaşı'nı sonlandıran Ziştovi Antlaşması'nın imzalanmasına sahne olmuştur (4 Ağustos 1791). Şehir üzerindeki...

III. Selim
1 yıl önce

savaşlar 1792 yılında Avusturya'yla yapılan Ziştovi Antlaşması ve 1792 yılında Rusya'yla yapılan Yaş Antlaşması ile son buldu. Böylece III. Selim Osmanlı...

III. Selim, 10 Temmuz, 10 ޞubat, 11 Mayıs, 11 Temmuz, 12 Nisan, 13 Aralık, 14 Ekim, 14 ޞubat, 1526, 1761
4 Ağustos
1 yıl önce

şampanyayı üretti. 1791 - Osmanlı ile Avusturya Devletleri arasında Ziştovi Antlaşması imzalandı. 1870 - Kızılhaç Derneği, Birleşik Krallık'ta kuruldu. 1923...

4 Ağustos, 4 Ağustos
II. Katerina
1 yıl önce

saldırdılar. Lakin başarılı olamadılar. Böylece 1791’de Avusturya ile Ziştovi Antlaşması imzalandı. Osmanlı mezkûr antlaşmaya göre Belgrad dahil savaş öncesi...

II. Katerina (Rusya), 16 Kasım, 1729, 1744, 1761, 1762, 1764, 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı, 1783, 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı, 1796
1787-1791 Osmanlı-Avusturya Savaşı
1 yıl önce

cephede savaş durumu belirince Osmanlı İmparatorluğu ile apar topar Ziştovi Antlaşması antlaşmasını imzalayarak savaştan çekildi. Bu anlaşmada Avusturya'nın...

Sırbistan tarihi
1 yıl önce

Belgrad dönem dönem Avusturya'ya (Pasarofça Antlaşması), dönem dönem de Osmanlı egemenliğine girdi (Ziştovi Antlaşması). 19. yüzyıl başlarında Avusturya ve Rusya...

1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı
1 yıl önce

çekilmesinden birkaç ay sonra Rusya da barış antlaşması yapmağa razı oldu ve 9 Ocak 1792'de Yaş Antlaşması imzalandı. Osmanlı Devleti bu antlaşmayla Kırım'ın...

1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı, 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı
93 Harbi
1 yıl önce

Haziran gecesi, Ziştovi'ye bağlanmak için gizlice bir köprü kuruldu. Ruslar, nehri geçtikten beş gün sonra nehre en yakın yerler olan Ziştovi ile Niğbolu'ya...

93 Harbi, 1293, 13 Temmuz, 15 Ekim, 1676-1681 Osmanlı-Rus Savaşı, 1686-1700 Osmanlı-Rus Savaşı, 1735-1739 Osmanlı-Rus Savaşı, 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı, 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı, 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı, 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı