Gazi

savaşmış, gazada bulunmuş kimse

GaziSavaştan sonra bir madalya ve belki de bir iş: Karikatürde bağırsağını peşinden sürükleyerek kollarıyla sürünen I. Dünya Savaşı gazisi, koltukta oturan ve kendisinin yaptığı askerî hizmet için bir madalya vermek üzere eğilen şişman bir kapitaliste yaklaşıyor (John Sloan, 1914)
= Sözcük olarak ==

Türk kültüründe bir unvan.
ürk Kültürünün kökleri, Orta Asyadaki göçebe, şamanist halklarin ortak eski kültürüne dayanir. Bu kültürün gelişme tarihi taşdevrine kadar geriye dogru takib edilebilir, ve ilk Atın, Kurtun ve bazı diğer yabani hayvanlarin evcilleştirildiği ilk kültürdür. Ayrica süt ürünleri,keten ve Halı dokumacılığıda ilk bu kültürde geliştirildi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İslam öncesinde
İslam, Allah'ın insanlara Hz. Muhammed (sav) aracılığı ile gönderdiği son ilahi dindir. Arapçada seleme (Allah'a tamamen bağlanmak) kökünden gelen İslam sözcüğünün Türkçe anlamı "Allah'a ve onun buyruklarına kayıtsız şartsız inanan" demektir. Bu kelime aynı zamanda, Hz. Muhammed aracılığıyla ilkeleri bildirilen ve Müslüman adı verilen (Arapça İslamlığı kabul eden anlamına, müslim'den) 600 milyon insanı bünyesinde toplamış büyük bir dinin de adıdır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
alp denilen
ALP Yiğit, kahraman, cesur ve bahadır anlamlarında Türklerde kullanılan bir ünvan. Bu kelimeye Orhun Kitabelerinde, Uygur alfabesinde, Kutadgu Bilig’te ve Divanü Lügatü’t-Türk’te; Alp tigin, Alp-tuğrul, Alp-Kutluğ, Alp-Er Tunga ve Alp-Tulug Öge gibi pekçok şekillerde rastlanmaktadır.

Alp kelimesini Gazneliler devrinden itibaren müslüman emirlerin ve hükümdarların da kullandıkları görülmektedir. Gazneliler Devletinin kurucusu Alp Tegin, Büyük Selçu
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
unvanı, islam'dan sonra Türklerde gazi, alperen adıyla karşılanmıştır.
Türk kelimesinin aslı "türümek" fiilinden gelmektedir. Bu fiilden türetilmiş, kişi ve insan anlamında "türük" ve nihayet hece düşmesiyle "Türk" kelimesi ortaya çıkmıştır. Nitekim Anadolu'da bir kısım göçebeler de yürümekten "yürük" adını almışlardır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Anadolu'nun fethinde alp ve gazi denilen silahşörler, kahramanlık göstermişlerdir. İsim olarak da kullanılır.

Yerleşim yerleri

 • Anadolu kelimesi Yunanca güneşin doğduğu yer anlamına gelen “Anatoli”dan doğmuştur. Romalılar, kendi topraklarına göre doğuda kaldığından buraya doğu toprağı anlamında Thema Anadolia demişlerdir. Anadolu isminin bir bölge adı olması ise Selçukluların Anadoluya gelmesiyle başladı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Gazi - Kayseri ili Develi ilçesine bağlı bir belde.

 • Gazi, Develi'nin bir beldesidir. Kasabanın kurucusu Lekvanik aşiretidir. Lekvanik aşireti zorunlu olarak Osmanlı zamanında Halep ilinde bulunan Rakka mevkiide iskân olmuş, bunlardan ayrılan bir aile de Gazi Köyü'nü kurmuştur.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Gazi - Adana ili Kozan ilçesine bağlı bir belde.


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Gazi - İstanbul ili Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı bir mahalle

  Okul

 • Mahalle bilgi kutusu


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Gazi Üniversitesi

 • Gazi Üniversitesi, tarihi Cumhuriyet dönemine kadar uzanan bir kaç üniversiteden birisidir. Cumhuriyetin ilanından hemen sonra Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının girişimiyle bir enstitü kurulması kararlaştırılır. Bu karar 1926 yılında "Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" nün açılmasıyla sonuçlanır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Gazi Lisesi - 1932'de Ankarada kurulmuş olan tarihi okul

 • Tam adı Ankara Gazi Lisesi


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Gazi Anadolu Lisesi

 • Ankara Gazi Anadolu Lisesi


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

 • Gazi Eğitim Enstitüsü - Cumhuriyetin ilk yıllarında Ankara'da kurulan eğitim kurumu.


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Gazi Eğitim Fakültesi

  Kişiler

 • Bugünkü Gazi Üniversitesi'nin temelini oluşturan kurum 1926 yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Çağdaş Öğretmenler yetiştirmek için "Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" adıyla kuruldu. 1929 yılında adı "Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" olarak değiştirilmiştir. 1976 yılında "Gazi Eğitim Enstitüsü" adını
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Gazi Yaşargil - Türk bilimadamı ve nörocerrah.

 • Mahmut Gazi Yaşargil (6 Temmuz 1925, Lice, Diyarbakır) Türk bilimadamı ve nörocerrah.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Osman Gazi Yağmurdereli - Türk siyasetçi.


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Gazi Çağlar - tarih ve din bilimleri uzmanı.

 • Prof. Dr. Gazi Çağlar tarih ve din bilimleri uzmanı.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Gazi Erçel - Bürokrat

 • Gazi Erçel 1999 yılı sonlarında 75. hükümetin enflasyonu düşürmeyi amaçlayan ekonomi programını halka anlatarak sıradışı bir bürokrat portresi çizdi. İstikrar politikası çerçevesinde para politikasından taviz vermedi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Gazi Şimşek - Bürokrat

  Diğer • Gazi Şimşek, (d. 1959, Alaca, Çorum, Türkiye), Türk bürokrat.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Gazi - 2008 yapımı Türk dizisi

 • düzenle|Mart 2008
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Gazi Oymağı -
  Gazi Oymağı, Atatürk'ün bugünkü Sıhhiye'de bulunan Sezenler Sokak'taki Atatürk Lisesi'ni (O zamanki adı Ankara Erkek Lisesi) ziyareti sırasında idarecilere okulda bir oymak kurulmasını istediğini söylemiş ve bunun üzerine okulda bir oymak kurulmuş, buna da Atatürk'ü temsilen Gazi adı verilmiştir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Gazi Resimleri


  • Savaştan sonra bir madalya ve belki de bir iş: Karikatürde bağırsağını peşinden sürükleyerek kollarıyla sürünen I. Dünya Savaşı gazisi, koltukta oturan ve kendisinin yaptığı askerî hizmet için bir madalya vermek üzere eğilen şişman bir kapitaliste yaklaşıyor (John Sloan, 1914)  Yorumlar - Lütfen konu (Gazi) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.