ZIYAD (türkçe) anlamı
1. (Türkçe) Erkek ismi - Fazlalık
2. çokluk. - Türk dil kuralına göre d/t olarak kullanılır. Ziyat.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Tarık Bin Ziyad

711 tarihinde İspanya'nın fethine başlayan Müslüman komutan. Cebelitarık Boğazı'nın ismi, Tarık bin Ziyad'dan gelmektedir.

Hasan Bin Ziyad

Hasan Bin Ziyad Hanefi mezhebi fıkıh alimi. İmam-ı A’zam Ebu Hanife’nin yetiştirdiği müctehidlerdendir. İsmi; Hasan bin Ziyad olup, künyesi Ebu Ali’dir. İnci sattığı için El-Lü’lü’i lakabıyla bilinir. Aslen Medineli olup, Ensar’ın soyundandır. 734 (H. 116)te Kufe’de ...

Ziyad Ebüzziya

Ziyad Ebüzziya (1911-1994). Gazeteci, yazar. İstanbul`da doğdu. Galatasaray Lisesi`ni ve Hukuk Fakültesi`ni bitirdi. 1940`ta yayımlamaya başladığı Tasvir-i Efkar`ın adını ertesi yıl Tasvir olarak değiştirdi. Aynı yıl Son Saat adlı gazeteyi de çıkarmaya başladı. 1949`da ...

Somali

Somali Demokratik Cumhuriyeti Kuzeydoğu Afrika’da 11° 59’ kuzey 1° 39’ güney enlemleri ve 41°-51° 24’ doğu boylamları arasında yer alan, kuzeybatıdan Dijibouti, kuzeyden Aden Körfezi, doğudan Hint Okyanusu, güneybatıdan Kenya ve batıdan Etiyopya ile çevrili bağımsız bir ...

Ebu Hanife

Ebu Hanife (asıl adı Sabit bin Numandır), 699 yılında Kufe’de doğup, 767'de Bağdat'ta öldürüldü. Müslümanlar tarafından ehl-i sünnet itikadının lideri kabul edilir. Hanefi Mezhebinin kurucusudur. Müslüman inancında olanların %45-50'i Hanefi mezhebindedir.

Gülbank

Gülbank bir cemaat tarafından birlikte ve hep bir ağızdan söylenen dua. Yeniçeriler tarafından tertib edilen çeşitli merasimlerde ve eskiden okula başlayan çocukların okul önünde bir ağızdan ettikleri dualara da bu isim verilmektedir. Bazı merasimlerin icrası esnasında askerlerin ...

Hasan-ı Basri

Hasan-ı Basri Tabiinin büyüklerinden. İsmi, Hasan bin Ebil-Hasan Yesar olup, Basri nisbetiyle şöhret bulmuştur. Babası, Eshab-ı kiramdan Zeyd bin Sabit el-Ensari’nin kölesi, annesi ise, sevgili Peygamberimizin temiz zevcelerinden, Ümmü Seleme’nin cariyesiydi. 641 (H. 21) senesinde ...

Yezid

Yezid Emevi halifelerinin ikincisi. Eshab-ı kiramdan hazret-i Muaviye'nin oğludur. 646 (H.26)da Şam'da doğdu. Babası Suriye Valisiyken doğan Yezid valilik konağında büyüdü. Babasının halifeliği

Aşir

Aşir Yol emniyetini temin edip, tüccarın mallarını koruyan ve şehir dışında durarak, Müslüman tüccardan ticaret malının zekatını, Müslüman olmayandan ise, gümrük denilen vergiyi toplayan ve İslam devletince tayin olunan memur.

çaç

Çaç veya Şaş (Çince: Geleneksel: 石國/Basit: 石国, Pinyin: shíguó, Wade-Giles: shih-kuo, Orta Çağ Çincesi: Guangyun: ʑĭɛk-kuək veya 赭時國/赭时国, Arapça: شاش) Taşkent çevresinde eski bir kent devleti. Zhao Wu dokuz soyunun biri.

Granada

Granada, İspanya'nın Endülüs eyaletinde bulunan bir şehirdir. Endülüs Emevileri'nden kalan El Hamra Sarayı ile ünlüdür. Şehir, Türkçede Gırnata adı ile de bilinir.

Rodrigo

Rodrigo ya da Ruderic, Roderic, Roderik, Roderich, veya Roderick (ö. 712) Müslüman akınları sırasında İspanya'daki Vizigotların kralıydı.

Müftü

Müftü fetva vermek ehliyetine sahip olan büyük İslam alimi. Fetva, bir meselenin dindeki hükmünü öğrenmek için sual soran kimseye, müctehid olan bir İslam aliminin verdiği cevap, bildirdiği dini hükümdür (Bkz. Fetva). Müfti, İslamiyeti iyi bilen, sorulan dini bir meselenin ...

Cebelitarık

Cebelitarık İberik Yarımadasının güney ucunda Cebelitarık Boğazının Akdeniz tarafında aynı adı taşıyan yarımada üzerinde kurulmuş olan İngiliz sömürgesi.

Türkler

Türk kelimesinin aslı "türümek" fiilinden gelmektedir. Bu fiilden türetilmiş, kişi ve insan anlamında "türük" ve nihayet hece düşmesiyle "Türk" kelimesi ortaya çıkmıştır. Nitekim Anadolu'da bir kısım göçebeler de yürümekten "yürük" adını almışlardır. Türk kelimesi, ...