ZIYAD (türkçe) anlamı
1. (Türkçe) Erkek ismi - Fazlalık
2. çokluk. - Türk dil kuralına göre d/t olarak kullanılır. Ziyat.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Tarık Bin Ziyad

711 tarihinde İspanya'nın fethine başlayan Müslüman komutan. Cebelitarık Boğazı'nın ismi, Tarık bin Ziyad'dan gelmektedir.

Hasan Bin Ziyad

Hasan Bin Ziyad Hanefi mezhebi fıkıh alimi. İmam-ı A’zam Ebu Hanife’nin yetiştirdiği müctehidlerdendir. İsmi; Hasan bin Ziyad olup, künyesi Ebu Ali’dir. İnci sattığı için El-Lü’lü’i lakabıyla bilinir. Aslen Medineli olup, Ensar’ın soyundandır. 734 (H. 116)te Kufe’de ...

Ziyad Ebüzziya

Ziyad Ebüzziya (1911-1994). Gazeteci, yazar. İstanbul`da doğdu. Galatasaray Lisesi`ni ve Hukuk Fakültesi`ni bitirdi. 1940`ta yayımlamaya başladığı Tasvir-i Efkar`ın adını ertesi yıl Tasvir olarak değiştirdi. Aynı yıl Son Saat adlı gazeteyi de çıkarmaya başladı. 1949`da ...

Somali

Somali Demokratik Cumhuriyeti Kuzeydoğu Afrika’da 11° 59’ kuzey 1° 39’ güney enlemleri ve 41°-51° 24’ doğu boylamları arasında yer alan, kuzeybatıdan Dijibouti, kuzeyden Aden Körfezi, doğudan Hint Okyanusu, güneybatıdan Kenya ve batıdan Etiyopya ile çevrili bağımsız bir ...

Ebu Hanife

Ebu Hanife (asıl adı Sabit bin Numandır), 699 yılında Kufe’de doğup, 767'de Bağdat'ta öldürüldü. Müslümanlar tarafından ehl-i sünnet itikadının lideri kabul edilir. Hanefi Mezhebinin kurucusudur. Müslüman inancında olanların %45-50'i Hanefi mezhebindedir.

Gülbank

Gülbank bir cemaat tarafından birlikte ve hep bir ağızdan söylenen dua. Yeniçeriler tarafından tertib edilen çeşitli merasimlerde ve eskiden okula başlayan çocukların okul önünde bir ağızdan ettikleri dualara da bu isim verilmektedir. Bazı merasimlerin icrası esnasında askerlerin ...

Hasan-ı Basri

Hasan-ı Basri Tabiinin büyüklerinden. İsmi, Hasan bin Ebil-Hasan Yesar olup, Basri nisbetiyle şöhret bulmuştur. Babası, Eshab-ı kiramdan Zeyd bin Sabit el-Ensari’nin kölesi, annesi ise, sevgili Peygamberimizin temiz zevcelerinden, Ümmü Seleme’nin cariyesiydi. 641 (H. 21) senesinde ...

Yezid

Yezid Emevi halifelerinin ikincisi. Eshab-ı kiramdan hazret-i Muaviye'nin oğludur. 646 (H.26)da Şam'da doğdu. Babası Suriye Valisiyken doğan Yezid valilik konağında büyüdü. Babasının halifeliği