Zootekni, hayvan türlerine göre ``en ucuz, en kolay, en bol`` üretim tekniğinin nasıl gerçekleştirileceği, değerlendirileceği ve devam ettirileceğidir. Terim çoğunlukla zooteknik olarak yanlış ifade edilir. Veteriner Fakültelerinde bu anabilim dalında Zootekni I (Genel Zootekni, koyun yetiştiriciliği, sığır yetiştiriciliği), Zootekni II (atçılık ve kananatlı hayvan yetiştiriciliği), laboratuvar hayvanları yetiştiriciliği, hayvan davranışları, hayvan psikolojisi, arıcılık, kürk hayvanla

Zootekni

Zootekni, hayvan türlerine göre ``en ucuz, en kolay, en bol`` üretim tekniğinin nasıl gerçekleştirileceği, değerlendirileceği ve devam ettirileceğidir. Terim çoğunlukla zooteknik olarak yanlış ifade edilir. Veteriner Fakültelerinde bu anabilim dalında Zootekni I (Genel Zootekni, koyun yetiştiriciliği, sığır yetiştiriciliği), Zootekni II (atçılık ve kananatlı hayvan yetiştiriciliği), laboratuvar hayvanları yetiştiriciliği, hayvan davranışları, hayvan psikolojisi, arıcılık, kürk hayvanları yetiştiriciliği, kedi-köpek yetiştiriciliği, hayvan ıslahı, biyoistatistik, genetik gibi dersler verilmektedir. Dersler 5 yıla dağılmıştır.

Zootekni, genel ve özel zootekni olmak üzere ikiye ayrılır.

Genel zootekniEvciltme, evciltmenin etkileri, türler, ırklar, karakterler, verimler, eşgal bilgisi, yetiştirme metodları, çevre ve hayvan ilişkileri gibi konuları inceler.

Özel zootekniGenel zootekni bilgileri ışığında, çeşitli evcil türlerin ve bunlara ait ırkların morfolojik ve fizyolojik özellikleri, çoğaltılması, bakım ve beslenmesi, yetiştirilmesi ve ıslahı konularını inceler.

Kaynaklar

Vikipedi

zootekni

Evcil hayvanları üretme ve yetiştirme bilimi.

zootekni

hayvan, tekhne sanat ) evcil hayvanları üretme ve yetiştirme bilimi.

zootekni

Türkçe zootekni kelimesinin İngilizce karşılığı.
zootechnics

İlgili konuları ara

Yanıtlar